Traducere engleză-română pentru "kindly"

EN

"kindly" română traducere

volume_up
kind {substantiv}
EN

kindly {adverb}

volume_up
kindly (dar şi: amiably, mildly)
Mr Buzek very kindly said that it may have been because he was speaking too quickly.
Dl Buzek a fost amabil, spunând că este posibil ca acest lucru să se fi datorat faptului că a vorbit prea repede.

Exemple de folosire pentru "kindly" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIf you want to participate in this process, I kindly ask you to raise your hand way in advance.
Dacă doriţi să participaţi la acest proces, v-aş ruga să ridicaţi mâna din timp.
EnglishCould you kindly remind everyone that, if necessary, the microphone can be turned off?
Aţi putea, vă rog, să le reamintiţi tuturor că, în caz de nevoie, microfonul se poate închide?
EnglishKindly do not interrupt the session with such points.
Vă rog să aveți amabilitatea de a nu întrerupe sesiunea cu astfel de chestiuni.
EnglishFor my services I kindly request the following payment…
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
EnglishThank you very much for so kindly complying with our request.
Vă mulţumesc foarte mult pentru că aţi dat curs cu atât de multă bunăvoinţă solicitării noastre.
EnglishI kindly invite you all to vote in support of the candidates.
Vă invit prietenos pe toți să votați în sprijinul candidaților.
EnglishMr Buzek very kindly said that it may have been because he was speaking too quickly.
Dl Buzek a fost amabil, spunând că este posibil ca acest lucru să se fi datorat faptului că a vorbit prea repede.
EnglishKindly allow me to give credit to the instrumental role Jordan is playing in this regard.
Permiteţi-mi, vă rog, să iau în considerare rolul instrumental pe care l-a jucat Iordanul în această privinţă.
EnglishI would kindly ask that we rise and observe a minute's silence as a mark of respect in light of this tragic incident.
V-aş ruga să ţinem un moment de reculegere în semn de respect faţă de acest tragic accident.
EnglishI would therefore ask him to kindly withdraw the comments he made about me and thank him in advance.
Aș dori să îl rog, prin urmare, să retragă cu amabilitate comentariile despre mine și îi mulțumesc anticipat.
EnglishWe cannot, as Commissioner Rehn said in the Foreign Affairs Committee, just kindly ask again.
Nu putem, aşa cum a spus comisarul Rehn în Comisia pentru afaceri externe, pur şi simplu să cerem acest lucru din nou.
English. - Mr President, let me kindly ask you whether this debate could come to an end.
membru al Comisiei. - Domnule preşedinte, aş dori să vă întreb dacă această dezbatere ar putea lua sfârşit.
EnglishAllow me to stop for a moment and ask you kindly to consider that the strategy's very name is problematic.
Permiteţi-mi să mă opresc o clipă şi să vă rog să luaţi în considerare că însăşi numele strategiei este foarte problematic.
EnglishMadam President, at the beginning of the debate, Baroness Ashton kindly said that she would respond to any question.
Doamnă preşedintă, la începutul dezbaterii, baroana Ashton a spus cu amabilitate că va răspunde tuturor întrebărilor.
EnglishMs Lulling, could you kindly confirm to me whether or not you make that request on behalf of your political group?
Doamnă Lulling, vă rog să îmi confirmaţi dacă faceţi sau nu această cerere în numele grupului politic din care faceţi parte.
EnglishThis is a good example, to my mind, and I would kindly invite the Commission to start thinking with us along those lines.
În opinia mea, acesta este un bun exemplu şi aş dori să invit Comisia să mediteze asupra acestui lucru împreună cu noi.
EnglishI kindly ask you to try to keep your conversations to a minimum in this Chamber and respect the Commissioner's final remarks.
Vă rog frumos să păstraţi conversaţiile dvs. în această Cameră la un nivel minim şi să respectaţi ultimele remarci ale dlui comisar.
EnglishI would therefore kindly ask you to add the oral question, which was submitted within the deadline, to this week's agenda.
Prin urmare, vă rog să adăugaţi întrebarea cu solicitare de răspuns oral, transmisă în termenul legal, pe ordinea de zi a acestei săptămâni.
EnglishConsequently, I kindly ask, and at the same time urge, the Council to maintain a text with a strong commitment to anti-corruption.
În consecinţă, rog respectuos Consiliul şi îl îndemn, în acelaşi timp, să menţină un text cu un angajament serios faţă de anticorupţie.
EnglishWe therefore kindly ask you to have the good sense, first and foremost, to use the European Parliament resolution as a negotiating mandate.
Prin urmare, vă rugăm să fiţi rezonabili şi să utilizaţi, înainte de toate, rezoluţia Parlamentului European ca mandat de negociere.

Sinonime (în engleză) pentru "kindly":

kindly
kind