Traducere engleză-română pentru "portrait"

EN

"portrait" română traducere

volume_up
portrait {substantiv}
EN

portrait {substantiv}

volume_up
portrait (dar şi: portraiture)
Portrait orients the page for vertical viewing...like this.
Portret orientează pagina pentru vizualizare pe verticală... astfel.
Choose between a tall page (Portrait) or wide page (Landscape).
Alegeți între o pagină înaltă (portret) sau o pagină lată (vedere).
Lock the screen orientation (portrait or landscape)
Blocarea orientării ecranului (portret sau peisaj)
portrait
volume_up
tablou {n} (portret)

Exemple de folosire pentru "portrait" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishClick Landscape to print horizontally, or click Portrait to print vertically.
Faceți clic pe Vedere pentru a imprima orizontal sau faceți clic pe Portret pentru a imprima vertical.
EnglishChoose between a tall page (Portrait) or wide page (Landscape).
Alegeți între o pagină înaltă (portret) sau o pagină lată (vedere).
EnglishPortrait orients the page for vertical viewing...like this.
Portret orientează pagina pentru vizualizare pe verticală... astfel.
EnglishChoose between tall (portrait) or wide (landscape).
Alegeți între o pagină înaltă (portret) sau o pagină lată (vedere).
EnglishYou have two orientation options: Portrait and Landscape.
Există două opțiuni pentru orientare: Portret și Vedere.
EnglishLock the screen orientation (portrait or landscape)
Blocarea orientării ecranului (portret sau peisaj)
EnglishLock the screen orientation (portrait or landscape)
Blocați orientarea ecranului (portret sau peisaj)
EnglishIf you use pictures with a portrait orientation, you might have to shrink or crop them to fit the screen.
Dacă utilizați imagini cu o orientare portret, poate fi necesară micșorarea sau decuparea lor pentru a se potrivi pe ecran.
EnglishLandscape or portrait orientation.
EnglishSome printers allow you to print a mirror image of a picture (sometimes called "reverse landscape" or "reverse portrait").
Unele imprimante vă permit să imprimați o imagine în oglindă a unei imagini (denumită uneori „vedere inversată” sau „portret inversat”).
EnglishAlso referred to as the paper layout, this option allows you to print content as a tall page (Portrait) or wide page (Landscape).
Această opțiune, numită și aspect de coală, vă permite să imprimați conținutul ca pagină înaltă (Portret) sau pagină lată (Vedere).
EnglishLandscape or portrait.
EnglishIf you have portrait pictures in your desktop background slide show, you can remove them without moving or deleting any files.
Dacă aveți imagini cu orientare portret în expunerea de diapozitive pentru fundalul de desktop, le puteți elimina fără să mutați sau să ștergeți fișierele.
EnglishWhen you're choosing pictures to use in a theme, look for pictures with a wide (landscape) orientation instead of a tall (portrait) orientation.
Când alegeți imagini de utilizat într-o temă, căutați imagini cu orientarea pe lățime (vedere) în loc de o orientare pe înălțime (portret).

Sinonime (în engleză) pentru "portrait":

portrait
portrait painter