EN

individual {adjectiv}

volume_up
individual
These have to be assessed on an individual basis according to our legislation.
Acestea trebuie evaluate individual, în conformitate cu legislația noastră.
Looking at the individual European institutions, it is not Parliament that is the problem.
Dacă examinăm instituţiile europene individual, nu Parlamentul este problema.
This will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
Acest lucru va întări sentimentul de apartenență la Europa a cetățeanului european individual.
individual (dar şi: one-man)
volume_up
personal {adj. m.} (individual)
Personally, I would like greater resources to be directed to individual agricultural investors, who could more effectively modernise farms and expand production.
Personal, aş dori ca mai multe resurse să fie direcţionate către investitorii agricoli individuali, care ar putea moderniza mai eficient fermele şi intensifica producţia.
Mr President, corruption has been an important cause of the crisis, with powerful companies and powerful individuals misusing policies, institutions and funds for their private benefit.
Dle Preşedinte, corupţia a fost o cauză importantă a crizei, companiile şi indivizii puternici abuzând de politici, instituţii şi fonduri în avantajul personal.
Measures affecting freedom of movement and residence must comply with the proportionality principle and be based exclusively on the personal conduct of the individual concerned.
Măsurile care afectează libera circulaţie şi şedere trebuie să respecte principiul proporţionalităţii şi să fie bazate exclusiv pe comportamentul personal al persoanei în cauză.
individual (dar şi: particular, peculiar, personal, private)
individual (dar şi: personal, private)
I therefore believe a stronger commitment is needed from both the public and private sectors, as well as from individual citizens.
Prin urmare cred că este necesar un angajament mai puternic din partea sectorului public cât şi a celui privat, precum şi faţă de cetăţenii individuali.
RO

individual {adjectiv masculin}

volume_up
individual (dar şi: personal, particular, privat)
Acestea trebuie evaluate individual, în conformitate cu legislația noastră.
These have to be assessed on an individual basis according to our legislation.
Dacă examinăm instituţiile europene individual, nu Parlamentul este problema.
Looking at the individual European institutions, it is not Parliament that is the problem.
Acest lucru va întări sentimentul de apartenență la Europa a cetățeanului european individual.
This will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.

Exemple de folosire pentru "individual" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is ironic that this session will address seven individual country situations.
Este ironic faptul că această sesiune va aborda situația a șapte țări diferite.
EnglishYou can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
Mai puteţi citi şi despre dreptul de a crea fonduri pentru locuitorii individuali.
EnglishNow we have been allowed to have individual votes on an own-initiative report.
Acum ni s-a permis să votăm individual asupra unui raport din proprie iniţiativă.
EnglishIt is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.
Este pur și simplu inacceptabil ca siguranța unui individ să se oprească la graniță.
EnglishYes, it is always difficult for us to weigh things up in an individual case.
Da, este întotdeauna dificil să cântărim lucrurile pentru fiecare caz în parte.
EnglishIndividual countries should be responsible for their own policies and reforms.
Fiecare ţară în parte trebuie să fie responsabilă de propriile politici şi reforme.
EnglishListen closely to each individual speaker to make sure it’s receiving a signal.
Ascultați atent fiecare difuzor individual pentru a vă asigura că primește un semnal.
EnglishThe private data of the individual cannot be jeopardised by other measures.
13 - Datele private ale persoanelor nu pot fi puse în pericol prin alte măsuri.
EnglishTo this we can also add the national interests of individual Member States.
Acestora le putem adăuga şi interesele naţionale ale statelor membre individuale.
EnglishThe problem of overpopulation in Africa is clearly limited to individual countries.
Problema suprapopulării în Africa este în mod clar limitată la anumite ţări.
EnglishInformation for patients is a government, not an individual responsibility.
Informarea pacienților este o responsabilitate guvernamentală, nu individuală.
EnglishThese have to be assessed on an individual basis according to our legislation.
Acestea trebuie evaluate individual, în conformitate cu legislația noastră.
EnglishI do not believe that many people are too concerned about the individual involved here.
Nu cred că mulți oameni sunt prea preocupați de persoana implicată în acest caz.
EnglishIt is Europe's individual innovators who are paying the price in the current system.
Sistemul actual este, însă, defavorabil pentru inventatorii individuali din Europa.
EnglishThese partnerships must not be confined just to within individual Member States.
Aceste parteneriate nu trebuie limitate doar la nivelul unui stat membru.
EnglishI have already remarked that the efforts of individual states will not suffice.
Am remarcat deja că eforturile statelor individuale nu vor fi suficiente.
EnglishFinancial assistance should therefore be provided on an individual basis.
Prin urmare, asistența financiară ar trebui să fie furnizată pe baze individuale.
EnglishThe use of poisons such as alcohol and tobacco must be an individual decision.
Utilizarea otrăvurilor precum alcoolul şi tutunul trebuie să fie o decizie individuală.
EnglishYou can only use individual saving opportunities if you also have the money.
Posibilităţile de economisire individuală pot fi utilizate numai dacă există şi bani.
EnglishAnd you’ll be able to remove permissions for individual people later if you need to.
Veți putea elimina permisiunile pentru anumite persoane mai târziu, dacă este nevoie.

Sinonime (în engleză) pentru "individual":

individual
individualism
individualization
individually