EN

point {substantiv}

volume_up
point (dar şi: dot, period, sharp)
However, it was a starting point, not an end point.
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
point (dar şi: degree, extent)
However, it was a starting point, not an end point.
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
point
volume_up
punct {n} (la jocuri)
However, it was a starting point, not an end point.
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
point (dar şi: question)
volume_up
punct {n} (chestiune)
However, it was a starting point, not an end point.
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
point (dar şi: item)
volume_up
punct {n} (articol)
However, it was a starting point, not an end point.
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
Mount Olympus is the highest point in the country.
Cel mai înalt vârf al ţării se află în Muntele Olimp.
The safety, including from the point of view of health, of agricultural products really must be a top priority.
Siguranţa produselor agricole, inclusiv din punct de vedere al sănătăţii, trebuie să fie cu adevărat o prioritate de vârf.
point (dar şi: edge, knife edge)
RO

Power Point {nume propriu}

volume_up
1. Informatică
Power Point
Partajați desktopul și prezentarea PowerPoint cu personalul și invitații.
Share your desktop and PowerPoint presentation with staff and invited guests.
Partajează acea prezentare PowerPoint înainte de întâlnirea de mâine.
Share that PowerPoint presentation before tomorrow's meeting.
PowerPoint vă va ghida prin procesul de creare și particularizare a diagramei.
PowerPoint will guide you through the process of making and customizing your chart.

Exemple de folosire pentru "point" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Cu toate acestea, consider că era imposibil să realizăm mai multe în această fază.
EnglishOne point in particular was mentioned: the human rights situation in Kazakhstan.
S-a menţionat în special un aspect: situaţia drepturilor omului din Kazahstan.
EnglishIt has already been mentioned, but I should like to refer to China at this point.
S-a menționat deja acest lucru, dar aș dori să mă refer la China în acest moment.
EnglishWithout this, there will be no point to any of the measures taken by the Union.
Fără aceasta, niciuna din măsurile luate de Uniunea Europeană nu vor avea sens.
EnglishFinally, I have one more point to make, and it concerns the correlation tables.
În fine, mai am o singură precizare, care se referă la tabelele de corespondență.
EnglishYou can also find different versions of your files from a specific point in time.
De asemenea, puteți găsi versiuni diferite ale fișierelor dintr-un anumit moment.
EnglishThe Commission's proposal and Mrs Laperrouze's report point in this direction.
Propunerea Comisiei şi raportul dnei Laperrouze se înscriu în această direcţie.
EnglishOne last point, which is also crucial: we do not want fragmentation of the law.
Un ultim aspect, care este de asemenea crucial: nu dorim fragmentarea legislaţiei.
EnglishThat would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.
Acesta ar fi, cu siguranţă, foarte avantajos şi util din punct de vedere politic.
EnglishI appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
Apreciez foarte mult acest lucru şi am dorit să-l subliniez în faţa Parlamentului.
EnglishCommitment is the starting point and I look on this process as a very positive one.
Angajamentul este punctul de plecare și privesc acest proces ca pe unul pozitiv.
EnglishThat is a very serious point that you are making and the Bureau will look into it.
Faptul asupra căruia atrageți atenția este foarte grav și Biroul îl va examina.
EnglishThe third point is the entry of the younger generations on to the labour market.
Al treilea aspect este pătrunderea pe piaţa muncii a generaţiilor mai tinere.
EnglishThe first point that I would like to use to emphasise this relates to the reforms.
Și, pentru a sublinia acest lucru, aș dori să mă refer în primul rând la reforme.
EnglishMy second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.
A doua remarcă se referă la simetrie, și mă adresez, în special, dnei Ferreira.
EnglishMore particularly, maintaining the CAP budget after 2013 was an essential point.
În special, menținerea bugetului PAC după anul 2013 a fost un punct esențial.
EnglishI would also like to point out to Jim Allister that this is a cross-border issue.
Aş dori să îi semnalez dlui Jim Allister că aceasta este o problemă internaţională.
EnglishI would like to point to four key issues that have emerged from these events.
Aş dori să subliniez patru probleme cheie care au decurs din aceste evenimente.
EnglishThe second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
EnglishSharePoint Online gives you a central place to share documents and information.
SharePoint Online vă oferă un loc central pentru a partaja documente și informații.