EN

interference {substantiv}

volume_up
1. general
That of course constitutes interference with the competence of the Slovene Parliament.
Aceasta constituie, bineînţeles, amestec în competenţa parlamentului sloven.
Thirdly, we should prevent any interference from lobbyists.
În al treilea rând, ar trebui să prevenim orice amestec al grupurilor de presiune.
Moreover, I think that the resolution would constitute an excessive amount of interference in the affairs of a sovereign nation such as Lithuania.
În plus, consider că rezoluţia ar însemna un amestec prea mare în afacerile unui stat suveran cum este Lituania.
The interference of political motives is too visible to overcome naivety.
Interferenţa motivelor de ordin politic este prea vizibilă şi elimină orice naivitate.
These investigations should be conducted by the judicial authorities without political interference.
Aceste investigaţii trebuie desfăşurate de autorităţile juridice fără interferenţă politică.
Use the extension cable with a desktop to reduce radio interference and improve mouse performance.
Utilizaţi cablul de extensie cu un desktop pentru a reduce interferenţa radio şi îmbunătăţi performanţele mouse-ului.
interference
These are the latest steps in this process of interference and extortion, which is openly colonial in complexion.
Aceștia sunt cei mai recenți pași în acest proces de imixtiune și extorsiune, care este clar colonial prin natura sa.
Thus, the Council cannot comment on the Nord Stream project in any way that could be construed as interference in national legal processes.
Astfel, Consiliul nu poate face comentarii asupra proiectului Nord Stream în niciun mod care ar putea fi interpretat drept imixtiune în procesele judiciare naţionale.
interference (dar şi: intervention)
The Danube has very special characteristics as a river - that must surely be obvious - that are particularly sensitive to human interference.
Dunărea are caracteristici foarte speciale - şi cu siguranţă evidente - care sunt foarte sensibile la orice intervenţie umană.
This is no interference to say that the fact that the Head of the Italian Government controls the transalpine media is an insult to the freedom of the European press.
Nu este vorba despre o intervenţie atunci când se spune că faptul că şeful guvernului italian deţine controlul asupra mass-mediei transalpine este o insultă pentru presa italiană.
2. Tehnologie
interference

Exemple de folosire pentru "interference" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFurthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
În plus, va reduce interferențele și perturbările transfrontaliere periculoase.
EnglishPowerline networks can be affected by interference and "noise" on the line.
Rețelele Powerline pot fi afectate de interferențe și de „zgomotul” de pe linie.
EnglishThe question of Iranian interference in Bahrain's domestic affairs was raised.
A fost menționată problema interferenței iraniene în afacerile interne ale Bahrain.
EnglishThat of course constitutes interference with the competence of the Slovene Parliament.
Aceasta constituie, bineînţeles, amestec în competenţa parlamentului sloven.
EnglishUses the 5 GHz frequency, which limits interference from other devices
Utilizează frecvența de 5 Ghz, ceea ce limitează interferențele cu alte dispozitive
EnglishThe interference of political motives is too visible to overcome naivety.
Interferenţa motivelor de ordin politic este prea vizibilă şi elimină orice naivitate.
EnglishPowerline networks can be affected by interference and "noise" on the line.
Rețelele pe linie electrică pot fi afectate de interferențe și de „zgomotul” de pe linie.
EnglishCRT monitors are often more prone to outside interference than LCD monitors.
Monitoarele CRT sunt deseori mai predispuse la interferențe externe decât monitoarele LCD.
EnglishLastly, 'foreign policy must be free from Member States' interference'.
În sfârşit, "statele membre nu trebuie să se amestece în politica externă”.
EnglishAs a medical doctor, I deprecate the interference of politics in matters of public health.
În calitate de medic, dezaprob intervenţia politicii în probleme de sănătate publică.
EnglishUses the 2.4 GHz frequency so it has the same interference problems as 802.11b
Utilizează frecvența de 2,4 GHz, care prezintă aceleași probleme de interferență ca și 802.11b
EnglishWe are opposed to the interference of the EU as an institution in defence matters.
Ne opunem interferenţei UE, ca instituţie, în probleme de apărare.
EnglishThese devices can cause interference between your computer and the network.
Aceste dispozitive pot provoca interferență între computer și rețea.
EnglishWe cannot, however, allow interference in the shape of the Member States' health policies.
Totuși, nu putem permite să se intervină în politicile de sănătate ale statelor membre.
EnglishThis is not an area for interference by the European Union or the European Parliament.
Nu este un domeniu care să necesite intervenţia Uniunii Europene sau a Parlamentului European.
EnglishInterference by the European Parliament in this area is unacceptable.
Intervenţia Parlamentului European în acest domeniu este inacceptabilă.
EnglishIf using the 2.4 GHz frequency, it can have the same interference problems as 802.11b
Dacă utilizează frecvența de 2,4 GHz, poate avea aceleași probleme de interferență ca și 802.11b
EnglishThirdly, we should prevent any interference from lobbyists.
În al treilea rând, ar trebui să prevenim orice amestec al grupurilor de presiune.
EnglishUses the 5 GHz frequency, which limits interference from other devices
Utilizează frecvența de 5 Ghz, ceea ce limitează interferențele
EnglishHave we examined closely the political or economic interference that exists in other countries in the EU?
Am examinat îndeaproape interferenţele politice sau economice din alte ţări ale UE?

Sinonime (în engleză) pentru "interference":

interference