EN

meet {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "meet" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
Miniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
EnglishWe know that we will not meet our current targets because they are not binding.
Știm că nu ne vom atinge obiectivele actuale, fiindcă acestea nu sunt obligatorii.
EnglishEU companies have to meet certain environmental requirements, which include:
Întreprinderile din UE trebuie să respecte anumite norme de protecţie a mediului.
EnglishMy government is the first government that will meet the Maastricht criteria.
Guvernul meu este primul guvern care va îndeplini criteriile de la Maastricht.
EnglishThis step is vital, in order to meet global challenges in the field of defence.
Primul pas este crucial pentru a înfrunta dificultăţile globale în domeniul apărării.
EnglishI believe that the EU must meet the commitments that it has made to Turkey.
Cred că UE trebuie să respecte angajamentele pe care şi le-a luat faţă de Turcia.
EnglishIn a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.
În câteva zile se va reuni în Tenerife Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE.
EnglishYou have much that is good in your country, and you certainly meet the criteria.
Aveţi multe aspecte pozitive în ţara voastră şi, cu siguranţă, îndepliniţi criteriile.
EnglishThe Commission therefore wishes to meet citizens' expectations in practice.
De aceea, Comisia doreşte să răspundă în mod practic aşteptărilor cetăţenilor.
EnglishThe consequences of failing to meet the 2 °C target may be particularly serious.
Consecințele neîndeplinirii obiectivului de 2°C pot fi deosebit de grave.
EnglishI guess we will all meet in the election campaign in one way or the other.
Presupun că ne vom întâlni cu toţii în campania electorală, într-un fel sau altul.
EnglishThe instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
Instrumentul pregătit a fost unul slab și nu a întrunit nevoile curente.
EnglishOn several occasions, the EU has called on other donors to meet these commitments.
În mai multe rânduri, UE a solicitat altor donatori să îndeplinească aceste angajamente.
EnglishProjects that do not meet these standards should be excluded from support.
Proiectele care nu respectă aceste standarde ar trebui să nu fie sprijinite.
EnglishThese are our thoughts and we trust that they will meet with a broad consensus in plenary.
Acestea sunt ideile noastre şi credem că ele vor atrage un larg consens în plen.
EnglishWe know that every product allowed on to the market must meet minimum standards.
Ştim că fiecare produs care pătrunde pe piaţă trebuie să îndeplinească standardele minime.
EnglishBut in the meantime, they may not export foodstuffs that do not meet those standards.
Între timp, ele nu pot exporta produsele alimentare care nu respectă aceste standarde.
EnglishVolunteering is a great way to meet new friends, travel and learn new skills.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishThe Crisis Committee is supposed to meet - it does meet and will also carry out tests.
Comitetul de criză se presupune că se va întruni - se întrunește și va efectua teste.
EnglishThis is a grossly unfair situation, and it must meet with universal opposition.
Este o situație extrem de injustă și trebuie să beneficieze de opoziție la nivel universal.