Traducere engleză-română pentru "hamper"

EN

"hamper" română traducere

volume_up
hamper {substantiv}
EN

hamper {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "hamper" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSimilarly, we will make sure that ACTA does not hamper access to generic medicines.
La fel, ne vom asigura că ACTA nu va împiedica accesul la medicamentele generice.
EnglishWe should not be doing anything to hamper the food production base that we already have.
Nu ar trebui să facem nimic pentru a afecta baza producției alimentare pe care o avem deja.
EnglishDragonflies fly over the pond and try to hamper your progress.
Libelulele zboară deasupra iazului și încearcă să vă împiedice din drum.
EnglishThis in turn can drive up prices for consumers, reduce choice and hamper innovation.
Rezultatul final ar putea fi creşterea preţurilor şi limitarea opţiunilor cumpărătorilor, precum şi frânarea inovării.
EnglishWe hope that the new realities of Congress will not hamper the possibilities for voting for this treaty.
Sperăm că noile realităţi ale Congresului nu vor împiedica posibilităţile de vot pentru acest tratat.
EnglishThe resultant legal uncertainty and lack of transparency hamper the provision of services.
Incertitudinea juridică precum și lipsa de transparență care reies din această situație descurajează prestatorii de servicii.
EnglishDid coastguards hamper the boats' journey?
Gărzile de coastă au împiedicat călătoria ambarcaţiunilor?
EnglishUnlike Mrs Andreasen, I do not think that this transparency will hamper the finance industry's competitiveness.
Spre deosebire de dna Andreasen, nu cred că această transparenţă va afecta competitivitatea industriei financiare.
EnglishFirst, I would like to warn that, if adopted, Amendment 32 would hamper the independence of the media.
În primul rând, aş dori să aduc la cunoştinţă, faptul că dacă s-ar adopta amendamentul 31, acesta ar limita independenţa presei.
EnglishThere are a lot of programs that load automatically when you boot up your PC—which can really hamper performance.
Există numeroase programe care se încarcă automat atunci când porniți computerul - iar acestea pot afecta serios performanța.
EnglishThis hypocritical text claims that the main problem with credit rating agencies is that they hamper competition.
Acest text ipocrit pretinde că principala problemă legată de agenţiile de rating de credit sunt obstacolele în calea concurenţei.
EnglishCountermeasures, however, need to be considered carefully, so as not to hamper the operations of those that follow the rules.
Contramăsurile, totuşi, trebuie să fie analizate cu atenţie, pentru a nu fi un impediment pentru operaţiile celor care respectă regulile.
EnglishRegions which, compared to the regional average, are considerably underdeveloped and ghettoised hamper the development of all of Europe.
Regiunile care, în comparaţie cu media regională, sunt considerabil subdezvoltate şi pline de ghetouri pun în pericol dezvoltarea întregii Europe.
EnglishOther costs such as rents, utility bills and local charges also hamper the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the present difficult times.
De asemenea, alte costuri precum chiriile, facturile și impozitele locale limitează competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii.
EnglishThe third is to be competitive in a globalised economy by freeing companies from a number of tax burdens which hamper them and weigh them down.
A treia se referă la competitivitatea într-o economie globală, prin relaxarea fiscalității în cazul întreprinderilor, acestea fiind împovărate de impozite.
EnglishWe have to avoid government subsidies and non-market mechanisms which lead to the centralisation of the economy, hamper competition and stifle creativity.
Trebuie să evităm subvențiile publice și mecanismele planificate, ce conduc la centralizarea economiei, afectează concurența și înăbușesc creativitatea.
EnglishThe cuts in administrative support expenditure will hamper the implementation of programmes, particularly in the field of research and for external actions.
Reducerile cheltuielilor de sprijin administrativ vor împiedica punerea în aplicare a programelor, în special în domeniul cercetării şi pentru acţiunile externe.

Sinonime (în engleză) pentru "hamper":

hamper