EN

judge {substantiv}

volume_up
1. general
A judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
Pentru fiecare caz înaintat Curţii se desemnează un judecător şi un avocat general.
First judgement delivered by a single judge at European Court of first instance.
Este emisă prima hotărâre a unui singur judecător al Tribunalului European de Primă Instanţă.
This is something that was said by an Irish judge.
Acest lucru a fost afirmat de către un judecător irlandez.
judge (dar şi: arbiter)
2. Judiciar
A judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
Pentru fiecare caz înaintat Curţii se desemnează un judecător şi un avocat general.
First judgement delivered by a single judge at European Court of first instance.
Este emisă prima hotărâre a unui singur judecător al Tribunalului European de Primă Instanţă.
This is something that was said by an Irish judge.
Acest lucru a fost afirmat de către un judecător irlandez.

Exemple de folosire pentru "judge" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFinally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
În cele din urmă, doresc să mă alătur celor care îndeamnă la eliberarea judecătoarei.
EnglishA judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
Pentru fiecare caz înaintat Curţii se desemnează un judecător şi un avocat general.
EnglishThe judge even insinuated that these could lead to a new arrest warrant.
Judecătorul a insinuat chiar că acestea ar putea duce la un nou mandat de arestare.
EnglishI do not intend to judge whether this is good or bad for us in the final analysis.
Eu nu intenționez să judec dacă acest lucru este bun sau rău pentru noi în analiza finală.
EnglishFirst judgement delivered by a single judge at European Court of first instance.
Este emisă prima hotărâre a unui singur judecător al Tribunalului European de Primă Instanţă.
EnglishWe have therefore requested that Judge Afiuni be freed immediately.
Prin urmare, am solicitat ca judecătoarea Afiuni să fie eliberată imediat.
EnglishOur group will judge its proposals and initiatives on their merits.
Grupul nostru îi va analiza propunerile şi iniţiativele în mod echitabil.
EnglishWe should not, I think, judge the way the Council takes a decision.
Nu cred că ar trebui să judecăm modul în care Consiliul adoptă o decizie.
EnglishIt is up to you to judge the extent to which this was achieved.
Rămâne ca dumneavoastră să apreciaţi în ce măsură s-a realizat acest lucru.
EnglishWhat role will Parliament play in appointing the EU judge to the ECHR?
Ce rol va avea Parlamentul în numirea judecătorului Uniunii la CEDO?
EnglishA military judge is due to rule on his detention on Tuesday 20 October - i.e. tomorrow.
Un judecător militar urmează să decidă asupra acestei detenţii marţi, 20 octombrie, adică mâine.
EnglishThese are just some of the examples Judge Bruguière cites in his report.
Acestea sunt doar câteva dintre exemplele pe care judecătorul Bruguière le oferă în raportul său.
EnglishYou will be able to judge it properly at that point, but my commitment is absolute on that.
Veţi putea să judecaţi mai bine atunci, însă angajamentul meu în acest sens este unul absolut.
EnglishEach judge and advocate-general is appointed for a term of six years, which can be renewed.
Fiecare judecător şi avocat general este numit pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit.
EnglishThe review planned for 2013 will allow us to judge if these steps have been taken.
Revizuirea planificată pentru anul 2013 ne va permite să apreciem dacă aceste demersuri au fost efectuate.
EnglishThey see it, judge it and criticise it as a European democracy.
Aceștia îl văd, îl judecă și îl critică drept o democrație europeană.
EnglishTo which judge can an EU citizen or an EU enterprise go in the case of criminal prosecution?
Cărei instanţe se poate adresa un cetăţean sau o întreprindere din UE, în caz de urmărire penală?
EnglishHow this judge can hope for a fair trial is beyond me.
Nu reuşesc să-mi imaginez cum ar putea spera această judecătoare la un proces echitabil.
EnglishAlso, forgive us if we judge you on your track record.
De asemenea, vă rugăm să ne iertaţi că vă judecăm pe baza palmaresului.
EnglishWe are very quick to judge small countries that commit transgressions.
Ne grăbim să judecăm ţări mici care comit încălcări.