Traducere engleză-română pentru "pillar"

EN

"pillar" română traducere

volume_up
pillar {substantiv}
RO
EN

pillar {substantiv}

volume_up
1. general
This is why the first pillar of the pension system is of particular importance.
De aceea, primul pilon al sistemului de pensii este deosebit de important.
This is a very important pillar of our integrated maritime policies.
Aceasta este un pilon foarte important al politicilor noastre maritime integrate.
The second pillar is a strong element for sustainable agriculture.
Cel de-al doilea pilon reprezintă un element solid pentru agricultura durabilă.
pillar (dar şi: column, mast)
pillar (dar şi: pole)
2. Construcţii
pillar (dar şi: pier)
volume_up
bulumac {m} (stâlp, grindă)

Exemple de folosire pentru "pillar" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is why the first pillar of the pension system is of particular importance.
De aceea, primul pilon al sistemului de pensii este deosebit de important.
EnglishThe resolution emphasises that the first pillar of the pension system is the main one.
Rezoluția subliniază că primul pilon al sistemului de pensii este pilonul principal.
EnglishIt is also essential that we maintain the second pillar of the common agricultural policy.
Este totodată esenţial să menţinem al doilea pilon al politicii agricole comune.
EnglishIt is essential that we should adhere to the established 'two-pillar model'.
Este esențial ca noi să aderăm la modelul stabilit "al celor doi piloni”.
EnglishAlong with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Împreună cu orientarea 10, acesta constituie pilonul social al strategiei.
EnglishThis is a very important pillar of our integrated maritime policies.
Aceasta este un pilon foarte important al politicilor noastre maritime integrate.
EnglishThe second pillar is a strong element for sustainable agriculture.
Cel de-al doilea pilon reprezintă un element solid pentru agricultura durabilă.
EnglishFurthermore, that method will be extended to the former Justice and Home Affairs pillar.
În plus, această metodă va fi extinsă la fostul pilon pentru justiţie şi afaceri interne.
EnglishFarms in Austria, in particular, benefit from both the 1st and 2nd pillar measures.
Fermele din Austria, în special, beneficiază atât de primul, cât și de al doilea pilon de măsuri.
EnglishWe all know that construction is a basic pillar of the economy.
Știm cu toții că sectorul construcțiilor este un pilon de bază al economiei.
EnglishAnother pillar from the digital agenda is dedicated to digital skills.
Un alt pilon al agendei digitale este dedicat competenţelor digitale.
EnglishThis should be the major pillar on which this new Commission is judged.
Acesta ar trebui să fie pilonul principal pe baza căruia este evaluată această nouă Comisie.
EnglishThe second pillar does not present any particular problems either, since appropriations are increased.
Nici al doilea pilon nu prezintă probleme speciale deoarece se măresc creditele.
EnglishThis will ensure adequate protection of the Dutch pillar system.
Acest lucru va asigura protecția adecvată a sistemului pilonului olandez.
EnglishA strong pillar of direct payments is vital for the world and to meet food demands.
Un pilon puternic de plăți directe este vital pentru lume și pentru a satisface cererea de alimente.
EnglishMy second point is that the European Union plays a particular role in the second pillar, as well.
Al doilea aspect este că Uniunea Europeană joacă un rol deosebit şi în al doilea pilon.
EnglishThe social agenda has significantly strengthened the social pillar.
Programele sociale au consolidat în mod semnificativ pilonul social.
EnglishWe also need - and have spoken out in favour of this - a strong second pillar.
Avem nevoie, de asemenea - și am vorbit deja în favoarea acestui lucru - de un al doilea pilon puternic.
EnglishThe second pillar of this structure is regulation, which lies partially in your hands.
Cel de-al doilea pilon al acestei structuri este reglementarea, care este parţial în mâinile noastre.
EnglishThe common commercial policy is a pillar for the external relations of the European Union.
Politica comercială comună reprezintă unul dintre pilonii relaţiilor externe ale Uniunii Europene.

Sinonime (în engleză) pentru "pillar":

pillar