Traducere engleză-română pentru "pose"

EN

"pose" română traducere

volume_up
pose {substantiv}
RO
RO
EN

pose {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "pose" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMrs Parvanova, can you please pose your question as briefly as possible?
Dnă Parvanova, puteţi vă rog să adresaţi întrebarea dvs. cât mai pe scurt posibil?
EnglishVested interests pose a risk to the dynamic economy we want to see in Europe.
Interesele particulare prezintă un risc pentru dinamica economică pe care o dorim în Europa.
EnglishThe G20 intends to regulate only speculative funds that pose a systemic risk.
G20 intenţionează să reglementeze numai fondurile speculative care reprezintă un risc sistemic.
EnglishNeurodegenerative diseases pose a major health problem in Europe.
Bolile neurodegenerative reprezintă o problemă majoră de sănătate în Europa.
EnglishWhat problems do the ongoing military operations pose for the provision of humanitarian aid?
Cum afectează operațiunile militare în curs acordarea de ajutor umanitar?
EnglishThere are other serious issues that pose just as great a challenge to the public interest.
Mai sunt şi alte subiecte grave care ridică o provocare de interes general în egală măsură.
EnglishThe blasphemy laws pose even more danger to Pakistani Christians.
Legile privind blasfemia îi pun însă și mai mult în pericol pe creștinii din Pakistan.
EnglishWhat is also clear is that agriculture does not only pose a problem, it also offers solutions.
Este, de asemenea, clar că agricultura nu reprezintă doar probleme, ci oferă şi soluţii.
EnglishThe political situation in Belarus and the strategic position of Moldova still pose problems.
Situaţia politică din Belarus şi poziţia strategică a Moldovei încă reprezintă o problemă.
EnglishIslamist jihadi extremists pose a threat to our very way of life.
Militanţii extremişti islamici reprezintă o ameninţare la adresa modului nostru de viaţă.
EnglishHowever, all these numerous projects pose a problem at the moment.
Cu toate acestea, în prezent toate aceste proiecte ridică o problemă.
EnglishThe last of these elements, in particular, did pose something of an issue, as it was something new.
Ultimul dintre aceste elemente, în special, a pus într-adevăr o problemă și era ceva nou.
EnglishAs for the OECD guidelines, far from being adequate, they actually pose a threat.
În ceea ce privește liniile directoare ale OCDE, departe de a fi adecvate, ele reprezintă de fapt o amenințare.
EnglishThe rebels' calls for a no-fly zone pose us a dilemma.
Solicitarea unui spațiu aerian interzis din partea rebelilor ne confruntă cu o dilemă.
EnglishHowever, ActiveX can also pose security risks and slow down your computer.
Cu toate acestea, ActiveX poate prezenta și riscuri de securitate și poate încetini performanța computerului.
EnglishLocal garage owners cannot pose a threat to free competition in Europe.
Proprietarii locali de ateliere auto nu pot reprezenta o ameninţare la adresa liberei concurenţe în Europa.
EnglishThere are technologies in the economic sector which pose a hazard to human health and the environment.
Există, în activitatea economică, tehnologii periculoase pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediu.
EnglishBut even those cleared of charges and deemed to be no risk at all still, in my opinion, pose a risk.
Dar, în opinia mea, chiar şi cei achitaţi şi consideraţi ca fiind lipsiţi de risc reprezintă încă un risc.
EnglishDo you wish to pose your supplementary question Mrs Doyle?
Doriţi să adresaţi întrebarea suplimentară, dnă Doyle?
EnglishIt is now a question of being precise and firm on the points that continue to pose a problem.
Acum este o chestiune care ține de precizie și fermitate cu privire la punctele care continuă să reprezinte o problemă.