EN

to organize [organized|organized] {verb}

volume_up
to organize (dar şi: to arrange, to settle, to systematize)
volume_up
a organiza {vb.} (a pune în ordine)
In the Player Library, you can access and organize your digital media collection.
În Biblioteca Player vă puteți accesa și organiza colecția media digitală.
Folders are a convenient way to store and organize files on your computer.
Folderele reprezintă un mod convenabil de a stoca și de a organiza fișiere pe computer.
To organize your videos, you can use the Videos library.
Pentru a organiza videoclipurile, aveți posibilitatea să utilizați Biblioteca video.
In the Player Library, you can access and organize your digital media collection.
În Biblioteca Player vă puteți accesa și organiza colecția media digitală.
Folders are a convenient way to store and organize files on your computer.
Folderele reprezintă un mod convenabil de a stoca și de a organiza fișiere pe computer.
To organize your videos, you can use the Videos library.
Pentru a organiza videoclipurile, aveți posibilitatea să utilizați Biblioteca video.
Use this library to organize and arrange word-processing documents, spreadsheets, presentations, and other text-related files.
Utilizați această bibliotecă pentru a organiza și aranja documentele de procesare text, foile de lucru, prezentările și alte fișiere legate de text.
Use this library to organize and arrange your digital music, such as songs that you rip from an audio CD or that you download from the Internet.
Utilizați această bibliotecă pentru a vă organiza și a vă aranja muzica digitală, precum piesele pe care le extrageți de pe un CD audio sau pe care le descărcați de pe Internet.
Use this library to organize and arrange your videos, such as clips from your digital camera or camcorder, or video files that you download from the Internet.
Utilizați această bibliotecă pentru a organiza și aranja fișierele video, cum ar fi clipurile din aparatul foto digital, camcorder sau fișiere video pe care le descărcați de pe Internet.
to organize (dar şi: to establish, to set up)
volume_up
a constitui {vb.} (a organiza)
to organize

Exemple de folosire pentru "to organize" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn general, the Pictures library is the place to find and organize your pictures.
În general, Biblioteca de imagini este locul de găsire și organizare a imaginilor.
EnglishOrganize the home page list in the order you prefer by cutting and pasting.
Organizați lista de pagini de pornire în ordinea preferată, decupând și lipind.
EnglishIn the Player Library, you can access and organize your digital media collection.
În Biblioteca Player vă puteți accesa și organiza colecția media digitală.
EnglishFolders are a convenient way to store and organize files on your computer.
Folderele reprezintă un mod convenabil de a stoca și de a organiza fișiere pe computer.
EnglishWindows can help organize photos so finding them later is a lot easier.
Windows vă poate ajuta la organizarea fotografiilor pentru a le putea găsi mai ușor.
EnglishYou can then review and organize your pictures in the Pictures library.
Apoi aveți posibilitatea examinați și să organizați imaginile în Biblioteca de imagini.
EnglishEverything you need to organize, edit, and publish your photos—free!
Tot ceea ce vă trebuie pentru a organiza, a edita și a publica fotografiile - gratuit!
EnglishIn the Player Library, tap or click Organize, and then tap or click Options.
În biblioteca Playerului, atingeți sau faceți clic pe Organizare, apoi faceți clic pe Opțiuni.
EnglishPhoto Gallery is another way to view and organize your pictures and videos.
Galeria foto este o altă metodă de vizualizare și organizare a imaginilor și fișierelor video.
EnglishIn the Player Library, click Organize, and then click Options.
În biblioteca Playerului, faceți clic pe Organizare, apoi faceți clic pe Opțiuni.
EnglishProperties are descriptive pieces of information that help you to find and organize files.
Proprietățile sunt informații descriptive care vă ajută să găsiți și să organizați fișiere.
EnglishOrganize your music and fix album art in Windows Media Player.
Organizați-vă muzica și aranjați coperțile de albume în Windows Media Player.
EnglishOn the Home tab, in the Organize group, click Batch people tag.
Pe fila Pornire, în grupul Organizare, faceți clic pe Etichetă lot persoane.
EnglishOn the toolbar, click Organize, and then click New Folder.
Faceți clic pe Organizare în bara de instrumente, apoi faceți clic pe Folder nou.
EnglishIn an open window, click Organize, and then click Folder and search options.
Într-o fereastră deschisă, faceți clic pe Organizare, apoi faceți clic pe Opțiuni folder și căutare.
EnglishClick Organize, and then click Customize navigation pane.
Faceți clic pe Organizare, apoi faceți clic pe Particularizare panou de navigare.
EnglishClick Organize, click Options, and then click the Library tab.
Faceți clic pe Organizare, faceți clic pe Opțiuni, apoi faceți clic pe fila Bibliotecă.
EnglishTo organize the list, click Sort By Date, Sort By Status, or Sort By Title.
Pentru a organiza lista, faceți clic pe Sortare după dată, Sortare după stare sau Sortare după titlu.
EnglishClick Sort By Date, Sort By Status, or Sort By Title to organize the list.
Faceți clic pe Sortare după dată, Sortare după stare sau Sortare după titlu pentru a organiza lista.
EnglishIt's got new, fun ways to navigate, organize, and personalize.
Are noi modalități distractive de navigare, organizare și personalizare.

Sinonime (în engleză) pentru "organization":

organization
organism
English