Traducere engleză-română pentru "hasty"

EN

"hasty" română traducere

EN

hasty {adjectiv}

volume_up
hasty (dar şi: deft, expeditious, fast, quick, ready, steep, swift, fleet)
Someone said during this debate that the European Union's response has been hasty.
Cineva a spus în timpul acestei dezbateri că răspunsul Uniunii Europene a fost pripit.
hasty (dar şi: hurried, speedy)
volume_up
repede {adj. m.} (grăbit)
However, we would be doing ourselves no favours if we were to rule out debate on the ground over there and make too fast and too hasty a decision.
Cu toate acestea, nu ne-am face niciun bine dacă am renunța la dezbaterea de la fața locului și am lua o hotărâre prea repede și prea în pripă.
hasty (dar şi: improvised)
hasty (dar şi: early, precocious)
volume_up
timpuriu {adj. m.} (maturizat înainte de vreme)
hasty (dar şi: hurried, overhasty)

Exemple de folosire pentru "hasty" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
Politicienii responsabili trebuie să se distanțeze de soluțiile foarte pripite.
EnglishPresident Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.
Preşedintele Pöttering s-a grăbit să declare că nu au fost voturi împotrivă.
EnglishSomeone said during this debate that the European Union's response has been hasty.
Cineva a spus în timpul acestei dezbateri că răspunsul Uniunii Europene a fost pripit.
EnglishLet us not be too hasty therefore in condemning a country or a government.
Prin urmare, să nu fim prea pripiți în a condamna o țară sau un guvern.
EnglishIn my opinion, the entire independence process is hasty and ill-conceived.
În opinia mea, întregul proces de asumare a independenţei a fost făcut în grabă şi prost conceput.
EnglishThis was the pressure of obtaining this hasty result.
A intervenit aici presiunea de a obţine acest rezultat grăbit.
EnglishThe European Council must make the necessary preparations, but should not jump to any hasty conclusions.
Consiliul European trebuie să facă pregătirile necesare, dar nu ar trebui să tragă concluzii pripite.
EnglishI fear that much of this over-hasty legislation will reveal unintended and untoward consequences.
Mă tem că mare parte din această legislaţie adoptată în grabă va produce consecinţe neintenţionate şi neplăcute.
EnglishIn short, Commissioner, you have been rather hasty.
Pe scurt, doamnă comisar, părerea mea este că v-aţi grăbit.
EnglishShe says that no new legislation is necessary, yet this conclusion is rather hasty, in my view.
Domnia sa afirmă că nu este necesară o legislație nouă, dar această concluzie este destul de pripită, după părerea mea.
EnglishUncoordinated hasty reactions are hardly helpful.
Nu prea sunt de folos reacțiile pripite necoordonate.
EnglishThe IMO's decision was a hasty one, with no assessment of environmental impact and no estimates of costs.
Decizia OMI a fost grăbită, nefiind precedată de nicio evaluare a impactului asupra mediului și nicio estimare a costurilor.
EnglishThat does not mean that we should draw any hasty conclusions.
Trebuie să reacționăm la accidentul nuclear din Japonia, ceea ce nu înseamnă însă că trebuie să tragem concluzii pripite.
EnglishWe know what the public think of hasty enlargement, and, for that reason, proposals of this nature should not be adopted.
Știm ce gândește publicul despre extinderea în grabă și, din acest motiv, astfel de propuneri nu ar trebui adoptate.
EnglishWhile it should not be goaded into hasty action, nor should it contribute to a trivialising of this issue.
Deşi nu ar trebui să fie un stimulent pentru acţiuni pripite, nu ar trebui nici să contribuie la o trivializare a acestei probleme.
EnglishIn view of these concerns and the possible disastrous impact of a hasty decision, will the Commission:
Având în vedere aceste preocupări și eventualele consecințe dăunătoare pe care le-ar putea produce o decizie pripită, este Comisia dispusă:
EnglishI am convinced that, in the current situation, hasty measures could have the same harmful effects as a potential disaster.
Sunt convins că, în situația actuală, măsurile pripite ar putea avea aceleași efecte dăunătoare ca un potențial dezastru.
EnglishWe must therefore stick to a sensible position, avoiding any hasty or even hysterical reactions to the events in Japan.
Prin urmare, trebuie să păstrăm atitudine rațională, evitând orice reacții pripite sau chiar isterice la evenimentele din Japonia.
EnglishHasty comments should be avoided.
EnglishHowever, we would be doing ourselves no favours if we were to rule out debate on the ground over there and make too fast and too hasty a decision.
Cu toate acestea, nu ne-am face niciun bine dacă am renunța la dezbaterea de la fața locului și am lua o hotărâre prea repede și prea în pripă.

Sinonime (în engleză) pentru "hasty":

hasty