Traducere engleză-română pentru "noble"

EN

"noble" română traducere

volume_up
noble {substantiv}
volume_up
nobleness {substantiv}
volume_up
nobles {substantiv}
EN

noble {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "noble" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishDo not allow the Balkan mafia to wreck the European Union's noble project.
Nu lăsaţi mafia din Balcani să dinamiteze proiectul generos al Uniunii Europene.
EnglishWe must not give up the noble objectives adopted in the Lisbon Strategy.
Nu trebuie să renunţăm la obiectivele nobile adoptate în Strategia de la Lisabona.
EnglishThe idea is a noble one: reducing the CO2 emissions of light vehicles.
Ideea este nobilă: reducerea emisiilor de CO2 provenind de la vehiculele uşoare.
EnglishLet us prevent the destruction of a noble, heroic people group that is a friend of Europe.
Să prevenim distrugerea unui grup de oameni nobil, eroic, care este prieten al Europei.
EnglishWe need to adopt this resolution, which has three noble aspirations.
Trebuie să adoptăm această rezoluţie, care are trei aspiraţii nobile.
EnglishBut let us not push the less noble into the hands of Moscow.
Dar haideţi să nu-i împingem pe cei mai puţini nobili în mâinile Moscovei.
EnglishHowever, noble as the ideas themselves may be, I must make two marginal comments on the text.
Totuşi, oricât de nobile ar fi aceste idei, trebuie să fac două observaţii pe marginea textului.
EnglishIt runs counter to the best, most noble traditions of one of the most ancient countries on earth.
Este împotriva celor mai bune şi nobile tradiţii ale uneia dintre cele mai vechi ţări din lume.
EnglishWe are dealing with a theatre - and thank God that that noble woman regained her freedom.
Avem de-a face cu un teatru - și îi mulțumesc lui Dumnezeu că acea nobilă femeie și-a recăpătat libertatea.
EnglishThe objectives are certainly noble: environment, energy, the fight against desertification, immigration, etc.
Obiectivele sunt desigur nobile: mediul, energia, combaterea deşertificării, imigraţia, etc.
EnglishSuch noble intentions are only to be applauded.
Astfel de intenţii nobile nu pot fi decât aplaudate.
EnglishThis means not only with noble declarations and legal regulations, but above all in the practical matters of everyday life.
Aceasta înseamnă că nu numai prin declaraţii nobile şi reglementări legale, ci, mai presus de toate, în aspectele practice ale vieţii de zi cu zi.
EnglishHowever, it is vital that the Spring Council's noble conclusions on the Europe 2020 strategy go beyond good intentions.
Este crucial însă ca generoasele concluzii are Consiliului de primăvară în ceea ce priveşte strategia Europa 2020 să nu sfârşească la nivel de intenţie.
EnglishThat is a noble cause.
EnglishNoble intentions have not always translated into effective use of the Synergy, and it is very good that the rapporteur stresses this.
Intenţiile nobile nu s-au materializat întotdeauna într-o utilizare eficientă a Sinergiei şi este foarte bine că raportorul subliniază acest lucru.
EnglishMany commentators forecast that it too would remain nothing more than an empty document, full of goals that were as noble as they were unrealistic.
Mulți observatori preconizează că acesta nu va rămâne decât un document lipsit de substanță, plin de obiective pe cât de nobile, pe atât de nerealiste.
EnglishThe noble ends of animal protection cannot be achieved without financial layout and without creating material incentives to introduce increased standards.
Scopul nobil al protejării animalelor nu poate fi atins fără un plan financiar şi fără crearea stimulentelor materiale necesare introducerii unor standarde mai ridicate.
EnglishOn the hunt, feeding their young, or staring with uncanny poise directly into your eyes, the birds of prey in this free theme for Windows are alert, noble, and fearless.
La vânătoare, hrănindu-și puii sau privindu-vă direct în ochi, păsările de pradă din această temă gratuită pentru Windows sunt vioaie, nobile și curajoase.
EnglishIn this environment, I consider that the European Union risks not achieving the noble objectives that we all endorse if it follows a monolithic, one-dimensional policy.
În acest mediu, consider că Uniunea Europeană riscă să nu-şi atingă obiectivele nobile pe care toţi le avizăm dacă urmează o politică monolitică, unidimensională.

Sinonime (în engleză) pentru "noble":

noble
nobleness