Traducere engleză-română pentru "nervous"

EN

"nervous" română traducere

RO
EN

nervous {adjectiv}

volume_up
I suppose Mugabe is increasingly nervous on two counts.
Presupun că Mugabe este din ce în ce mai nervos din două motive.
It damages the nervous system and causes serious damage to internal organs, which can directly lead to death.
DCM afectează sistemul nervos şi cauzează vătămări grave organelor interne, care pot cauza în mod direct decesul.
This extremely volatile substance is damaging to the nervous system, and for the same reason is also carcinogenic.
Această substanţă extrem de volatilă este dăunătoare pentru sistemul nervos şi din acelaşi motiv este, de asemenea, cancerigenă.
nervous (dar şi: excitable, highly strung, nervy, on edge)
volume_up
nervos {adj. m.} (despre cineva)
I suppose Mugabe is increasingly nervous on two counts.
Presupun că Mugabe este din ce în ce mai nervos din două motive.
It damages the nervous system and causes serious damage to internal organs, which can directly lead to death.
DCM afectează sistemul nervos şi cauzează vătămări grave organelor interne, care pot cauza în mod direct decesul.
This extremely volatile substance is damaging to the nervous system, and for the same reason is also carcinogenic.
Această substanţă extrem de volatilă este dăunătoare pentru sistemul nervos şi din acelaşi motiv este, de asemenea, cancerigenă.
nervous
volume_up
repezit {adj. m.} (nervos)
nervous (dar şi: timorous)
volume_up
timid {adj. m.} (fricos)

Exemple de folosire pentru "nervous" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must stop being so nervous of the idea of making Europe the protector of women.
Nu putem rămâne atât de ezitanți la ideea de a face din Europa protectoarea femeilor.
EnglishMarkets are nervous, reacting immediately, excessively and negatively to every signal.
Pieţele sunt agitate, reacţionează imediat, în mod excesiv şi negativ, la fiecare semnal.
EnglishThere are those who are nervous and say, well, let us just use the idea of a toolbox.
Există acele persoane care sunt agitate și spun, ei bine, haideți să folosim doar ideea unui set de instrumente.
EnglishI suppose Mugabe is increasingly nervous on two counts.
Presupun că Mugabe este din ce în ce mai nervos din două motive.
EnglishI understand that, at present, in the election campaign, many of my fellow Members are becoming nervous.
Înţeleg că, în acest moment, în timpul campaniei electorale, mulţi dintre colegii mei devin agitaţi.
EnglishIt damages the nervous system and causes serious damage to internal organs, which can directly lead to death.
DCM afectează sistemul nervos şi cauzează vătămări grave organelor interne, care pot cauza în mod direct decesul.
EnglishI hope that this year the procedure will be smoother and less nervous than the procedure for the 2011 budget.
Sper că în acest an procedura se va desfășura cu mai puține probleme și cum mai puține emoții decât procedura pentru bugetul 2011.
EnglishThis extremely volatile substance is damaging to the nervous system, and for the same reason is also carcinogenic.
Această substanţă extrem de volatilă este dăunătoare pentru sistemul nervos şi din acelaşi motiv este, de asemenea, cancerigenă.
EnglishThe question is - how should the Union react to the nervous preparations for a kind of invasion of the Arctic which have been under way for some time in Russia, the USA, Canada and Norway?
Întrebarea este: cum trebuie să reacţioneze Uniunea la pregătirile nervoase pentru un fel de invazie a Arcticii care se desfăşoară de ceva timp în Rusia, SUA, Canada şi Norvegia?

Sinonime (în engleză) pentru "nervous":

nervous
nervousness
nervous system