EN

nice {adjectiv}

volume_up
It is nice for you to congratulate us for being here today.
Este frumos din partea dumneavoastră că ne felicitaţi pentru că suntem astăzi aici.
One more comment on financing: in my opinion, modulation is not a nice word.
Încă un comentariu în legătură cu finanţarea: după părerea mea, modularea nu este un cuvânt frumos.
It would be nice if we could acknowledge his existence in the budget, too.
Ar fi frumos dacă am putea confirma şi existenţa sa în buget.
nice (dar şi: good, kind, okay, soft-hearted, beaut, jake)
It would be nice if our current EU Presidency set a good example by allowing the gay pride in Budapest on 18 June 2011 to go ahead.
Ar fi frumos dacă actuala noastră Președinție a UE ar da un bun exemplu permițând paradei homosexualilor de la Budapesta din 18 iunie 2011 să continue.
I say to you, anyone who is familiar with Basel II knows that for the bank, the annual balance sheet is at best a nice bonus, but nothing more.
Dacă cunoaşteţi Basel II, atunci ştiţi că pentru bancă, bilanţul anual este în cel mai bun caz o primă, dar nimic mai mult.
It is very nice of us to say that State aid is not good, but the fact remains that China, Korea, the United States and others give State aid.
Este foarte frumos din partea noastră să spunem că ajutorul de stat nu este bun, însă realitatea este că China, Coreea, Statele Unite şi alţii oferă ajutoare de stat.
nice (dar şi: pleasant, pleasurable)
volume_up
bun {adj. m.} (plăcut)
It would be nice if our current EU Presidency set a good example by allowing the gay pride in Budapest on 18 June 2011 to go ahead.
Ar fi frumos dacă actuala noastră Președinție a UE ar da un bun exemplu permițând paradei homosexualilor de la Budapesta din 18 iunie 2011 să continue.
I say to you, anyone who is familiar with Basel II knows that for the bank, the annual balance sheet is at best a nice bonus, but nothing more.
Dacă cunoaşteţi Basel II, atunci ştiţi că pentru bancă, bilanţul anual este în cel mai bun caz o primă, dar nimic mai mult.
It is very nice of us to say that State aid is not good, but the fact remains that China, Korea, the United States and others give State aid.
Este foarte frumos din partea noastră să spunem că ajutorul de stat nu este bun, însă realitatea este că China, Coreea, Statele Unite şi alţii oferă ajutoare de stat.
It was a nice model from a scientific perspective, but it has no place in Europe.
A fost un model drăguţ din perspectivă ştiinţifică, însă nu are ce căuta în Europa.
'Simplify' is a nice word which everybody likes.
"A simplifica” este un cuvânt drăguţ care place tuturor.
nice
volume_up
plăcut {adj. m.} (simpatic)
Mr President, it is nice to be first on anyone's list these days.
Domnule preşedinte, este plăcut să fii primul pe lista oricui zilele acestea.
How nice it is to have a warm home-spun shirt instead of a threadbare EU overcoat.
Cât de plăcut este să ai o cămașă autohtonă călduroasă, în loc de un palton uzat care provine din Uniunea Europeană.
nice (dar şi: gentle)
volume_up
gentil (dragut) {adj. m.}

Exemple de folosire pentru "nice" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEach on its own is nice, but together they create something with extra sparkle.
Fiecare pe cont propriu este drăguț, dar împreună creează ceva și mai scânteietor.
EnglishIt was a nice model from a scientific perspective, but it has no place in Europe.
A fost un model drăguţ din perspectivă ştiinţifică, însă nu are ce căuta în Europa.
EnglishA little worse than the Treaty of Nice and a little better than the one that followed.
Puţin mai rău decât Tratatul de la Nisa şi puţin mai bine decât cel care a urmat.
EnglishHow social is it if the family is deprived of some of the nice things in life?
Cât de social este dacă familia este privată de unele dintre lucrurile frumoase din viaţă?
EnglishAfter Nice, we wanted a more ambitious treaty, and now we must implement it.
După Nisa, am dorit un tratat mult mai ambiţios şi acum trebuie să îl punem în aplicare.
EnglishTogether, we have said, 'This was actually already an agreement under the Treaty of Nice'.
Împreună, am spus: "Acest acord a fost deja aprobat conform Tratatului de la Nisa”.
EnglishA referendum is held in Ireland, the people vote against the Treaty of Nice.
În Irlanda, Tratatul de la Nisa este respins în urma unui referendum.
EnglishIn a second referendum, the Irish people vote in favour of the Treaty of Nice.
Într-un al doilea referendum, electoratul irlandez votează în favoarea Tratatului de la Nisa.
EnglishWhen you’re working overseas, isn’t it nice to see a familiar face?
Atunci când lucrați de la distanță, nu e drăguț să vedeți o față prietenoasă?
EnglishIt corrects most of the problems from which the present Treaty of Nice suffers.
Corectează cele mai multe probleme din cauza cărora are de suferit prezentul Tratat de la Nisa.
EnglishAll of you who are sitting here were elected under the Treaty of Nice.
Toţi cei care vă aflaţi aici aţi fost aleşi în baza Tratatului de la Nisa.
EnglishMr President, it is nice to be first on anyone's list these days.
Domnule preşedinte, este plăcut să fii primul pe lista oricui zilele acestea.
EnglishThe share of votes allocated to Poland under Nice was very advantageous.
Cota de voturi alocate Poloniei în cadrul Tratatului de la Nisa a fost foarte avantajoasă.
EnglishThe 2010 EU budget is the last budget to be approved in accordance with the Treaty of Nice.
Bugetul 2010 este ultimul buget care va fi aprobat în conformitate cu Tratatul de la Nisa.
EnglishPlus, it's nice to know how many more days I can wear this "I'm With Stupid" T-shirt.
În plus, este bine să știu câte zile mai pot purta acest tricou pe care scrie „I'm With Stupid”.
EnglishWhen you scroll, you’ll feel the nice surprise of tactile feedback.
În timp ce defilaţi, veţi avea plăcuta surpriză a unui feedback tactil.
EnglishOne more comment on financing: in my opinion, modulation is not a nice word.
Încă un comentariu în legătură cu finanţarea: după părerea mea, modularea nu este un cuvânt frumos.
EnglishIt is nice for you to congratulate us for being here today.
Este frumos din partea dumneavoastră că ne felicitaţi pentru că suntem astăzi aici.
EnglishThe occupation was bad in every way; only that song was nice.
Ocupaţia a fost negativă din toate punctele de vedere; doar acel cântec a fost frumos.
EnglishIt is very important because we have moved from the Treaty of Nice to the Treaty of Lisbon.
Este foarte important deoarece am trecut de la Tratatul de la Nisa la Tratatul de la Lisabona.

Sinonime (în engleză) pentru "nice":

nice
niceness