EN

government {substantiv}

volume_up
government (dar şi: regime, authorities)
My government is the first government that will meet the Maastricht criteria.
Guvernul meu este primul guvern care va îndeplini criteriile de la Maastricht.
Second, the transitional government is not a government of national unity.
În al doilea rând, guvernul de tranziție nu este un guvern de unitate națională.
The recognition of a government is the recognition that is given by the European Council.
Recunoașterea unui guvern este recunoașterea acordată de către Consiliul European.
These will be discussed by the heads of state or government in June.
Acestea vor fi discutate de şefii de stat sau de guvern în iunie.
It remains to be seen whether the Heads of State or Government will comply with this call.
Rămâne de văzut dacă șefii de stat sau de guvern se vor conforma acestui apel.
The Heads of State or Government will largely be dealing with those matters.
Şefii de stat şi de guvern vor aborda pe larg aceste aspecte.
government (dar şi: dominion)
People support the fight against corruption at every level of government.
Oamenii sprijină lupta împotriva corupţiei la toate nivelurile de guvernare.
As an independent state, the country has since developed a reputation for poor government.
Ca stat independent, ţara şi-a făcut de atunci un renume pentru proasta sa guvernare.
And so we have seen that the euro leads to common economic government.
Am văzut deja că moneda euro conduce la o guvernare economică comună.
government (dar şi: regime, form of government)
I ask the Commission to raise this issue as a matter of urgency with the government of Zimbabwe.
Cer Comisiei să ridice problema în regim de urgență cu guvernul din Zimbabwe.
When a government run people's lives instead of protecting them, it stops being a government and becomes a regime.
Când un guvern conduce viețile oamenilor în loc să-i protejeze, încetează să fie un guvern și devine un regim.
The Bakiyev government that came to power unfortunately dismally betrayed the hopes of a better life for the masses, instituting a corrupt and authoritarian regime.
Guvernul Bakiev, care a venit la putere, a trădat, din păcate, în mod lugubru speranţa unei vieţi mai bune pentru mase, instituind un regim corupt şi autoritar.
government
volume_up
cârmuire (guvern) {f}
government (dar şi: administration, rule)
volume_up
ocârmuire {f} (organ de conducere)
government (dar şi: administration, governing body)
volume_up
oblăduire {f} (organ de conducere)
government (dar şi: administration, management, rule, sway)
government (dar şi: rule)

Exemple de folosire pentru "government" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMy colleagues probably consider them better partners than the current government.
Colegii mei îi consideră probabil a fi parteneri mai buni decât actualul guvern.
EnglishMadagascar has an illegal government in power which the people have not elected.
Madagascarul are un guvern nelegitim la putere, pe care cetățenii nu l-au ales.
EnglishWe have seen promising signals, for example, from the new government in Japan.
Am văzut semnale promiţătoare, de exemplu, din partea noului guvern din Japonia.
EnglishGreece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.
În prezent, Grecia este în curs de a-şi corecta deficitul guvernamental excesiv.
EnglishThere was another way to go, and the Irish Government chose not to go that way.
Exista și o altă cale, însă guvernul irlandez a decis să nu o aleagă pe aceea.
EnglishThe action taken by the government has gained recognition in international markets.
Măsurile luate de guvern şi-au câştigat recunoaşterea pe pieţele internaţionale.
EnglishThese are the priorities of a government that is facing an enormous social crisis.
Acestea sunt prioritățile unui guvern care se confruntă cu o criză socială imensă.
EnglishEvidently, the government did submit a plan, but this was not forwarded in time.
Evident, guvernul a prezentat un plan, care însă nu a fost transmis la timp.
EnglishThe government has taken some important steps in strengthening human rights.
Guvernul a luat câteva măsuri importante pentru consolidarea drepturilor omului.
EnglishThese means include, for example, the establishment of an EU economic government.
Aceste mijloace includ, de exemplu, constituirea unei guvernări economice UE.
EnglishMy government is the first government that will meet the Maastricht criteria.
Guvernul meu este primul guvern care va îndeplini criteriile de la Maastricht.
EnglishFirst of all, we are dealing with a government that was not democratically elected.
În primul rând, avem de-a face cu un guvern care nu a fost ales în mod democratic.
EnglishHowever, as a precondition, the Latvian Government had to cut budgetary spending.
Cu toate acestea, guvernul leton a fost condiţionat să reducă cheltuielile bugetare.
EnglishLast but not least, this week the new Estonian Government will be confirmed.
Și, nu în ultimul rând, săptămâna aceasta va fi confirmat noul guvern estonian.
EnglishMaintaining compliance with government regulations and reporting requirements.
Alocarea eficientă a resurselor interne și contabilizarea corectă a orelor pontate.
EnglishIts illegitimate, brutal and dangerous government must be dealt with firmly.
Guvernul său nelegitim, brutal şi periculos trebuie să fie tratat cu fermitate.
EnglishWe are told that the French Government opposes her because she does not speak French.
Ni se spune că guvernul francez o contestă pentru că nu vorbeşte limba franceză.
EnglishMr President, the greatest constraint on a government is external competition.
Dle preşedinte, cea mai mare restricţie asupra unui guvern este concurenţa externă.
EnglishTwo sections effectively introduce direct media censorship by the Government.
Două secţiuni introduc efectiv cenzura directă a mass-mediei de către guvern.
EnglishIn that country, too, the government had to step down in the face of popular protest.
Şi în acea ţară, guvernul a trebuit să se retragă în faţa protestelor populare.