EN

keen {adjectiv}

volume_up
1. general
The people who constructed Europe did so with a long-term vision and a keen sense - following the fratricidal wars that divided us - of the importance of specific policy.
Cei care au construit Europa au făcut-o având o viziune pe termen lung şi - în urma războaielor fratricide care ne-au despărţit - un simţ ascuţit al importanţei unei politici specifice.
I am a lifelong keen sea angler, as are most of my family.
Sunt un pescar pasionat de când mă ştiu, la fel ca şi majoritatea celor din familia mea.
keen (dar şi: tart)
keen (dar şi: esurient, greedy)
keen (dar şi: astute, penetrating, sharp)
volume_up
pătrunzător {adj. m.} (despre minte)
2. figurativ
The people who constructed Europe did so with a long-term vision and a keen sense - following the fratricidal wars that divided us - of the importance of specific policy.
Cei care au construit Europa au făcut-o având o viziune pe termen lung şi - în urma războaielor fratricide care ne-au despărţit - un simţ ascuţit al importanţei unei politici specifice.
keen (dar şi: cutting, severe, sharp, sharp, smarting)

Exemple de folosire pentru "keen" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Committee on Budgets is very keen to see that we get value for our money.
Comisia pentru bugete este foarte dornică să vadă că dăm o valoare banilor noştri.
EnglishThe young people in North Africa who are so keen to see reform are looking to Turkey.
Tinerii din Africa de Nord care doresc să vadă reforme se raportează la Turcia.
EnglishThe Council is always keen to delay issues and discussions and proposals.
Consiliul este întotdeauna dispus să întârzie problemele, discuţiile şi propunerile.
EnglishAgain, this report is welcome and we are keen to draw on its recommendations.
Încă o dată, salut acest raport şi aşteptăm cu nerăbdare contribuţiile recomandărilor sale.
EnglishWe are very keen to see the report of the OSCE/ODIHR monitoring mission.
Suntem nerăbdători să vedem raportul misiunii de monitorizare OSCE/ODIHR.
EnglishWe are extremely keen for Barroso II not to be the same as Barroso I.
Ne dorim foarte mult ca Comisia Barroso II să nu fie la fel precum Comisia Barroso I.
EnglishThese are the three basic truths of which I am keen to remind you.
Acestea sunt cele trei adevăruri simple pe care doresc să vi le reamintesc.
EnglishIn the UK we are keen on new nuclear power stations as well.
În Marea Britanie suntem foarte interesaţi şi de centralele de energie nucleară.
EnglishI am therefore, as you know, truly keen for Parliament to be involved.
Ţin, aşadar, după cum ştiţi, foarte mult la implicarea Parlamentului.
EnglishWe in the Commission are very keen that two issues should always be high on our agenda.
Noi, cei din Comisie, dorim să avem în permanenţă două chestiuni prioritare pe agenda noastră.
EnglishWe are often very keen to show solidarity for various groups of people.
Suntem adesea foarte dornici să dăm dovadă de solidaritate față de grupuri de oameni diferite.
EnglishWe are also keen to ensure the correct exchange of information.
De asemenea, suntem dornici să asigurăm schimbul corect de informaţii.
EnglishBelieve me, Mr President, I am really keen to play ball with the Council that you are chairing.
Credeţi-mă, dle preşedinte, aştept cu nerăbdare să cooperez cu Consiliul pe care îl prezidaţi.
EnglishI am very keen to hear views from Members of this House and to respond to any questions.
Sunt nerăbdător să aud punctele de vedere ale membrilor acestui Parlament şi să răspund la întrebări.
EnglishI am a lifelong keen sea angler, as are most of my family.
Sunt un pescar pasionat de când mă ştiu, la fel ca şi majoritatea celor din familia mea.
EnglishAs you know, Belgium is particularly keen on the North Sea for obvious geographical reasons.
După cum ştiţi, Belgia este concentrată în special pe Marea Nordului din motive geografice evidente.
EnglishI am keen to hear the reasons that are prompting certain political groups to oppose this discussion.
Sunt nerăbdător să aud motivele pentru care anumite grupuri politice se opun acestei discuţii.
EnglishThe EU is also keen to help reduce smoking and to encourage smoke-free environments.
UE intenţionează să reducă numărul fumătorilor şi să încurajeze interzicerea fumatului în cât mai multe spaţii.
EnglishThank you very much, I have been following it with keen attention.
Vă mulțumesc foarte mult, am urmărit-o cu atenție sporită.
EnglishAs you know, I am a keen advocate of Turkey joining the EU.
După cum știți, sunt nerăbdător să susțin aderarea Turciei la UE.