EN

information {substantiv}

volume_up
information
In the Billing Information Wizard, enter or edit the following information:
În Expertul Informații facturare, introduceți sau editați următoarele informații:
The Port Forwarding Information dialog box provides the following information:
Caseta de dialog Informații de redirecționare porturi oferă următoarele informații:
On the Company Information tab, complete the following information about your company:
Pe fila Informații firmă, completați următoarele informații despre firmă:
The latest information provocation is that Georgia kidnapped a Russian soldier.
Cea mai recentă informaţie provocatoare este că Georgia a răpit un soldat rus.
Ladies and gentlemen, I am, however, disturbed by another piece of information.
Doamnelor şi domnilor, o altă informaţie mă îngrijorează totuşi.
No information that can be used to identify you is included in the report.
Raportul nu conţine nicio informaţie care să vă identifice.
information (dar şi: date, datum)
This saves you from having to type the same information over and over.
Acest lucru vă salvează de la tastarea acelorași informații de fiecare dată.
This demonstrates that once again in the European Union we lack reliable information.
Acest lucru demonstrează încă o dată că în Uniunea Europeană ne lipsesc informațiile de încredere.
For more information, see Find pictures by date.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Găsirea imaginilor după dată.
information
volume_up
relație {f} (informatie)
information
volume_up
referință {f} (informație)
information (dar şi: annunciation)

Exemple de folosire pentru "information" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUse encryption when you want a strong level of protection for your information.
Utilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
EnglishThe online database contains media information from a number of data providers.
Baza de date online conține informații media de la mai mulți furnizori de date.
EnglishI think that sharing information and good practices is essential in this regard.
Cred că schimbul de informații și bune practici este esențial în această privință.
EnglishAs regards information, we are supplying continuous information as we receive it.
Cât privește informarea, oferim în permanență informații, pe măsură ce le primim.
EnglishYour work programme does not provide very definitive information in this respect.
Programul dumneavoastră nu furnizează informaţii foarte decisive în acest sens.
EnglishThe latest information provocation is that Georgia kidnapped a Russian soldier.
Cea mai recentă informaţie provocatoare este că Georgia a răpit un soldat rus.
EnglishCheck the information that came with your sound card for the installation steps.
Verificați informațiile furnizate cu placa de sunet pentru pași de instalare.
EnglishYou will be asked to supply information such as your nationality and address.
Vi se va cere să furnizaţi informaţii simple, cum ar fi naţionalitatea şi adresa.
English How can the oil markets be made more transparent, with reliable information?
 Cum poate fi asigurată transparența piețelor petroliere prin informații fiabile?
EnglishThe Guide displays information about all TV programs that are available to watch.
Ghidul afişează informaţii despre toate programele TV disponibile pentru vizionare.
EnglishI believe that conducting an information campaign on this issue is essential.
Consider că este esenţială realizarea unei campanii de informare în acest sens.
EnglishI must unfortunately inform you that we in the Council possess no such information.
Din păcate trebuie să vă informez că în Consiliu nu deținem astfel de informații.
EnglishThere is no outcry, just an attempt to brush this new information under the carpet.
Nu există niciun protest, ci doar încercări de a ascunde această informație nouă.
EnglishOn the Notes tab, enter any information that explains the solution to the issue.
Pe fila Note, introduceţi toate informaţiile care explică soluţia problemei.
EnglishUnder Site Information, type a title and description for the site collection.
Sub Informații site, tastați un titlu și o descriere pentru colecția de site-uri.
EnglishSharePoint Online gives you a central place to share documents and information.
SharePoint Online vă oferă un loc central pentru a partaja documente și informații.
EnglishMicrosoft will not use the information it receives to personally identify you.
Microsoft nu utilizează informațiile primite pentru a vă identifica personal.
EnglishThe sector in question has been responsible for a striking information campaign.
Sectorul în cauză este responsabil pentru o campanie de informare agresivă.
EnglishTo date we have received no information concerning the circumstances of that tragedy.
Până în prezent nu am primit informaţii privind circumstanţele acestei tragedii.
EnglishThe important thing is that the compass, the information, the scope is clear.
Lucrul important este că registrul, informaţiile, domeniul de aplicare sunt clare.

Sinonime (în engleză) pentru "information":

information
informal
informant
informer