EN

to inform [informed|informed] {verb}

volume_up
to inform (dar şi: to acquaint, to report)
The Commission will inform you later of the outcome of its discussions.
Comisia vă va informa ulterior cu privire la rezultatul discuțiilor sale.
At the very beginning, I promised that I would inform you of my activities.
La început, am promis că vă voi informa cu privire la activitățile mele.
There have been new information campaigns organised to inform the citizens.
Au fost organizate noi campanii de informare pentru a informa cetățenii.
The Commission will inform you later of the outcome of its discussions.
Comisia vă va informa ulterior cu privire la rezultatul discuțiilor sale.
At the very beginning, I promised that I would inform you of my activities.
La început, am promis că vă voi informa cu privire la activitățile mele.
There have been new information campaigns organised to inform the citizens.
Au fost organizate noi campanii de informare pentru a informa cetățenii.
Mr President, we propose changing the end of paragraph 22 by replacing 'prevent' with 'inform', so the final phrase becomes:
Dle președinte, propunem schimbarea finalului alineatului 22 prin înlocuirea termenului "a preveni” cu "a informa”, astfel încât fraza finală să devină:
What we require is strong political will to inform, prevent and protect, the political will to abolish all forms of discrimination in which violence takes root.
Avem nevoie de o voinţă politică puternică de a informa, preveni şi proteja, voinţa politică de a aboli toate formele de discriminare în care violenţa îşi are rădăcinile.
to inform (dar şi: to fill, to prime)
The list of tragedies and violations of human rights and justice is being added to so fast that even the best-informed observers cannot keep up properly.
Lista tragediilor și a încălcărilor drepturilor omului și a justiției se umple atât de repede, încât nici observatorii cel mai bine informați nu-i pot ține pasul în mod corespunzător.
to inform (dar şi: to notify)
RO

inform {adjectiv masculin}

volume_up
inform (dar şi: amorf)
inform (dar şi: diform)

Exemple de folosire pentru "to inform" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI must unfortunately inform you that we in the Council possess no such information.
Din păcate trebuie să vă informez că în Consiliu nu deținem astfel de informații.
Englishinform the Parliament about this 'new generation' of Association Agreements, 
să informeze Parlamentul cu privire la „noua generație” de acorduri de asociere;
EnglishI made a commitment to inform Europe's institutions about this civil protest.
M-am angajat să informez instituţiile europene privind acest protest civil.
Englishinform the Parliament about this 'new generation' of Association Agreements, 
să înștiințeze Parlamentul despre această "nouă generație" de acorduri de asociere,  
EnglishI would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent.
Aș dori să vă informez că uneori suma alocată depășește suma cheltuită efectiv.
EnglishI would like to inform the House that this project has been endorsed by an ethical review.
Aș dori să informez Camera că acest proiect a fost avizat de o evaluare etică.
EnglishAt the very beginning, I promised that I would inform you of my activities.
La început, am promis că vă voi informa cu privire la activitățile mele.
EnglishThere have been new information campaigns organised to inform the citizens.
Au fost organizate noi campanii de informare pentru a informa cetățenii.
EnglishThis should be changed, and I stress: simplify and inform, but also monitor.
Situaţia aceasta trebuie schimbată şi repet: simplificare şi informare, dar şi monitorizare.
EnglishThe Commission will inform you later of the outcome of its discussions.
Comisia vă va informa ulterior cu privire la rezultatul discuțiilor sale.
EnglishTo begin with, I would like to inform you briefly of four matters.
Pentru început, doresc să vă informez pe scurt în privinţa a patru aspecte.
EnglishFinally, I need to inform you about an important development concerning the euro area.
În cele din urmă, trebuie să vă informez despre o evoluție importantă cu privire la zona euro.
EnglishUnfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
EnglishInternet users inform one another quickly of political developments as they happen.
Utilizatorii de Internet se informează rapid de evoluţiile politice, în moment în care au loc acestea.
EnglishI simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.
Doream numai să vă informez că nu a dispărut pur şi simplu.
EnglishI would be pleased if you can inform us about whether that is the case.
M-aş bucura dacă m-aţi putea informa cu privire la acest lucru.
EnglishAll of us agree on the need to inform the consumer citizen.
Noi toți suntem de acord cu privire la necesitatea de a informa cetățeanul consumator.
EnglishI wanted to inform them that 12 000 people arrived in Lampedusa within the space of three nights.
Doresc să îi informez că 12 000 de persoane au sosit în Lampedusa în decurs de trei nopți.
EnglishWe should inform and educate them, and persuade them to invest in protecting the environment.
Ar trebui să îi informăm, să îi educăm şi să îi convingem să investească în protecţia mediului.
EnglishThe Council and the Commission must inform the European Parliament comprehensively and directly.
Consiliul şi Comisia trebuie să informeze Parlamentul European în mod cuprinzător şi direct.

Sinonime (în engleză) pentru "informal":

informal
informant
information