EN

lay {adjectiv}

volume_up
2. Religie
lay
lay

Exemple de folosire pentru "lay" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNow, it must also be written in such a way that lay persons also understand it.
Acum, ele trebuie scrise în așa fel încât să le înțeleagă și nespecialiștii.
EnglishFurthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
De asemenea, acești primi ani pun bazele învățării de-a lungul vieții copiilor.
EnglishThis lay at the basis of the establishment of the European Union in terms of values.
Acesta stă la baza clădirii Uniunii Europene din punct de vedere al valorilor.
EnglishThis would lay the NATO states open to blackmail from Teheran or Pyongyang.
Astfel, statele NATO ar putea fi supuse șantajului de către Teheran sau Pyongyang.
EnglishHowever, we must finally lay the ghosts of the past and look to the future.
Totuşi, trebuie să lăsăm în urmă fantomele trecutului şi să privim în viitor.
EnglishThe generous subsidy system continues to lay itself open to fraud and irregularities.
Sistemul generos de subvenționare continuă să rămână deschis fraudei și neregulilor.
EnglishThese were the considerations which lay behind our decision on 16 March.
Acestea au fost cerinţele care au stat la baza deciziei noastre din 16 martie.
EnglishTherefore, public sector lay-offs threaten women in the first instance.
Prin urmare, disponibilizările din sectorul public amenință în primul rând femeile.
EnglishThis fact lay at the heart of the problem in Belgium and not the language issue.
Nu limba, ci acest aspect se află în centrul problemei din Belgia.
EnglishIt must lay its cards on the table now in order to relaunch the negotiations.
Trebuie să pună cărţile pe masă acum pentru a relansa negocierile.
EnglishIf we lay down the right standards, we will be able to develop efficiently.
Dacă vom urma standardele corecte, ne vom putea dezvolta eficient.
EnglishWe also wanted to lay the foundations for and contribute to a common energy policy.
De asemenea, am vrut să punem bazele unei politici energetice comune şi să contribuim la aceasta.
EnglishThis incredible democratic innovation will lay the foundations for a new European citizenship.
Această inovație incredibil de democratică va pune bazele unei noi cetățenii europene.
EnglishIn short, it is my hope that, this afternoon, we shall lay clear foundations for this resolution.
Pe scurt, sper că, în această după-amiază, vom pune bazele acestei rezoluţii.
EnglishAt the same time, this new strategy needs to lay the foundations for economic growth in the EU.
Această nouă strategie trebuie, totodată, să pună bazele unei creşteri economice a UE.
EnglishCancún's success lay in the fact that political pride was saved.
Succesul conferinței de la Cancun constă în faptul că mândria politică a fost salvată.
EnglishThis would lay the foundations for an improved relationship between Armenia and Turkey.
Acest lucru ar reprezenta punctul de pornire pentru o relaţie mai bună între Armenia şi Turcia.
EnglishLet me therefore take this opportunity to lay out how I see my role and function.
Prin urmare, permiteţi-mi să profit de această ocazie pentru a expune cum văd eu rolul şi funcţia mea.
EnglishThe new package attempts to prevent this and to lay a new foundation.
Noul pachet încearcă să prevină acest lucru și să pună o nouă bază.
EnglishI just wanted to lay down a few ground rules that have been ignored so far in these reports.
Doresc doar să prezint o serie de principii care până acum au fost ignorate în aceste rapoarte.

Sinonime (în engleză) pentru "lay":

lay