Traducere engleză-română pentru "to impede"

EN

"to impede" română traducere

volume_up
impedance {substantiv}

Exemple de folosire pentru "to impede" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is one of the few areas where the EU can deliver growth rather than impede it.
Este unul din puținele domenii în care UE poate genera mai degrabă creștere, decât stagnare.
EnglishThat would impede our efforts towards economic growth and cohesion.
Acest lucru ar împiedica eforturile noastre în direcția creșterii economice și a coeziunii.
EnglishA tiny minority should not be able to abuse or impede the actual legislative process.
O minoritate nesemnificativă nu ar trebui să aibă posibilitatea de a abuza sau împiedica actualul proces legislativ.
EnglishYou have tried to restrict, impede and ruin it.
Aţi încercat să o restricţionaţi, să o împiedicaţi şi să o distrugeţi.
EnglishThis year, the Council has again done everything it can to impede our work as auditors.
În acest an Consiliul a făcut din nou tot posibilul pentru a ne împiedica să ne desfășurăm activitatea în calitate de auditori.
EnglishThese security measures should not, all the same, impede the smooth flow of passenger traffic at airports.
Măsurile de securitate ar trebui, însă, să nu impieteze asupra fluenţei traficului de pasageri în aeroporturi.
EnglishWe cannot allow the institutions, in particular the European Parliament and OLAF, to impede one another's investigations.
Nu putem permite instituțiilor, în special Parlamentului European și OLAF, să stea una în calea anchetelor celeilalte.
EnglishOn the contrary, I recommend that we must continue to reduce red tape in areas that frequently impede the trade sector.
Dimpotrivă, recomand să continuăm să reducem birocraţia în domenii care pun piedici în mod frecvent sectorului comercial.
EnglishOn the other hand, restrictive EU measures hold our economy back and impede our companies in international competition.
Pe de altă parte, măsurile restrictive ale UE trag înapoi economia și le creează companiilor noastre obstacole în competiția internațională.
EnglishThe second of the zones is one which will not, in principle, impede air traffic cooperation being carried out, even though ash is still present.
În cea de-a doua zonă, în principiu, cooperarea traficului aerian nu este împiedicată, cu toate că cenuşa este prezentă.
EnglishSerbia needs to improve its political culture, because its record hitherto on that score might impede the accession process.
Serbia trebuie să îşi amelioreze cultura politică, deoarece istoria sa de până acum în acest domeniu poate sta în calea procesului de aderare.
EnglishConsumers, entrepreneurs and businessmen all accuse us of imposing barriers that impede things from functioning smoothly.
Consumatorii, antreprenorii și oamenii de afaceri ne acuză cu toții de faptul că impunem bariere care împiedică lucrurile să funcționeze fără probleme.
EnglishThe danger is that it will impede economic relations and ensure that steps to normalise day to day contacts cannot take place.
Există pericolul ca aceasta să împiedice relaţiile economice şi să determine ca paşii pentru normalizarea contactelor de zi cu zi să nu poată avea loc.
EnglishIt is part of our dialogue, and we have to be absolutely firm that no measures should be adopted that impede the rights of women.
Acest lucru face parte din dialogul nostru şi noi trebuie să fim foarte fermi referitor la faptul că nu trebuie adoptate măsuri care să limiteze drepturile femeilor.
EnglishThis will impede the candidates of subsequent elections to promise changes concerning these matters, and will impede the voters in free election.
Acest lucru va împiedica la alegerile viitoare candidaţii să promită modificări cu privire la aceste aspecte şi nu va permite alegătorilor să participe la alegeri libere.
EnglishBased on the report by former Commissioner Mario Monti, this accomplishment must include the elimination of all barriers that still impede the operation of the internal market.
Pe baza raportului fostului comisar Mario Monti, această realizare trebuie să cuprindă eliminarea tuturor barierelor care încă obstrucționează funcționarea pieței interne.
EnglishSince that time, the Sri Lankan Government has been manoeuvring to exonerate itself and impede access to justice by those who must be called, at the very least, victims of war crimes.
De atunci, guvernul din Sri Lanka operează pentru a se exonera și a împiedica accesul la justiție al celor care trebuie numiți cel puțin victime ale crimelor de război.

Sinonime (în engleză) pentru "impedance":

impedance