EN

lively {adjectiv}

volume_up
lively (dar şi: active)
lively
volume_up
fâşneţ (vioi) {adj. m.}
lively
volume_up
glumeţ (vioi) {adj. m.}
lively (dar şi: alert, brisk, on the alert)
volume_up
treaz {adj. m.} (activ, vioi)
lively
Madam President, today's rich debate is the best illustration of the lively interest in, and support for, Serbia here in the European Parliament and in other European institutions.
Dnă preşedinte, dezbaterea fructuoasă de astăzi este cea mai bună ilustrare a interesului viu şi al sprijinului pentru Serbia în Parlamentul European şi în alte instituţii europene.
lively (dar şi: full of life)
lively (dar şi: agile, agile, jaunty, nimble, quick, fleet, nimbly)
lively (dar şi: absorbing, captivating)

Exemple de folosire pentru "lively" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English. - Madam President, this has been an extremely interesting and lively debate.
raportor. - Dnă președintă, a fost o dezbatere extrem de interesantă și animată.
EnglishI am also proud of the lively debate which is taking place here today.
De asemenea, sunt mândru de dezbaterea aprinsă care se desfăşoară astăzi aici.
EnglishThis is an issue which has triggered lively debates, involving countless political sensitivities.
E o problema care a suscitat vii dezbateri, antrenând sensibilităţi politice nenumărate.
EnglishMr President, this has been a very lively and committed debate.
Dle președinte, aceasta a fost o dezbatere foarte aprinsă și dedicată.
EnglishWe must keep to time if we are to have a lively debate.
Trebuie să respectăm timpul acordat dacă dorim să purtăm o dezbatere animată.
EnglishIt contains quite a few issues about which, I am sure, there will be lively debate in Parliament.
Conține destul de multe probleme despre care, sunt sigur, se va discuta intens în Parlament.
EnglishIt would make it much easier to be able to respond to the lively debate.
Ar fi mult mai ușor să putem răspunde dezbaterii aprinse.
EnglishIn order to contribute to a lively democracy, you need to become active.
Pentru aceasta, selectează "engleză" sau limba ţării din meniul din colţul din dreapta-sus al ecranului.
EnglishSo there are some innovative features that should make our debates a little more lively.
Aşadar există nişte trăsături inovatoare care ar trebui să dea puţin mai mult dinamism dezbaterilor noastre.
EnglishThis will produce a lively and interesting plenary.
Acest lucru va avea ca rezultat o şedinţă plenară animată şi interesantă.
EnglishIt contributes to a lively and long-lasting democracy.
Aceasta contribuie la forța și durabilitatea democrației.
EnglishIt is the simplest, fastest and cheapest way to achieve lively and practical European integration.
Este modalitatea cea mai simplă, mai rapidă și ieftină de a realiza o integrare europeană practică și intensivă.
EnglishIn this regard, I support your proposal to have a lively topical debate with the President of the Commission.
În acest scop vă sprijin propunerea unei dezbateri animate, pe diverse subiecte, cu preşedintele Comisiei.
EnglishHere, I would like to mention the lively discussion provoked by the topic of organ donation by living donors.
Aici, aş dori să menţionez discuţia dinamică provocată de subiectul donării de organe de la donatorii vii.
EnglishMadam President, honourable Members, thank you for a lively debate and for your many proposals and ideas.
Dnă preşedintă, stimaţi membri, vă mulţumesc pentru o dezbatere animată şi pentru numeroasele propuneri şi idei.
EnglishIf we want to have more lively debates, this does not necessarily mean that we must read our speeches more quickly.
Dacă dorim să avem dezbateri mai animate, aceasta nu înseamnă neapărat că trebuie să ne citim discursurile mai repede.
EnglishThe European elections will be taking place in a few months' time and I hope that they will be marked by lively and vigorous debate.
Alegerile europene vor avea loc în câteva luni şi sper că vor fi marcate de dezbateri dinamice şi viguroase.
EnglishI have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
English. - Madam President, this discussion has been really lively, and many questions have been put.
Membră a Comisiei. -Doamnă preşedintă, am asistat la o discuţie aprinsă, în cursul căreia au fost adresate o mulţime de întrebări.
English. - Mr President, first of all, thank you very much for this lively and interesting debate.
vicepreşedintă a Comisiei. - Dle preşedinte, mai întâi de toate, vă mulţumesc foarte mult pentru această dezbatere aprinsă şi interesantă.

Sinonime (în engleză) pentru "lively":

lively