EN

growth {substantiv}

volume_up
Growth, not only smart growth and equitable growth, but also sustainable growth.
Creştere, nu doar creştere inteligentă şi echitabilă, ci şi creştere durabilă.
This will not mean lower growth, but growth that is more sustainable in the long term.
Toate acestea nu vor însemna o creştere mai scăzută, ci una mai sustenabilă pe termen lung.
These and many other solutions will be the essential growth sectors of the future.
Acestea şi multe alte soluţii vor fi principalele sectoare de creştere în viitor.
Subject: Uneven environment for growth and development in Member States
Subiect: Mediul inegal pentru creştere şi dezvoltare în statele membre
External sources of growth will be crucial to EU economic recovery.
Sursele externe de dezvoltare vor fi esenţiale pentru redresarea economică a UE.
But trade policy is about more than just competitiveness and growth.
Însă politica comercială nu presupune numai competitivitate şi dezvoltare.
We want to put more of our shared resources into research and development, growth, infrastructure and security.
Dorim să alocăm mai multe fonduri din resursele noastre comune pentru cercetare şi dezvoltare, creştere economică, infrastructură şi securitate.
growth
volume_up
ridicare {f} (creștere)

Exemple de folosire pentru "growth" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMigrants often contribute to the economic growth of their country of destination.
Deseori, migranții contribuie la creșterea economică din țara lor de destinație.
EnglishThe economic crisis: is Europe capable of stimulating growth on a European scale?
Criza economică: Europa este capabilă să stimuleze dezvoltarea la nivel european?
EnglishWhere will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
De unde va veni creșterea și, prin urmare, de unde vor proveni locurile de muncă?
EnglishGrowth, not only smart growth and equitable growth, but also sustainable growth.
Creştere, nu doar creştere inteligentă şi echitabilă, ci şi creştere durabilă.
EnglishIt is young people who, today, will create the growth and innovation of tomorrow.
Tinerii sunt cei care vor crea astăzi dezvoltarea economică şi inovaţia de mâine.
EnglishThese and many other solutions will be the essential growth sectors of the future.
Acestea şi multe alte soluţii vor fi principalele sectoare de creştere în viitor.
EnglishI believe that the seas should continue to be the driving force of economic growth.
Cred că mările ar trebui să continue să fie forța motrice a creșterii economice.
EnglishMoreover, do we want governments that comply with the Stability and Growth Pact?
În plus, ne dorim guverne care respectă Pactul de stabilitate și de creștere?
EnglishThe Commission has now proposed that the Stability and Growth Pact be tightened up.
Comisia a propus acum ca Pactul de stabilitate și de creștere să fie mai strict.
EnglishFurthermore, we do not believe that the Stability and Growth Pact is in crisis.
Mai mult decât atât, nu credem că Pactul de stabilitate şi creştere este în criză.
EnglishThe huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
Creşterea uriaşă a cererii în afara graniţelor UE va determina această situaţie.
EnglishThis is why economic growth in the European Union is much smaller than it could be.
Din acest motiv, creșterea economică din UE este mult mai mică decât ar putea fi.
EnglishIt is estimated that all Member States will have negative growth rates this year.
Se estimează că toate statele membre vor avea rate negative de creştere în acest an.
EnglishWe have seen during this period that the Stability and Growth Pact is inadequate.
Am văzut în această perioadă că Pactul de stabilitate și de creștere este neadecvat.
EnglishFrom where can we obtain funding for growth before it becomes self-sustaining?
De unde putem obține fonduri pentru creștere înainte ca aceasta să devină autonomă?
EnglishIt is a fact that in years gone by we have weakened the Stability and Growth Pact.
Este adevărat că anii trecuți am slăbit Pactul de stabilitate și de creștere.
EnglishAnd innovativeness is the key to competitiveness and growth of the European economy.
Iar inovaţia este cheia competitivităţii şi a dezvoltării economiei europene.
EnglishEnergy infrastructure will be the foundation of our future economic growth.
Infrastructura energetică va sta la baza viitoarei noastre creşteri economice.
EnglishIt is not by accident that the pact was called the 'Stability and Growth Pact'.
Denumirea de "Pactul de stabilitate şi de creştere” nu este întâmplătoare.
EnglishAt the global level, coordinated action to restart economic growth is essential.
La nivel global, sunt esenţiale acţiuni coordonate pentru a relansa creşterea economică.

Sinonime (în engleză) pentru "growth":

growth