Traducere engleză-română pentru "to hold back"

EN

"to hold back" română traducere

Exemple de folosire pentru "to hold back" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe should not hold back our criticism with regard to internal developments in Russia.
Nu trebuie să ne reţinem critica în privinţa evoluţiilor interne din Rusia.
EnglishPress and hold the back thumb button
Apăsați și țineți apăsat butonul din spate pentru degetul mare
EnglishIt would, therefore, be a mistake to hold back on development aid and on solutions concerning the governance of the country.
Prin urmare, ar fi o greşeală să oprim ajutorul pentru dezvoltare şi soluţiile privind guvernanţa ţării.
EnglishIt is interesting to note that the report itself does not hold back from making some criticisms of the ECB's actions.
Este interesant de remarcat faptul că nici raportul nu se sfieşte să formuleze critici la adresa acţiunilor BCE.
EnglishOn this occasion, I think we have got to move, and I want the Commission to give us an assurance that bureaucracy will not hold us back.
Cred că trebuie să acționăm și aș dori ca Comisia să ne asigure că birocrația nu ne va ține pe loc.
EnglishOn the other hand, restrictive EU measures hold our economy back and impede our companies in international competition.
Pe de altă parte, măsurile restrictive ale UE trag înapoi economia și le creează companiilor noastre obstacole în competiția internațională.
English. - Mr President, there was wisdom in my decision to hold back my contribution until I heard what I hoped would be answers.
autor. - Dle președinte, decizia mea de a mă abține de la a interveni până când primesc ceea ce speram că vor fi răspunsuri a fost înțeleaptă.
EnglishFor this reason, the opinion of the President of the Czech Republic cannot hold Europe back from working to achieve the standards we have set.
Din acest motiv, părerea preşedintelui Republicii Cehe nu poate împiedica Europa să lucreze pentru a atinge standardele pe care le-am stabilit.
EnglishMr Wathelet has now attempted to persuade the House not to make such rapid progress towards a genuinely pro-European future, but instead to hold back.
Dl Wathelet a încercat acum să convingă Parlamentul să nu facă progrese atât de rapide către un viitor autentic pro-european, ci să se rețină.
EnglishThere are certainly some things which we would criticise and Mrs Schroedter has mentioned these, but I believe that we should not hold back for this reason alone.
Fără îndoială, există unele lucruri pe care le-am critica, iar dna Schroedter le-a menționat, însă consider că nu ar trebui să ne împiedice numai acest motiv.
EnglishThis resolution does not hold back on criticism of Mr Lukashenko, but it sets out a kind of road map for him to normalise relations with the EU.
Această rezoluţie nu se dă în lături de la criticile aduse domnului Lukashenko, dar delimitează pentru acesta un fel de foaie de parcurs, cu scopul de a normaliza relaţiile cu UE.
EnglishOf course, in any area like this, many of the levers are national - but that must not hold us back from ensuring that the European Union makes a maximum contribution.
Bineînţeles că mecanismele acestor domenii sunt naţionale, însă acest aspect nu trebuie să ne împiedice în a ne asigura că Uniunea Europeana îşi aduce maxima ei contribuţie.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

hold substantiv
Romanian
back substantiv
back adverb
to give back verb
Romanian
to come back verb
Romanian