Traducere engleză-română pentru "indictment"

EN

"indictment" română traducere

volume_up
indictment {substantiv}
EN

indictment {substantiv}

volume_up
In actual fact, this study is an indictment of European agriculture.
Practic, acest studiu constituie un rechizitoriu împotriva agriculturii europene.
The bill of indictment states that the company has been involved in a long-term bribery process.
Nota de rechizitoriu susţine că această companie a fost implicată într-un proces de mituire de lungă durată.
. - The Commission's Green Paper on this issue was a damning indictment and an honest recognition that the common fisheries policy has not worked.
. - Cartea verde a Comisiei privind acest aspect a fost o acuzare aspră şi o recunoaştere sinceră a faptului că politica comună în domeniul pescuitului nu a funcţionat.

Exemple de folosire pentru "indictment" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt would be an indictment of Europe if people here in Europe had to suffer hunger.
Ar fi o acuzaţie la adresa Europei dacă cetăţenii săi ar suferi de foame.
EnglishIn actual fact, this study is an indictment of European agriculture.
Practic, acest studiu constituie un rechizitoriu împotriva agriculturii europene.
EnglishWe expect to see the indictment finalised as part of a transparent and objective judicial process.
Ne aşteptăm să vedem finalizată acuzaţia ca parte a unui proces judiciar obiectiv şi transparent.
EnglishThe bill of indictment states that the company has been involved in a long-term bribery process.
Nota de rechizitoriu susţine că această companie a fost implicată într-un proces de mituire de lungă durată.
EnglishIt is an indictment of our own societies that we had to rely on America to do the job for us.
Faptul că ne-am bazat pe Statele Unite să facă această treabă în locul nostru a fost o acuză adusă de propriile noastre societăţi.
EnglishIt is an indictment of Europe that the foreign ministers of the Member States in the Council cannot manage to respond to this.
Faptul că miniștrii de externe ai statelor membre din Consiliu nu reușesc să reacționeze la astfel de acțiuni incriminează întreaga Europă.
EnglishAn example of this that I mention in my report relates to the prohibition on the extradition of suspected criminals facing indictment in other countries.
Un exemplu în acest sens menţionat în raport se referă la interdicţia extrădării criminalilor de război suspectaţi şi acuzaţi în alte ţări.
EnglishWe understand that charges brought against them include being a member of a terrorist organisation, although a formal indictment is still pending.
Înţelegem că acuzaţiile aduse acestora includ faptul că sunt membri ai unei organizaţii teroriste, deşi o incriminare oficială este încă pendinte.
EnglishLike most Members, I welcome the indictment of President Bashir by the ICC and the issue of an international arrest warrant.
Ca majoritatea membrilor, salut condamnarea preşedintelui Bashir de către Curtea Penală Internaţională şi propunerea privind emiterea unui mandat internaţional de arest.
EnglishThis is the starkest and most cutting indictment of an unfair, exploitative, irrational and, therefore, historically reviled economic system.
Aceasta este cea mai clară şi mai usturătoare incriminare adusă unui sistem economic injust, exploatator, iraţional şi, prin urmare, condamnat din punct de vedere istoric.
English. - The Commission's Green Paper on this issue was a damning indictment and an honest recognition that the common fisheries policy has not worked.
în scris. - Cartea verde a Comisiei privind acest aspect a fost o acuzare aspră şi o recunoaştere sinceră a faptului că politica comună în domeniul pescuitului nu a funcţionat.
EnglishThe fact that during the crisis barely 3% of the funds available in the European Globalisation Adjustment Fund have been used is an indictment of politicians.
Faptul că, în perioada crizei, s-au folosit doar cel mult 3% din rezervele financiare disponibile în cadrul Fondului european de ajustare la globalizare este din vina politicienilor.
EnglishThese stress tests will be a damning indictment of the ineffective regulation of Europe's banking sector - and Ireland's also - but I say Europe, and I underline that point.
Aceste teste de rezistență vor reprezenta o incriminare a reglementării ineficiente a sectorului bancar european - și a celui din Irlanda - însă spun european și subliniez acest lucru.

Sinonime (în engleză) pentru "indictment":

indictment
bill of indictment
English