EN

place {substantiv}

volume_up
It is time for this place - MEPs, the Commission and officials - to get real.
Este momentul ca acest loc - deputații, comisarii și funcționarii - să devină realist.
On top of that, ongoing bunkering practices constantly take place in Algeciras Bay.
În plus, în Golful Algeciras au loc în mod constant operaţiuni de buncheraj.
This issue is occupying an increasingly important place at European level.
Această chestiune ocupă un loc din ce în ce mai important la nivel european.
place
Our new economic architecture is now largely in place, therefore.
Prin urmare, noua noastră arhitectură economică este acum în mare parte pusă la punct.
We might solve a problem in one place and create another elsewhere.
E posibil să soluţionăm o problemă într-un loc şi să creăm o alta în altă parte.
The other part of the problem is that some of the rules are mindless in the first place.
Cealaltă parte a problemei este că unele norme sunt lipsite de sens de la bun început.
Gradually, the building blocks must be put in place for a post-2012 framework.
Treptat, trebuie puse bazele pentru un cadru post-2012.
I also agree that the Agency should put in place ex-post controls with the help of a professional supplier.
De asemenea, sunt de acord cu faptul că Agenția ar trebui să introducă controale ex post cu ajutorul unui furnizor profesionist în domeniu.
How do we move from here to make a post-Kyoto binding agreement that places requirements not just upon developed countries but also upon developing countries?
Cum vom ieși din această situație pentru a realiza un acord juridic obligatoriu post-Kyoto care să impună cerințe nu doar țărilor dezvoltate ci și celor în curs de dezvoltare?
place (dar şi: locality)
place (dar şi: situation)
RO

Îmi place! [exemplu]

volume_up
Îmi place!

Exemple de folosire pentru "place" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe strategic framework is in place in both the military and the civilian spheres.
Cadrul strategic este pus la punct atât în sfera militară, cât și în cea civilă.
EnglishThe final text says 'coalition of international forces in place' in Afghanistan.
Texul final menționează "coaliția forțelor internaționale” instalate în Afganistan.
EnglishIn general, the Pictures library is the place to find and organize your pictures.
În general, Biblioteca de imagini este locul de găsire și organizare a imaginilor.
EnglishThis unprecedented meeting will take place in Washington DC on 20 and 21 April.
Această reuniune fără precedent va avea loc în Washington DC, la 20 şi 21 aprilie.
EnglishCommissioner Almunia, you said that there are proposals in place for hedge funds.
Dle comisar Almunia, aţi spus că s-au emis propuneri privind fondurile speculative.
EnglishWe know that his heart is in the right place and that he is striving hard for this.
Ştim că sufletul său este unde trebuie şi că se străduieşte din greu pentru asta.
EnglishThe current standards and regulations have been in place for at least 20 years.
Standardele și reglementările actuale sunt în vigoare de cel puțin 20 de ani.
EnglishIt is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
Activele necorporale, precum mărcile comerciale şi brevetele, sunt greu de evaluat.
EnglishBarriers in these areas have been in place in the Japanese market for decades.
Barierele în aceste domenii au fost prezente pe piața japoneză de zeci de ani.
EnglishSarajevo occupies a very important place in Europeans' historical consciousness.
Sarajevo ocupă un loc foarte important în conștiința istorică a europenilor.
EnglishThe fact of the matter is that this place likes to control things from the centre.
Adevărul este că acestei instituții îi place să controleze lucrurile de la centru.
EnglishSharePoint Online gives you a central place to share documents and information.
SharePoint Online vă oferă un loc central pentru a partaja documente și informații.
EnglishThe second round of this dialogue will take place in Dushanbe on 23 September.
Cea de-a doua rundă a acestui dialog va avea loc la Duşanbe, la 23 septembrie.
EnglishHowever, there must be binding objectives in place at the end of the process.
Totuşi, la sfârşitul procesului trebuie să fie stabilite obiective obligatorii.
EnglishWhat they did is they put in place a new treaty - it was called the Lisbon Treaty.
Astfel că au pus în aplicare un nou tratat - se numea Tratatul de la Lisabona.
EnglishIt is not for this place to determine whether access to abortion is a right or not.
Nu Parlamentul trebuie să stabilească dacă accesul la avort este un drept sau nu.
EnglishIt was a nice model from a scientific perspective, but it has no place in Europe.
A fost un model drăguţ din perspectivă ştiinţifică, însă nu are ce căuta în Europa.
EnglishWe need to maintain the critical approach and system of conditions now in place.
Trebuie să păstrăm abordarea critică şi sistemul de condiţii aflat acum în funcţiune.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Votul asupra unor eventuale propuneri de rezoluţie va avea loc în următoarea sesiune.
English. - Mr President, the world is a big place.
le în exerciţiu al Consiliului. - Domnule preşedinte, lumea este un spaţiu întins.

Sinonime (în engleză) pentru "place":

place