Traducere engleză-română pentru "headway"

EN

"headway" română traducere

volume_up
headway {substantiv}
RO

Exemple de folosire pentru "headway" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe report by my colleague, Mr Fernandes, makes some headway in this direction.
Raportul colegului meu, dl Fernandes, face unele progrese în această direcție.
EnglishWe need to dare to try something new if we are to make headway in this crisis.
Trebuie să îndrăznim să încercăm ceva nou, dacă dorim să progresăm în contextul acestei crize.
EnglishEurope's campaign to protect women is making headway with this text.
Campania europeană de protejare a femeilor avansează odată cu acest text.
EnglishTo Mr Bullmann, I would just say that we have made some headway on the supervisory structure.
Dlui Bullmann i-aş spune doar că am făcut unele progrese cu privire la structura de supraveghere.
EnglishHowever, with this non-committal pie-in-the-sky approach, we will not make any headway in Europe.
Însă, cu această abordare nerealistă şi lipsită de angajament nu vom câştiga teren în Europa.
EnglishWe also need trust between the farming population and the government in order to be able to make headway.
Mai avem nevoie şi de încredere între populaţia agricolă şi guvern pentru a putea să avansăm.
EnglishWe are making headway on the tariff offers and are preparing the exchange of offers on services.
Facem progrese în ceea ce privește ofertele tarifare și pregătim schimbul de oferte privind serviciile.
EnglishI would like to know if the Commission has made any headway in this matter and implemented measures.
Aș dori să știu dacă Comisia a avansat în vreun fel în această chestiune și dacă a pus în aplicare măsuri.
EnglishBy any measure this is significant headway.
Din orice perspectivă am privi, acesta este un progres semnificativ.
EnglishHow many mistakes were made, how many times did we think we were making headway, when we were actually moving backwards?
Câte greşeli s-au comis, de câte ori credeam că facem progrese, când de fapt noi regresam?
EnglishMrs Wallström, you have been working on this for years, you are starting to make headway, and you have to persevere.
Doamnă Wallström, lucraţi la acest subiect de ani buni, începeţi să vedeţi capătul şi trebuie să perseveraţi.
EnglishLet us make further headway along this route.
EnglishMr President, the current financial crisis offers the opportunity to make clear headway in the process of European integration.
Dle președinte, criza financiară actuală oferă posibilitatea de a face progrese clare în procesul de integrare europeană.
EnglishIf we do not manage to make headway on these matters, the problems are more likely to continue rather than be resolved.
Dacă nu vom reuși să înregistrăm progrese privind aceste aspecte, este mai probabil ca problemele să continue, decât să se rezolve.
EnglishEvery family and every local authority considers what to do with its resources to make sure that it can make headway over a certain time.
Orice familie şi orice autoritate locală analizează ce este de făcut cu resursele de care dispune pentru a se asigura că poate progresa într-un anumit timp.
EnglishI am encouraged to see also India making real headway in trying to deal with a variety of issues including particularly non-tariff barriers.
Sunt încurajat să văd, de asemenea, că India înregistrează progrese reale în încercarea de a se ocupa de o varietate de probleme, inclusiv de barierele netarifare, în special.
EnglishNow, as everyone knows, the negotiations in order to modify the permanent VAT system have been ongoing for quite some time, yet no significant headway has been made.
După cum știți, negocierile pentru modificarea sistemului definitiv privind TVA-ul sunt în desfășurare de o vreme, însă încă nu s-a realizat niciun progres semnificativ.

Sinonime (în engleză) pentru "headway":

headway