EN

plenty {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "plenty" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBut there is plenty of other important work to be done over the next six months.
Mai sunt, însă, multe lucruri importante de făcut în următoarele şase luni.
EnglishWe will have plenty of time to debate the sensitive political choices ahead of us.
Vom avea destul timp să dezbatem alegerile politice sensibile cu care ne confruntăm.
EnglishWe should go into the UN process with plenty of confidence and determination.
Trebuie să ne implicăm în acțiunile ONU cu multă încredere și hotărâre.
EnglishHere too, the rules still leave plenty of room for variation, due to:
Şi în acest caz, reglementările sunt suficient de flexibile încât să ţină cont de:
EnglishThere are plenty of opportunities for this in ongoing programme planning.
Există o mulțime de oportunități în acest sens în planificarea continuă a programului.
EnglishThere is still plenty of work to do, and many reforms need to be stepped up by Croatia.
Mai sunt multe de făcut şi multe reforme trebuie accelerate în Croaţia.
EnglishWell then, there are plenty of opportunities for making serious savings.
Atunci există o mulțime de ocazii pentru a face niște economii serioase.
EnglishA record 900 natural springs have also ensured that the country produces plenty of mineral water.
Având 900 de izvoare naturale, Cehia este şi un mare producător de apă minerală.
EnglishThere is also plenty of evidence of the need for future restrictions.
De asemenea, există multe dovezi ale necesității unor restricții viitoare.
EnglishPlenty of events are going on at the moment, reminding us of the urgent need for action.
Actualitatea e plină de evenimente care ne reamintesc urgența acțiunii.
EnglishIt would be a good idea if we had plenty of money, but I believe that now is not the time.
Aceasta ar fi o idee bună dacă am avea bani din belșug, dar nu cred că este momentul acum.
EnglishThere are plenty of reasons for more European involvement in the area of public health.
Sunt o mulţime de motive pentru o implicare europeană mai amplă în domeniul sănătăţii publice.
EnglishI have heard plenty of things to which a straightforward answer can be given.
Am auzit multe lucruri la care se poate da un răspuns clar.
EnglishHowever, in my opinion there is plenty of scope available for making savings.
Cu toate acestea, în opinia mea, există o mulțime de domenii de aplicare în care se pot face economii.
EnglishYes, we have plenty of room for improvement and we have to discuss this thoroughly.
Da, există suficient loc pentru îmbunătățiri și trebuie să discutăm această chestiune în mod aprofundat.
EnglishHowever, there are plenty of resources in the region that we can use.
Există, însă, în regiune multe resurse pe care le putem folosi.
EnglishShould it ever be repeated, please at least give us plenty of warning.
În caz că se va repeta, vă rog să ne avertizaţi cum se cuvine.
EnglishFor anyone in need of exercise, 2 Gs is plenty of exertion.
Pentru oricine are nevoie de exerciţiu, 2 G-uri reprezintă destul efort.
EnglishI have now been overlooked for the second time, even though I asked for the floor in plenty of time.
Acum am fost ignorat pentru a doua oară, deși am solicitat cuvântul cu mult timp înainte.
EnglishThere will be plenty of you at voting time, make the most of it.
Vor fi mulţi dintre dumneavoastră în momentul votării, aşadar profitaţi la maximum de aceasta.

Sinonime (în engleză) pentru "plenty":

plenty
plentifully
plentiful