EN

look {substantiv}

volume_up
In this connection, it is worth taking a brief look at the position we are starting from.
În acest scop, merită să aruncăm o scurtă privire asupra poziției de pe care începem.
Let us just take a look at what our competitors are doing in third countries!
Să aruncăm o privire la ceea ce fac concurenţii noştri din ţările terţe!
The Home tab gives you a first look at the services that are available on the Customer Portal.
Fila Pornire vă oferă o primă privire asupra serviciilor disponibile în Portal pentru clienți.
It is easy to give Windows Media Player a new look by applying a skin.
O metodă simplă de a da Windows Media Player un aspect nou este de a îi aplica o fațetă.
It's easy to give Windows Media Player a new look by applying a skin.
O metodă simplă de a da Windows Media Player un aspect nou este de a îi aplica o fațetă.
On the Site Settings page, under Look and Feel, click Site theme.
În pagina Setări site, sub Aspect şi stil, faceţi clic pe Temă site.
The new Ecolabel will take on a new guise in terms of its look and content.
Noua etichetă ecologică va primi o nouă înfăţişare în termeni de formă şi conţinut.
look (dar şi: appearance, mien)
look
volume_up
căutatură {f}
look
volume_up
cătare (privire) {f}
look (dar şi: appearance, countenance)
volume_up
mină {f} (expresie)
look (dar şi: eye, glance)
volume_up
ochire {f} (privire)
look (dar şi: glance)

Exemple de folosire pentru "look" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
EnglishWe need to look forward to the intensification of ties with Taiwan in the future.
Trebuie să privim înainte, spre intensificarea legăturilor cu Taiwan în viitor.
EnglishWe can look forward again and we can look at what we need to achieve in Durban.
Putem din nou privi înainte și putem vedea ceea ce trebuie să realizăm la Durban.
EnglishI very much look forward to working with Parliament in the future on this subject.
Aștept cu mare nerăbdare să colaborez pe viitor cu Parlamentul în acest domeniu.
EnglishA true financial perspective has to look even further forward than seven years.
O perspectivă financiară autentică trebuie să privească mai departe de şapte ani.
EnglishI look forward to bringing this evaluation to you and to discussing it with you.
Aştept cu nerăbdare să vă prezint această evaluare şi să o discut împreună cu dvs.
EnglishWe must look beyond national considerations and towards European considerations.
Trebuie să privim dincolo de considerentele naţionale, spre considerente europene.
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
EnglishWomen are going to have not only the babies to look after, but also the elderly.
Femeile nu vor trebui să îngrijească doar copiii, ci și persoanele în vârstă.
EnglishCommitment is the starting point and I look on this process as a very positive one.
Angajamentul este punctul de plecare și privesc acest proces ca pe unul pozitiv.
EnglishThose who want to see the Europe of tomorrow should look at the Belgium of today!
Cei care doresc să vadă Europa de mâine ar trebui să se uite la Belgia de azi!
EnglishThat is a very serious point that you are making and the Bureau will look into it.
Faptul asupra căruia atrageți atenția este foarte grav și Biroul îl va examina.
EnglishTherefore, we also call on OLAF to look at what the implications are for the EU.
Prin urmare, facem apel la OLAF pentru a vedea care sunt implicațiile și pentru UE.
EnglishI also look forward to receiving contributions from the members of this Parliament.
De asemenea, aştept cu nerăbdare contribuţiile deputaţilor din acest Parlament.
EnglishI look forward to the comments from colleagues in the debate which now follows.
Aştept cu nerăbdare comentariile colegilor în timpul dezbaterii care va urma.
EnglishTake a close look at the service and you find that it does not need more money.
Priviți cu atenție serviciul și veți constata că acesta nu necesită mai mulți bani.
EnglishI very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.
Aștept cu interes următoarea dezbatere și voi accepta punctele dvs. de vedere.
EnglishThis means that the European Union must also take an honest look in the mirror.
Acest lucru înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să se privească onest în oglindă.
EnglishI do urge colleagues, as I said earlier on, to look at the reality of the deal.
Rog colegii, aşa cum am spus mai devreme, să privească realitatea acordului.
EnglishAs we look to the future, that is something we really need to be looking at.
Uitându-ne spre viitor, este un lucru pe care chiar trebuie să îl avem în vedere.