Traducere engleză-română pentru "link"

EN

"link" română traducere

volume_up
link {substantiv}
volume_up
links {substantiv}
RO
volume_up
data link {substantiv}
volume_up
cross-link {substantiv}
EN

link {substantiv}

volume_up
Regarding the link with alternative investment managers, I really do not see this link.
În ceea ce priveşte legătura cu managerii fondurilor alternative de investiţii, chiar nu văd care este legătura.
There is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Există o legătură clară între calitatea produselor şi originea materiilor prime.
There is also a link between energy efficiency and energy poverty.
Există și o legătură între eficiența energetică și sărăcia energetică.
link (dar şi: ring)
volume_up
ochi {n} (verigă, za)

Exemple de folosire pentru "link" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Există o legătură clară între calitatea produselor şi originea materiilor prime.
EnglishWe knew of the importance of having a good link with the European Parliament.
Eram conştienţi de importanţa de a avea o bună legătură cu Parlamentul European.
EnglishIf an error has occurred, an error code and a link to Help will be displayed.
Dacă a avut loc o eroare, va fi afișat un cod de eroare și un link spre Ajutor.
EnglishShare from SkyDrive sends a link to only the files you choose in SkyDrive.
Partajați din SkyDrive trimite doar un link către fișierele alese din SkyDrive.
EnglishThe key issue above all is the link between the preventive and corrective measures.
Principalul aspect-cheie este legătura dintre măsurile preventive și cele corective.
EnglishOr, click the appropriate Turn on messages link next to the item on the main page.
Sau faceți clic pe linkul Activare mesaje de lângă elementul de pe pagina principală.
EnglishIt provides a link between software programs and the hardware on your computer.
Furnizează o legătură între programele software și echipamentele hardware din computer.
EnglishClick copy to automatically copy the displayed link to the WindowsClipboard.
Faceți clic pe copiere pentru a copia automat legătura afișată pe ClipboardulWindows.
EnglishOnce you have subscribed to the Web Slice, it appears as a link on the Favorites bar.
După ce v-ați abonat la Web Slice, acesta apare sub formă de link în bara Preferințe.
EnglishNo matter which link in the set they use, the permissions are the same.
Indiferent de linkul din set pe care îl utilizează, permisiunile sunt aceleași.
EnglishWhen the Web Slice is updated, the link will appear in bold on the Favorites bar.
Când Web Slice este actualizat, se afișează un link cu formatare aldină în bara Preferințe.
EnglishRemove permissions deactivates all the existing links and the link set.
Eliminarea permisiunilor dezactivează toate linkurile existente și setul de linkuri.
EnglishI would like to establish a link between this report and the needs of development policies.
Aș dori să fac o legătură între acest raport și nevoile politicilor de dezvoltare.
EnglishI do not agree with the link between the EU and NATO established by the Treaty of Lisbon.
Nu sunt de acord cu legătura dintre UE şi NATO stabilită de Tratatul de la Lisabona.
EnglishThis option deletes both the link from your library and the file from your computer.
Această opțiune șterge linkul din bibliotecă și fișierul din computer.
EnglishThere is no arithmetical link between the composition of expert groups and a decision.
Nu există nicio legătură aritmetică între componența grupurilor de experți și o decizie.
EnglishThis plan establishes the link between health, the environment and research policy.
Acest plan stabileşte legătura dintre sănătate, mediu şi politicile din domeniul cercetării.
EnglishHere's how to link an online ID and allow streaming on a computer:
Iată cum să legați un ID online și să permiteți redarea în flux pe un computer.
EnglishWhen you click a link on a page, you are taken to a different page.
Atunci când faceți clic pe un link dintr-o pagină, sunteți purtat la o altă pagină.
EnglishThen open a new e‑mail message and paste the link into the message.
Apoi, deschideți un mesaj nou de poștă electronică și lipiți linkul în mesaj.