EN

to investigate [investigated|investigated] {verb}

volume_up
Instead, the Commission or the agency must be given the task of monitoring the market and investigating developments.
În schimb, Comisia sau agenţia trebuie să primească sarcina de a monitoriza piaţa şi de a cerceta evoluţia acesteia.
I also support the view that 'Member States should be given more time to investigate whether repealing the directives will lead to legal uncertainty'.
Susțin și opinia că "statele membre ar trebui să dispună de mai mult timp pentru a cerceta dacă abrogarea directivelor ar produce incertitudine juridică”.
Instead, the Commission or the agency must be given the task of monitoring the market and investigating developments.
În schimb, Comisia sau agenţia trebuie să primească sarcina de a monitoriza piaţa şi de a cerceta evoluţia acesteia.
I also support the view that 'Member States should be given more time to investigate whether repealing the directives will lead to legal uncertainty'.
Susțin și opinia că "statele membre ar trebui să dispună de mai mult timp pentru a cerceta dacă abrogarea directivelor ar produce incertitudine juridică”.
to investigate (dar şi: to scrutinize, to search)
volume_up
a examina {vb.} (a cerceta)
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Mr Salafranca, I am very sorry, but it is no longer possible for us to investigate the motives of the Members of Parliament from earlier today.
Dle Salafranca, regret, dar nu mai putem examina motivele deputaţilor din Parlamentul European exprimate mai devreme.
to investigate (dar şi: to inquire, to cross-examine)
It simply means that we would investigate it, as we did with El Salvador but decided that there was no need for action.
Înseamnă pur şi simplu că am ancheta, la fel cum am procedat şi cu El Salvador după care s-a hotărât că nu este necesară nicio acţiune.
Vice-President Reding, is the Commission also going to look into and investigate the other cases of discrimination reported in Member States?
Doamnă vicepreședintă Reding, va investiga și ancheta Comisia și celelalte cazuri de discriminare semnalate în statele membre?
We should recommend to the accused to cooperate with investigating bodies.
Ar trebui să recomandăm acuzaților să coopereze cu organele de anchetă.
to investigate (dar şi: to examine, to explore, to research)

Exemple de folosire pentru "to investigate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt would be more useful to investigate the implementation process more closely.
Mult mai util ar fi să analizăm mai îndeaproape procesul de punere în aplicare.
EnglishHe proclaimed two days of national mourning and pledged to investigate the violence.
A proclamat două zile de doliu naţional şi a promis investigarea violenţelor.
EnglishThe European Commission has undertaken to investigate these substances further.
Comisia Europeană şi-a asumat angajamentul de a investiga în continuare aceste substanţe.
EnglishIf we only investigate individual risks, we will never have a realistic scenario.
Dacă vom investiga doar riscurile individuale, nu vom avea niciodată un scenariu realist.
EnglishWill the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?
Doamna comisar va investiga acest aspect şi va folosi toate puterile ei pentru a sprijini?
EnglishWe also need to investigate how we can put in place a mandatory requirement to do this.
De asemenea, trebuie să vedem cum putem institui o cerinţă obligatorie în acest sens.
EnglishIn this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
EnglishThis situation is one that I would like to call on the Commission to investigate.
Aş dori să fac apel la Comisie pentru a investiga aceasta situaţie.
EnglishWe need to properly investigate the considered actions and risks.
Trebuie să investigăm în mod corespunzător măsurile și riscurile avute în vedere.
EnglishYes, it is necessary to investigate and justly condemn the crimes.
Da, este necesar să investigăm şi să condamnăm în mod corect crimele.
EnglishThe European Parliament and the European Union must investigate this matter in any case.
În orice caz, Parlamentul European și Uniunea Europeană trebuie să investigheze această chestiune.
EnglishAlthough the government has promised to investigate the attack on journalists, that is no solution.
Deşi guvernul a promis că va investiga atacurile asupra jurnaliştilor, nu aceasta este soluţia.
EnglishThese are questions that need answers and I believe that the Commission must investigate.
Acestea sunt întrebări la care trebuie furnizate răspunsuri şi cred că Comisia trebuie să le investigheze.
EnglishWhen have we ever seen Hamas investigate its own actions?
Când am mai văzut noi Hamasul să-şi investigheze propriile acţiuni?
EnglishThe Commission is to investigate whether State aid, if this is forthcoming, complies with strict conditions.
Comisia va investiga dacă ajutorul de stat, dacă acesta există, respectă condiţii stricte.
EnglishThis cannot go on; we also have to investigate these matters inasmuch as they affect us.
Această situaţie nu poate continua; trebuie să investigăm şi aceste aspecte în măsura în care ele ne afectează.
EnglishThe Egyptian authorities are making welcome efforts to investigate the information provided by the UNHCR.
Autoritățile egiptene depun eforturi binevenite pentru a analiza informațiile furnizate de ICNUR.
EnglishThe ESA may also investigate alleged incompatible aid granted by these EFTA countries.
Autoritatea de supraveghere EFTA poate de asemenea investiga presupusul ajutor incompatibil oferit de aceste ţări EFTA.
EnglishFor that reason, the Commission must investigate this.
Din acest motiv, Comisia trebuie să investigheze acest lucru.
EnglishIt has allowed us to investigate and prevent attacks.
Ne-a permis să facem investigaţii şi să prevenim atacurile.

Sinonime (în engleză) pentru "investigation":

investigation
investigative
investigator