EN

obstruction {substantiv}

volume_up
obstruction (dar şi: hindrance, obstacle)
Thus, surveillance cannot be used in the case of second-degree crimes, and data protection is also often an obstruction.
Astfel, supravegherea nu poate fi folosită în cazul delictelor secundare, iar protecţia datelor constituie, de asemenea, de multe ori un obstacol.
obstruction
volume_up
obstrucție {f} (în parlament)

Exemple de folosire pentru "obstruction" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSection 314 of the penal code relates to the obstruction of business.
98 privind negocierea colectivă - nu au fost puse în aplicare sau ratificate.
EnglishI doubt, however, that the President will end his obstruction.
Totuşi, mă îndoiesc că preşedintele va pune capăt acestei obstrucţionări.
EnglishHas the Council taken action vis-à-vis the Belarusian authorities to end this obstruction?
A luat Consiliul măsuri pentru a convinge autoritățile din Belarus să pună capăt acestei situații?
EnglishHas the Commission taken action vis-à-vis the Belarusian authorities to end this obstruction?
A luat Comisia măsuri pentru a convinge autoritățile din Belarus să pună capăt acestei situații?
EnglishWe can see obstruction for the same reason when we consider construction of the Nabucco gas pipeline.
Putem vedea piedicile din acelaşi motiv pentru care avem în vedere construirea gazoductului Nabucco.
EnglishGreece's stubborn obstruction of the start of negotiations for accession is beyond comprehension.
Blocarea cu obstinaţie a începerii negocierilor în vederea aderării este de neînţeles din partea Greciei.
EnglishIn my opinion, prevarication and obstruction bring no dignity to the role and position of the Czech President.
În opinia mea, echivocul şi obstacolul nu îi conferă demnitate rolului şi funcţiei de preşedinte al Cehiei.
EnglishSo what about obstruction by your own people?
Cum rămâne deci cu blocajul din partea propriului partid?
EnglishThus, surveillance cannot be used in the case of second-degree crimes, and data protection is also often an obstruction.
Astfel, supravegherea nu poate fi folosită în cazul delictelor secundare, iar protecţia datelor constituie, de asemenea, de multe ori un obstacol.
EnglishPluralism in the media can only be safeguarded by ensuring that private and public media can coexist without obstruction or discrimination.
Pluralismul mass-media poate fi protejat doar asigurându-ne că mass-media privată și publică pot coexista fără obstacole sau discriminare.
EnglishIn addition to this dramatic situation, the obstruction of access to a doctor or a healthcare facility could have catastrophic consequences for an entire generation.
În plus faţă de această situaţie dramatică, obstrucţionarea accesului la medic sau la unităţile de îngrijire medicală ar putea avea consecinţe catastrofale pentru o întreagă generaţie.

Sinonime (în engleză) pentru "obstruction":

obstruction
obstructive