Traducere engleză-română pentru "to get"

EN

"to get" română traducere

RO

"get" engleză traducere

volume_up
get {adj. m.}
EN
volume_up
get-beget {adj. m.}
EN

to get [got|got] {verb}

volume_up
If we get the change to the treaty, this will be rectified retrospectively.
Dacă vom obține schimbarea tratatului, acest lucru va fi rectificat retrospectiv.
Farmers need to know that they will get a fair return for their efforts.
Agricultorii trebuie să știe că vor obține un profit echitabil pentru eforturile lor.
You need an Internet connection to get installation updates.
Pentru a obține actualizările de instalare, este necesară o conexiune la Internet.
To get there, open the Search charm and search for Control Panel.
Pentru a ajunge acolo, deschideți butonul Căutare și căutați Panoul de control.
Here are a couple of ways to quickly get to a specific contact:
Iată câteva metode de a ajunge rapid la o anumită persoană de contact:
Tap or click the tile to get to their contact info.
Atingeți sau faceți clic pe dală pentru a ajunge la informațiile sale de contact.
In that case, will the Irish taxpayers get some, or all, of their money back?
În acest caz, vor primi contribuabilii irlandezi o parte sau toți banii înapoi?
The other person will get a message, and when they accept it, sharing begins.
Cealaltă persoană va primi un mesaj, iar dacă îl acceptă, partajarea poate începe.
How are companies to get the message that they should invest in green technology?
Cum vor primi companiile mesajul că ar trebui să investească în tehnologia ecologică?
Get directory objects from Active Directory for the specified user.
Obţine obiecte din director din Active Directory pentru utilizatorul specificat.
Get mailbox data from the specified Microsoft Exchange Server mailbox.
Obţine datele cutiei poştale din cutia poştală Microsoft Exchange Server specificată.
To get help from the driver manufacturer, see Get help for your TV tuner card.
Pentru a obţine ajutor de la producătorul driverului, consultaţi Obținere ajutor pentru cartela tuner TV.
to get (dar şi: to meet, to receive)
In that case, will the Irish taxpayers get some, or all, of their money back?
În acest caz, vor primi contribuabilii irlandezi o parte sau toți banii înapoi?
The other person will get a message, and when they accept it, sharing begins.
Cealaltă persoană va primi un mesaj, iar dacă îl acceptă, partajarea poate începe.
How are companies to get the message that they should invest in green technology?
Cum vor primi companiile mesajul că ar trebui să investească în tehnologia ecologică?
They will bring fresh money for the Member States to get out of the crisis.
Acestea vor aduce fonduri noi pentru ca statele membre să iasă din criză.
Its implementation will get us where we need to go.
Punerea în aplicare a acestui proiect va aduce rezultatele scontate.
Perhaps we will come up with some ideas about how we can get the government there back on track.
Poate vom avea unele idei despre cum putem aduce guvernul de acolo pe aceeași undă de idei.
to get (dar şi: to take, to abduce)
Voi lua legătura cu cele două instituții în această privință.
I shall take the two supplementaries and we will see where we get then.
Voi lua eu cele două întrebări suplimentare și vom vedea în ce stadiu suntem la momentul respectiv.
If that television is not broadcasting all voices, then people do not get the chance to make their own decisions.
Dacă acea televiziune nu transmite toate vocile, atunci oamenii nu au şansa de a lua propriile decizii.
You are telling us that you are going to get Europe out of the crisis.
Ne spuneţi că veţi scoate Europa din criză.
Ce strategie ne va scoate din criză?
This budget is clearly not enough to get all the producers out of the tricky situation they are in.
Acest buget este în mod clar insuficient pentru a scoate toţi producătorii din situaţia delicată în care se află.
Voi lua legătura cu cele două instituții în această privință.
I shall take the two supplementaries and we will see where we get then.
Voi lua eu cele două întrebări suplimentare și vom vedea în ce stadiu suntem la momentul respectiv.
If that television is not broadcasting all voices, then people do not get the chance to make their own decisions.
Dacă acea televiziune nu transmite toate vocile, atunci oamenii nu au şansa de a lua propriile decizii.
This is a secondary matter, but it would help if we got the WTO rules through.
Aceasta este o chestiune secundară, însă ar fi de mare ajutor dacă am impune normele OMC.
Getting to the heart of the matter, I do, however, think that more could be done to bring in compulsory immediate notification, which would allow all risk factors to be dealt with together.
Referindu-mă însă la miezul problemei, cred că s-ar putea face mai multe pentru a impune obligativitatea notificării imediate, care ar permite ca toate riscurile să fie abordate laolaltă.
to get (dar şi: to arrive, to end up)
Will the Islamist Muslim Brotherhood come to power, or will Egypt get a secular government?
Frăția Musulmanilor va veni la putere sau Egiptul va dobândi un guvern laic?
Since 2008, Egyptians have been unable to get an unregistered phone line, but the control is not total.
Din 2008, egiptenii nu au putut achiziţiona o linie telefonică neînregistrată, dar controlul nu este total.
to get (dar şi: to receive)
volume_up
a încasa {vb.} (a primi)
to get (dar şi: to win)
volume_up
a exploata {vb.} (cărbune)
Will the Islamist Muslim Brotherhood come to power, or will Egypt get a secular government?
Frăția Musulmanilor va veni la putere sau Egiptul va dobândi un guvern laic?
RO

get {adjectiv masculin}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to get" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishLet us get back to a sensible, comprehensive policy of environmental protection.
Să revenim la o politică inteligentă, cuprinzătoare asupra protecției mediului.
EnglishThey should get rid of their red lines, because this is not what it is all about.
Guvernele ar trebui să scape de limitele lor, pentru că nu despre asta este vorba.
EnglishIf this is your first LifeCam, the following topics will help you get started:
Dacă este prima cameră web LifeCam, subiectele următoare vă vor ajuta să începeţi:
EnglishGet them now Ena
Aflați cum să instalați limbi suplimentare pentru Windows. Obțineți-le acum
EnglishIn that case, will the Irish taxpayers get some, or all, of their money back?
În acest caz, vor primi contribuabilii irlandezi o parte sau toți banii înapoi?
EnglishThe Commission should now also prove that it can get the situation under control.
Comisia ar trebui acum să şi dovedească că poate prelua controlul asupra situaţiei.
EnglishI get similar letters from people in Cyprus and from property-owners in Bulgaria.
Primesc scrisori similare de la persoane din Cipru și de la proprietari din Belgia.
EnglishThey are on the streets and there is violence, and frankly this can only get worse.
Au ieșit în străzi și există violență și, sincer, acest lucru se poate înrăutăți.
EnglishTo get connected, you need an account with an Internet service provider (ISP).
Pentru a vă conecta, vă trebuie un cont la un furnizor de servicii internet (ISP).
EnglishSave your files to SkyDrive, and get to them on your phone, tablet, PC, or Mac.
Salvați-vă fișierele pe SkyDrive și accesați-le de pe telefon, tabletă, PC sau Mac.
EnglishOn such occasions it is usually the leaders of institutions who get the praise.
În astfel de ocazii, şefii instituţiilor sunt cei care primesc toate laudele.
EnglishThe other person will get a message, and when they accept it, sharing begins.
Cealaltă persoană va primi un mesaj, iar dacă îl acceptă, partajarea poate începe.
EnglishWe need to be able to get those humanitarian organisations back on the ground.
Trebuie să fim capabil să aducem organizaţiile umanitare înapoi în acele teritorii.
EnglishBut what I am saying is that the EU must get more in touch with EU citizens.
Însă ceea ce afirm eu este că UE trebuie să se apropie mai mult de cetăţenii săi.
EnglishMr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.
Domnule preşedinte, văd că acum Bruxelles-ul doreşte să pună mâna pe internet.
EnglishIt is therefore right to get to grips with this issue and to bring forward proposals.
Prin urmare, este corect să abordăm această chestiune şi să prezentăm propuneri.
EnglishThe projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.
Proiectele sunt pregătite și trebuie să ne asigurăm că vom demara acest plan.
EnglishThe Committee on Budgets is very keen to see that we get value for our money.
Comisia pentru bugete este foarte dornică să vadă că dăm o valoare banilor noştri.
EnglishIf we did more of that, then perhaps we would get more of our policy right.
Dacă am acţiona mai mult astfel, atunci poate am elabora politici mai adecvate.
EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Dacă acest amendament este aprobat, acest lucru va fi un pas înapoi pentru democraţie.