Traducere engleză-română pentru "matter of fact"

EN

"matter of fact" română traducere

EN

matter of fact {substantiv}

volume_up
matter of fact (dar şi: reality)

Exemple de folosire pentru "matter of fact" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs a matter of fact, I am going to have another such meeting tomorrow morning.
De fapt, mâine dimineaţă voi participa din nou la o astfel de întâlnire.
EnglishAs a matter of fact, the resolution is just as one-sided as the Goldstone report itself.
De fapt, rezoluţia este la fel de părtinitoare ca şi raportul Goldstone propriu-zis.
EnglishAs a matter of fact, although cities are all different, they face common challenges.
De fapt, deşi oraşele au fiecare specificul lor, se confruntă toate cu aceleaşi provocări.
EnglishAs a matter of fact, it is the third most lucrative illicit trade in the world.
Acesta se află, de fapt, pe locul trei în topul celor mai profitabile traficuri ilegale din lume.
EnglishFew societies as a matter of fact are, but it has been fairly obvious.
De fapt, puţine societăţi l-au atins, însă acest lucru este evident.
EnglishAs a matter of fact, I voted in favour of the report in its entirety.
De fapt, am votat în favoarea acestui raport în ansamblul său.
EnglishThere are countries where the foundations of a modern economy are, as a matter of fact, only just appearing.
Există ţări în care bazele economiei moderne sunt, în realitate, doar în aparenţă.
EnglishThe European Union should give a positive and matter-of-fact response to Georgians' ambitions.
Uniunea Europeană ar trebui să aibă un răspuns obiectiv și pozitiv pentru ambițiile georgienilor.
EnglishAs a matter of fact, you have already answered this question as well.
De fapt, ați răspuns deja și la această întrebare.
EnglishHealth inequalities within the European Union are a matter of fact and must be overcome.
Inegalitățile în materie de sănătate din cadrul Uniunii Europene sunt o chestiune de fapt și trebuie să fie depășite.
EnglishAs a matter of fact, the powers of the Council and Parliament have been formulated identically in the Treaty.
De fapt, competenţele Consiliului şi ale Parlamentului au fost formulate în mod identic în tratat.
EnglishAs a matter of fact, in 2004, Parliament sought the annulment of the agreement with the US before the European Court of Justice.
De fapt, în 2004, Parlamentul a încercat să anuleze acordul cu SUA în faţa Curţii Europene de Justiţie.
EnglishDemocracy is by no means a matter of fact.
EnglishI have presented a brief and matter-of-fact summary of the priorities of the Czech Presidency and their fulfilment.
Am prezentat un scurt sumar factual al priorităţilor preşedinţiei cehe şi al modului în care acestea au fost îndeplinite.
EnglishAs a matter of fact, Turkey is today a member of the Council of Europe and the Organisation for Security and Cooperation in Europe.
De fapt, în prezent Turcia este membră a Consiliului Europei şi a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
EnglishAs a matter of fact, the preamble to the 1957 Treaty of Rome is the common thread in our role as European elected representatives.
De fapt, preambulul Tratatului de la Roma din 1957 reprezintă elementul comun aleși rolului nostru de reprezentanți europeni aleși.
EnglishI would like at this point to applaud the tone of the Prime Minister's speech, as it was exactly the tone of the Czech Presidency itself, matter-of-fact and results-orientated.
Doresc să aplaud tonul discursului domnului prim-ministru, pentru că a avut acelaşi ton ca şi preşedinţia cehă: la obiect şi orientat către rezultate.
EnglishWe also appreciate the efforts you have made towards transparency, which my fellow member, Mr Enciu, did a very good job of highlighting, as a matter of fact.
Apreciem, de asemenea, eforturile pe care le-aţi făcut în ceea ce priveşte transparenţa, pe care colegul meu deputat, domnul Enciu, le-a evidenţia foarte bine, de altfel.

Sinonime (în engleză) pentru "matter of fact":

matter of fact
matter-of-fact
as a matter of fact

Traduceri similare în dicționarul englez-român

fact substantiv
of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian
matter substantiv