Traducere engleză-română pentru "to interrupt"

EN

"to interrupt" română traducere

EN

to interrupt [interrupted|interrupted] {verb}

volume_up
Kindly do not interrupt the session with such points.
Vă rog să aveți amabilitatea de a nu întrerupe sesiunea cu astfel de chestiuni.
Notifications won't interrupt your browsing by forcing you to act on them before you can continue.
Notificările nu vor întrerupe navigarea, obligându-vă să luați măsuri înainte de a continua.
We need to ensure that this earthquake does not interrupt that progress towards economic and social development.
Trebuie să ne asigurăm că acest cutremur nu va întrerupe progresul către dezvoltarea economică şi socială.
Kindly do not interrupt the session with such points.
Vă rog să aveți amabilitatea de a nu întrerupe sesiunea cu astfel de chestiuni.
Notifications won't interrupt your browsing by forcing you to act on them before you can continue.
Notificările nu vor întrerupe navigarea, obligându-vă să luați măsuri înainte de a continua.
We need to ensure that this earthquake does not interrupt that progress towards economic and social development.
Trebuie să ne asigurăm că acest cutremur nu va întrerupe progresul către dezvoltarea economică şi socială.
to interrupt (dar şi: to cease, to stop, to suspend)
to interrupt (dar şi: to break)
volume_up
a opri {vb.} (a întrerupe)
to interrupt
volume_up
a deranja {vb.} (a întrerupe)

Exemple de folosire pentru "to interrupt" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is not for the President to interrupt in the way that you have just done.
Nu se cade ca președintele să întrerupă în felul în care tocmai ați procedat.
EnglishIf you stand up again and interrupt the sitting, I will ask you to leave the Chamber.
Dacă întrerupeți din nou intervențiile, vă voi ruga să părăsiți sala.
EnglishI did not want to interrupt you out of politeness and because you were making some valid points.
Nu am dorit să vă întrerup din politeţe şi pentru că punctaţi câteva aspecte valide.
EnglishKindly do not interrupt the session with such points.
Vă rog să aveți amabilitatea de a nu întrerupe sesiunea cu astfel de chestiuni.
EnglishNotifications won't interrupt your browsing by forcing you to act on them before you can continue.
Notificările nu vor întrerupe navigarea, obligându-vă să luați măsuri înainte de a continua.
EnglishI am obliged to interrupt Members if they speak too quickly.
Este datoria mea să întrerup deputații dacă vorbesc prea repede.
EnglishWith your agreement, I shall interrupt the blue-card procedure because there are another three requests.
Cu acordul dvs., întrerup procedura "cartonașului albastru” deoarece există alte trei solicitări.
EnglishIt would be a shame to somehow interrupt Europol's work.
Ar fi păcat să întrerupem cumva activitatea Europol.
EnglishIt would be very difficult to interrupt Europol's work.
Va fi foarte greu să întrerupem activitatea Europol.
EnglishWe need to ensure that this earthquake does not interrupt that progress towards economic and social development.
Trebuie să ne asigurăm că acest cutremur nu va întrerupe progresul către dezvoltarea economică şi socială.
EnglishMrs Lulling, I did not want to interrupt you, but you are entitled to four minutes now and two minutes at the end.
Dnă Lulling, nu am vrut să vă întrerup, însă aveţi dreptul la patru minute acum şi două minute la final.
EnglishThe Presidency must interrupt negotiations until it can guarantee the rights of citizens and parliaments.
Preşedinţia trebuie să întrerupă negocierile până ce va putea garanta drepturile cetăţenilor şi ale parlamentelor.
EnglishI did not interrupt you as it seemed to me difficult to do so and I apologise to the interpreters for this.
Nu v-am întrerupt deoarece mi s-a părut dificil să procedez astfel și le cer scuze interpreților pentru acest lucru.
EnglishColleagues, I interrupt the one-minute speeches on matters of political importance in order to make an announcement.
Stimaţi colegi, întrerup intervenţiile de un minut privind chestiuni politice importante, pentru a face un anunţ.
EnglishMr Salavrakos, I did not interrupt you because you are Greek and your words are very important to all of us.
Dle Salavrakos, nu v-am întrerupt pentru că dvs. sunteţi de origine elenă şi opiniile dvs. sunt foarte importante pentru noi toţi.
EnglishIt certainly is my job to interrupt.
Este cu siguranță de datoria mea să întrerup.
EnglishI am sorry to interrupt you.
EnglishIn my country it is customary when someone is speaking for others not to interrupt but it seems habits are rather different here.
În ţara mea, se obişnuieşte ca atunci când cineva vorbeşte, ceilalţi să nu îl întrerupă, însă se pare că obiceiurile sunt destul de diferite aici.
EnglishRelated to that is the innovative amendment to say that we should have this blue card procedure to be able to interrupt each other.
În acest sens, există amendamentul inovator conform căruia trebui să avem o procedură a cartonaşului albastru pentru a putea să ne întrerupem unii pe alţii.
EnglishMrs Tzavela, I did not interrupt you because you are from Greece, and this issue is very important, but because you spoke for more than one minute.
Dnă Tzavela, nu v-am întrerupt fiindcă sunteţi din Grecia, iar această problemă este foarte importantă, ci fiindcă aţi vorbit mai mult de un minut.