EN

hostility {substantiv}

volume_up
That just leads to hostility and ultimately to conflict.
Acest lucru duce la ostilitate şi, în ultimă instanţă, la conflicte.
Există o ostilitate intercomunală larg răspândită.
Those who merely rely on creating an atmosphere of fear and hostility do little to elaborate the arguments in their favour.
Cei care se bazează doar pe crearea unei atmosfere de teamă şi ostilitate, fac puţin pentru a elabora argumentele în favoarea lor.
hostility (dar şi: antagonism, resistance)
volume_up
opoziție {f} (împotrivire)
We urgently need an end to any imperialist intervention in Sudan and to any act of hostility and opposition between North and South.
Avem nevoie de încetarea urgentă a intervenției imperialiste în Sudan și a oricărui act de ostilitate și opoziție dintre nord și sud.
hostility
volume_up
potrivnicie {f} (ostilitate)
hostility (dar şi: bad blood, enmity)
hostility (dar şi: cruelty, wickedness)

Exemple de folosire pentru "hostility" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat just leads to hostility and ultimately to conflict.
Acest lucru duce la ostilitate şi, în ultimă instanţă, la conflicte.
EnglishThere is widespread intercommunal hostility.
Există o ostilitate intercomunală larg răspândită.
EnglishYou will allow me in turn to speak of my absolute hostility to the death penalty and also to torture.
Permiteţi-mi să vorbesc, la rândul meu, despre ostilitatea deplină pe care o simt faţă de pedeapsa capitală şi faţă de tortură.
EnglishThose who merely rely on creating an atmosphere of fear and hostility do little to elaborate the arguments in their favour.
Cei care se bazează doar pe crearea unei atmosfere de teamă şi ostilitate, fac puţin pentru a elabora argumentele în favoarea lor.
EnglishHistorically, the Roma have been the target of discrimination and hostility from the majority populations of the Member States.
Din punct de vedere istoric, romii au fost victimele discriminării și ostilității din partea majorității populațiilor statelor membre.
EnglishThe new bill will increase the climate of fear and hostility in a country where persecution of LGBT people is already under way.
Noua lege va intensifica atmosfera de frică și ostilitate într-o țară în care persecuția populației LGBT este deja o practică curentă.
EnglishWe urgently need an end to any imperialist intervention in Sudan and to any act of hostility and opposition between North and South.
Avem nevoie de încetarea urgentă a intervenției imperialiste în Sudan și a oricărui act de ostilitate și opoziție dintre nord și sud.
EnglishThe answer is thus to have more democracy and not more far-right politics, hostility towards people and cynical contempt for people.
Răspunsul constă, deci, într-o democraţie accentuată, în renunţarea la politica de extremă dreapta, la ostilitatea împotriva populaţiei şi la dispreţul cinic arătat cetăţenilor.
English. - Mr President, the murder of David Kato is the direct result of the hatred and hostility towards Uganda's LGBT community, whipped up by certain hard-line parliamentarians in that country.
autor. - Dle președinte, uciderea lui David Kato este rezultatul direct al urii și ostilității față de comunitatea LGBT din Uganda, asuprită de unii parlamentari rigizi din acea țară.

Sinonime (în engleză) pentru "hostility":

hostility
hostile
hostilely
Mai multe cuvinte