EN

grasp {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "grasp" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, tackling one of its consequences, piracy, is much more within our grasp.
Să combatem însă unul dintre efectele sale, pirateria, ne este mult mai la îndemână.
EnglishI find it quite worrying that Mr Madlener still fails to grasp that fact.
Consider îngrijorător faptul că dl Madlener nu înțelege încă acest lucru.
EnglishWe need a few days to grasp and to assess the situation in the Constitutional Court.
Vom avea nevoie de câteva zile pentru a afla şi evalua situaţia de la Curtea Constituţională.
EnglishThis is an enormous challenge, but also an opportunity that we have a duty to grasp.
Aceasta este o provocare importantă, dar și o oportunitate pe care suntem datori să o fructificăm.
EnglishTunisia's willingness to cooperate with the EU is an opportunity that we should grasp with both hands.
Voinţa Tunisiei de a coopera cu UE este o oportunitate de care ar trebui să profităm din plin.
EnglishUkraine must grasp the nettle on both fronts, no matter how difficult it might seem at the moment.
Ucraina trebuie să taie în carne vie, pe ambele planuri, oricât de dificil ar părea în acest moment.
English. - This report indicates that not even the farthest reaches of Europe are beyond the EU's grasp.
în scris. - Acest raport indică faptul că şi cele mai izolate zone din Europa sunt accesibile Europei.
EnglishHowever, I think we need to grasp this opportunity.
Totuși, cred că trebuie să profităm de această oportunitate.
EnglishThese are important objectives in terms of costs, the consumer and the environment, which are now within our grasp.
Acestea sunt obiective importante privind costurile, consumatorii şi mediul, care sunt acum la îndemâna noastră.
EnglishHowever, if we hold out a helping hand, we should not at the same time be afraid that EU citizens will grasp it.
Cu toate acestea, dacă întindem o mână de ajutor nu ar trebui în acelaşi timp să ne temem că cetăţenii UE o vor accepta.
EnglishAt some point soon, we will have to grasp the nettle and let the REACH regime lead, as it was intended to.
În curând, la un moment dat, va trebui să luăm taurul de coarne și să permitem regimului REACH să conducă, așa cum ar fi trebuit.
EnglishThe European Union offers great opportunities, but each nation and each society must grasp them by itself.
Uniunea Europeană oferă multe oportunităţi, însă fiecare naţiune şi fiecare societate în parte trebuie să le valorifice pe cont propriu.
EnglishThe EU-Africa summit is the occasion for proposing effective joint solutions, and it is up to us to grasp this opportunity.
Summitul UE-Africa este ocazia pentru a propune soluții comune eficiente și depinde de noi să profităm de această oportunitate.
Englishgrasp all, lose all
EnglishThe Council must now grasp this chance to overcome its own lethargy and walk over the bridge that Parliament has built.
Acum Consiliul trebuie să profite de această ocazie pentru a ieşi din propria letargie şi pentru a înainta pe puntea construită de Parlament.
EnglishI am sure you are right on a formal level; you are a president with such a firm grasp of things that I do not doubt it.
Sunt sigur că aveţi dreptate la un nivel formal; sunteţi un preşedinte cu o stăpânire foarte fermă a lucrurilor, încât nu mă îndoiesc de acest lucru.
EnglishThus, Parliament's message is clear, realistic and ambitious, and we hope that the High Representative is able to grasp and endorse it.
Astfel, mesajul Parlamentului este clar, realist şi ambiţios şi sperăm că Înaltul Reprezentant va putea să-l înţeleagă şi să-l susţină.
EnglishWe need to grasp this reality and make it central to our approach to this strategic continent and our relationship with it.
Trebuie să înțelegem această realitate și să o poziționăm în centrul abordării noastre cu privire la acest continent strategic și la relația noastră cu el.
EnglishI am happy with the result, at least as regards the part for which I was responsible and where I had a grasp of the overall picture.
Sunt mulțumit de rezultat, cel puțin în ceea ce privește partea pentru care am fost responsabil și pentru care am în înțeles bine situația de ansamblu.