EN

intelligence {substantiv}

volume_up
However, I do think that we need to add some intelligence to all modes of transport.
Totuşi, cred că avem nevoie să adăugăm inteligenţa la toate mijloacele de transport.
The future of Europe depends on our intelligence, our solidarity and our firmness.
Viitorul Europei depinde de inteligenţa noastră, de solidaritatea noastră şi de stabilitatea de care dăm dovadă.
Everywhere there is human activity, intelligence is needed to control energy consumption.
Oriunde se întreprinde o activitate umană, inteligenţa este necesară pentru a controla consumul de energie.
intelligence (dar şi: cleverness)
intelligence (dar şi: brains)

Exemple de folosire pentru "intelligence" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOf course there is still the very sensitive issue of sharing intelligence.
Bineînţeles, există, încă, problema sensibilă a schimbului de informaţii secrete.
EnglishHowever, I do think that we need to add some intelligence to all modes of transport.
Totuşi, cred că avem nevoie să adăugăm inteligenţa la toate mijloacele de transport.
EnglishThe same thing has happened with regard to the EU intelligence structures.
Acelaşi lucru s-a întâmplat în privinţa structurilor de informaţii ale UE.
EnglishProfiling and good intelligence exchange are also very much required.
Elaborarea profilurilor şi schimbul bun de informaţii sunt şi ele foarte necesare.
EnglishDo the US intelligence services keep their European counterparts up to date?
Serviciile de informaţii ale SUA îşi ţin la curent omologii din Europa?
EnglishTo deny that it happens, frankly, is an insult to our intelligence.
A nega că aceste lucruri se întâmplă este pur şi simplu o insultă la inteligenţa noastră.
EnglishWhat we do have is our intelligence, our creativity and the ideas that are born on this continent.
Are doar inteligența, creativitatea și ideile populației sale, născute pe acest continent.
EnglishI am counting on the intelligence and efficiency of my fellow Members.
Mă bazez pe inteligența și eficiența colegilor mei deputați.
EnglishMr President, I want to talk about respect for the rule of law by intelligence services.
Dle preşedinte, doresc să vorbesc despre respectarea statului de drept de către serviciile de informaţii.
EnglishThe future of Europe depends on our intelligence, our solidarity and our firmness.
Viitorul Europei depinde de inteligenţa noastră, de solidaritatea noastră şi de stabilitatea de care dăm dovadă.
EnglishEverywhere there is human activity, intelligence is needed to control energy consumption.
Oriunde se întreprinde o activitate umană, inteligenţa este necesară pentru a controla consumul de energie.
EnglishThe incident showed first of all the failure of intelligence, a failure 'to connect the dots'.
Incidentul a demonstrat în primul rând eşecul serviciilor de informaţii, un eşec de a "face conexiuni”.
EnglishSalmaan was a man of charm, charisma and high intelligence.
Salmaan era un om fermecător, carismatic şi foarte inteligent.
EnglishIt was, to quote the US President, 'a failure in the system to properly exchange intelligence'.
A fost, pentru a-l cita pe preşedintele SUA, "un eşec al sistemului de a efectua un schimb adecvat de informaţii”.
EnglishMoreover, there is no guarantee that the EEAS will not be linked to military and intelligence structures.
În plus, nu există nicio garanție că SEAE nu va fi legat de structurile militare și de serviciile de informații.
EnglishWe can only facilitate, we can only provide intelligence, and do everything we can to help the Member States.
Noi putem numai să facilităm, să oferim informaţii şi să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ajuta statele membre.
EnglishI think the European Central Bank is a very credible institution that has been managed with great wisdom and intelligence.
Cred că BCE este o instituție foarte credibilă care a fost gestionată cu multă înțelepciune și inteligență.
EnglishThere is no intelligence service, and these aircraft are not in a position to carry out their mission effectively.
Nu există niciun serviciu secret, iar aceste aeronave nu sunt în măsură să-și îndeplinească misiunea în mod eficient.
EnglishWe cannot prevent attempted terrorist attacks without sound data exchange and cooperation of the intelligence services.
Nu putem preveni atentatele teroriste fără un schimb de date complet şi fără cooperarea serviciilor de informaţii.
EnglishBusiness intelligence and reporting
Capabilități Business Intelligence și raportare