Traducere engleză-română pentru "portion"

EN

"portion" română traducere

volume_up
portion {substantiv}
RO
EN

portion {substantiv}

volume_up
A significant portion of it is being inappropriately spent.
O parte semnificativă a acestora este cheltuită în mod necorespunzător.
A significant portion of the funds from Member States' budgets is spent on public procurement.
O parte importantă din fondurile provenind de la bugetele statelor membre este cheltuită pentru achiziţii publice.
If a portion of a page is blank or doesn't display correctly, try one or more of these options:
Dacă o parte a paginii web este goală sau nu se afișează corect, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:
portion (dar şi: helping)
It is a large portion of the EU's budget and the Member States have a clear responsibility in this regard.
Această sumă reprezintă o porţiune mare din bugetul UE, iar statele membre au o responsabilitate clară în acest sens.
portion (dar şi: part)
portion (dar şi: lot)
portion (dar şi: lot)
portion (dar şi: allowance, ration, share)
volume_up
tain {n} (rație)

Exemple de folosire pentru "portion" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMagnifier creates a separate window that displays a magnified portion of your screen.
Lupa creează o fereastră separată care afișează o porțiunea mărită a ecranului.
EnglishA Web Slice is a specific portion of a webpage that you can subscribe to.
Un Web Slice este o anumită porțiune a unei pagini Web la care se poate face abonarea.
EnglishThe portion of the monitor that displays the information is called the screen.
Partea din monitor care afișează informații poartă numele de ecran.
EnglishIn such case, your data will be permanently deleted from that portion of the services.
În astfel de cazuri, datele vor fi șterse definitiv din respectiva porțiune a serviciilor.
EnglishIf there is a charge associated with a portion of the services, you agree to pay that charge.
Dacă există o taxă asociată cu o porțiune a serviciilor, sunteți de acord să o plătiți.
EnglishIn this view, a magnifier is docked to a portion of your screen.
În această vizualizare, o lupă este andocată pe o porțiune a ecranului.
EnglishDuring this portion of setup, your mouse will not work, so you must use the keyboard.
În timpul acestei porțiuni a instalării, mouse-ul nu va funcționa, deci trebuie să utilizați tastatura.
EnglishA significant portion of it is being inappropriately spent.
O parte semnificativă a acestora este cheltuită în mod necorespunzător.
EnglishTo cancel a paid portion of the services, see section 9.10.
Pentru a renunța la un serviciu plătit, consultați secțiunea 9.10.
EnglishMagnifier is a program that magnifies a portion of your computer screen, making it easier to read.
Lupa este un program care mărește o porțiune a ecranului computerului, facilitând citirea acestuia.
EnglishIn docked mode, only a portion of the screen is magnified, leaving the rest of your desktop unchanged.
În modul andocat, se mărește doar o porțiune a ecranului, lăsând restul desktopului neschimbat.
EnglishIt says that, under inheritance law, a man's portion must be double that of a woman.
Susţine că, potrivit dreptului succesoral, orice deţine bărbatul trebuie să fie dublu faţă de ceea ce deţine femeia.
EnglishA significant portion of the funds from Member States' budgets is spent on public procurement.
O parte importantă din fondurile provenind de la bugetele statelor membre este cheltuită pentru achiziţii publice.
EnglishIf a portion of a page is blank or doesn't display correctly, try one or more of these options:
Dacă o parte a paginii web este goală sau nu se afișează corect, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:
EnglishA portion of your hard disk may be corrupted.
O porțiune din hard disk este posibil să fie deteriorată.
EnglishIt is a large portion of the EU's budget and the Member States have a clear responsibility in this regard.
Această sumă reprezintă o porţiune mare din bugetul UE, iar statele membre au o responsabilitate clară în acest sens.
English* As A2 is free, the financially-backed portion doesn’t apply; however, 99.9% availability applies
** Deoarece A2 este gratuit, porțiunea despre susținerea financiară nu se aplică; dar este valabilă disponibilitatea de 99,9%
EnglishThe permissions for the selected user or group are shown in the lower portion of the properties dialog box.
Permisiunile pentru utilizatorul sau grupul selectat sunt afișate în porțiunea de jos a casetei de dialog de proprietăți.
EnglishYou should verify that you are not overwriting a portion of the tape that contains recorded video you want to keep.
Verificați dacă nu suprascrieți o porțiune de casetă care conține înregistrare video pe care doriți să o păstrați.
EnglishOr, if you want to see a larger portion of the message without scrolling, you can open it in a separate window instead.
Sau mesajul poate fi deschis într-o fereastră separată, dacă doriți să vedeți o porțiune mai mare a acestuia fără a defila.