Traducere engleză-română pentru "hindrance"

EN

"hindrance" română traducere

volume_up
hindrance {substantiv}
EN

hindrance {substantiv}

volume_up
hindrance (dar şi: obstacle, obstruction)
They want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
Vor să poată alege fără piedici şi fără niciun obstacol care să rezulte dintr-o absenţă a concurenţei.
I completely agree with my fellow Member Marian Harkin's statement that a lack of finance is the biggest hindrance at present, and the Commission has referred to this.
Sunt pe deplin de acord cu declaraţia colegei mele, Marian Harkin, privind faptul că lipsa finanţelor este, în prezent, cel mai mare obstacol, iar Comisia s-a referit la acest lucru.
hindrance (dar şi: impediment, obstacle)
volume_up
obstacol {n} (piedică)
They want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
Vor să poată alege fără piedici şi fără niciun obstacol care să rezulte dintr-o absenţă a concurenţei.
I completely agree with my fellow Member Marian Harkin's statement that a lack of finance is the biggest hindrance at present, and the Commission has referred to this.
Sunt pe deplin de acord cu declaraţia colegei mele, Marian Harkin, privind faptul că lipsa finanţelor este, în prezent, cel mai mare obstacol, iar Comisia s-a referit la acest lucru.
It cannot be denied that motherhood is still a hindrance to young women's careers.
Nu putem nega că maternitatea încă reprezintă o piedică pentru cariera unei tinere.
hindrance (dar şi: handicap)
hindrance (dar şi: obstacle(s))

Exemple de folosire pentru "hindrance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt cannot be denied that motherhood is still a hindrance to young women's careers.
Nu putem nega că maternitatea încă reprezintă o piedică pentru cariera unei tinere.
EnglishWe must refrain from everything that is a hindrance to this peace.
Trebuie să ne abținem de la orice acțiune care ar submina procesul de pace.
EnglishSMEs must be able to operate without hindrance and to act quickly.
IMM-urile trebuie să poată funcționa fără obstacole și să acționeze rapid.
EnglishThey want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
Vor să poată alege fără piedici şi fără niciun obstacol care să rezulte dintr-o absenţă a concurenţei.
EnglishEuropean service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Furnizorii europeni de servicii ar trebui să îşi poate desfăşura activitatea oriunde în Uniune, fără a se confrunta cu obstacole birocratice.
EnglishIn short, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the European Union.
Pe scurt, furnizorii europeni de servicii ar trebui să îşi poate desfăşura activitatea oriunde în Uniune, fără a se confrunta cu obstacole birocratice.
EnglishIn other words, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Cu alte cuvinte, furnizorii europeni de servicii ar trebui să îşi poată desfăşura activitatea oriunde în Uniune, fără a se confrunta cu obstacole birocratice.
EnglishWe should also hope that the current political turbulence in Belgium does not prove a hindrance to the achievement of the Presidency's ambitious objectives.
Totodată, trebuie să sperăm că turbulenţele politice actuale din Belgia nu vor afecta realizarea obiectivelor ambiţioase ale Preşedinţiei.
EnglishNew Tibetan arrivals apprehended by the Nepalese authorities en route to Kathmandu should be transferred to the UNHCR's care promptly and without hindrance.
Noii refugiați tibetani prinși de autoritățile nepaleze pe drumul spre Katmandu trebuie transferați urgent și fără nicio opreliște în grija UNHCR.
EnglishIt is immaterial whether we agree or disagree with the cause; something has to be done to make sure that MEPs are allowed to get in to vote without hindrance.
Nu are nicio importanță dacă suntem sau nu de acord cu cauza; trebuie făcut ceva pentru a asigura că deputații pot intra fără piedici pentru a vota.
EnglishAccording to the provisions of the directive, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the European Union.
Potrivit dispoziţiilor directivei, furnizorii europeni de servicii ar trebui să îşi poate desfăşura activitatea oriunde în Uniunea Europeană fără a se confrunta cu obstacole birocratice.
EnglishThis Article establishes every person's right to freely express their opinion, receive and share information, without let or hindrance from governing institutions.
Acest articol stabileşte dreptul fiecărei persoane de a-şi exprima liber opinia, de a primi şi a oferi informaţii, fără obstacole sau obstrucţii din partea instituţiilor guvernamentale.
EnglishI completely agree with my fellow Member Marian Harkin's statement that a lack of finance is the biggest hindrance at present, and the Commission has referred to this.
Sunt pe deplin de acord cu declaraţia colegei mele, Marian Harkin, privind faptul că lipsa finanţelor este, în prezent, cel mai mare obstacol, iar Comisia s-a referit la acest lucru.