Traducere engleză-română pentru "notion"

EN

"notion" română traducere

volume_up
notion {substantiv}
volume_up
notions {substantiv}
RO
EN

notion {substantiv}

volume_up
notion (dar şi: rudiments, ABC)
Mr President, I think we ought to do away with this notion of European money.
Dle președinte, cred că ar trebui să desființăm această noțiune de bani europeni.
Do you think that this notion in any way compromises the goal of reducing nuclear arsenals?
Considerați că această noțiune compromite în vreun fel obiectivul reducerii arsenalelor nucleare?
notion (dar şi: idea)
notion (dar şi: idea)
notion (dar şi: fancy, idea, illusion)

Exemple de folosire pentru "notion" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr President, I think we ought to do away with this notion of European money.
Dle președinte, cred că ar trebui să desființăm această noțiune de bani europeni.
EnglishFor example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.
De exemplu, noțiunea de "membri de familie” este prea vastă și riscă să fie abuzată.
EnglishIt is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...
Este un subiect delicat, deoarece pune la îndoială noțiunea liberei circulații și...
EnglishIn both, people are treated differently, and the notion of a human being is different.
În ambele, oamenii sunt tratați diferit și noțiunea de ființă umană este diferită.
EnglishAs a consequence it has vitiated the traditional notion of property rights.
Drept consecință, aceasta a viciat noțiunea tradițională a dreptului de proprietate.
English. - The notion of volunteering is crucial in modern day societies.
în scris. - Conceptul de voluntariat este crucial în societăţile moderne.
EnglishI dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.
Contest ideea că UE poate conferi şi reglementa drepturile fundamentale.
EnglishIf anyone has a romantic notion of gambling, then I have to disappoint them.
Dacă există cineva care crede că jocurile de noroc sunt romantice, trebuie să îi dezamăgesc.
EnglishThis brings us back to the notion of human rights in this debate.
Ne întoarcem astfel, în această dezbatere, la noţiunea de drepturi ale omului.
EnglishI reject the notion that the Council did not attach any importance to environmental protection.
Resping ideea că Consiliul nu a acordat nicio importanță protecției mediului.
EnglishIt strengthens the notion of citizenship, which is at the very root of the European project.
Consolidează noţiunea de cetăţenie, care stă la baza proiectului european.
EnglishI believe that I speak on behalf of many of us when saying that this notion is mutual.
Cred că vorbesc în numele multora dintre noi atunci când afirm că această relaţie este reciprocă.
EnglishIn 2010, the Union has redefined its notion of financial solidarity.
În 2010, Uniunea și-a redefinit noțiunea de solidaritate financiară.
EnglishWithin the notion of a space to think, that will not be official.
În cadrul noţiunii de spaţiu de gândire, acest lucru nu va fi oficial.
EnglishDo you think that this notion in any way compromises the goal of reducing nuclear arsenals?
Considerați că această noțiune compromite în vreun fel obiectivul reducerii arsenalelor nucleare?
EnglishThis is a report that misrepresents and exploits the notion of culture.
Acesta este un raport care nu reprezintă în mod corespunzător noțiunea de cultură și o exploatează.
EnglishToday we are deciding on the notion that the use of the Internet is a civil right.
Astăzi luăm o decizie în privinţa noţiunii conform căreia utilizarea internetului constituie un drept civil.
EnglishI would like to reject very categorically the notion that the Commission is doing business as usual.
Doresc să resping foarte categoric ideea că Comisia își desfășoară activitatea ca de obicei.
EnglishThis is simply intolerable, and I fully support the notion that this dictator should be ousted.
Aceste fapte sunt pur și simplu intolerabile, iar eu susțin ideea că acest dictator trebuie îndepărtat.
EnglishI am a liberal and am virulently attached to this notion of freedom, free choice and free will.
Sunt liberal şi cred cu tărie în această noţiune a libertăţii, a liberei alegeri şi a liberului arbitru.

Sinonime (în engleză) pentru "notion":

notion