EN

positively {adverb}

volume_up
positively
The presence of the European team on the ground was also received positively.
De asemenea, prezența echipei europene în zonă a fost întâmpinată în mod pozitiv.
Such an approach would impact positively on small and medium enterprises.
O astfel de abordare ar avea un impact pozitiv asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.
It is something we should welcome and positively encourage.
Este un lucru pe care trebuie să-l salutăm şi să-l încurajăm în mod pozitiv.
I am sure the European Union will show solidarity and respond positively to the request from the Polish authorities for financial support.
Sunt sigur că Uniunea Europeană va da dovadă de solidaritate şi va răspunde în mod pozitiv la cererea autorităţilor poloneze de a oferi asistenţă financiară.
positively (dar şi: categorically)
positively

Exemple de folosire pentru "positively" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe presence of the European team on the ground was also received positively.
De asemenea, prezența echipei europene în zonă a fost întâmpinată în mod pozitiv.
EnglishThese were positively concluded in July 2009 with the initialling of the agreement.
Acestea s-au încheiat cu succes în iulie 2009 prin parafarea acordului.
EnglishSuch an approach would impact positively on small and medium enterprises.
O astfel de abordare ar avea un impact pozitiv asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.
EnglishThe balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
Bilanţul a peste trei ani de negocieri este în mod clar lamentabil.
EnglishThe situation is changing, and this should be noted with satisfaction and stated positively.
Situaţia este în schimbare şi acest lucru ar trebui remarcat cu satisfacţie şi afirmat.
EnglishThe status of reforms since 2001 can be judged positively in many respects.
Stadiul actual al reformelor începute în 2001 poate fi judecat ca fiind pozitiv în multe aspecte.
EnglishI think this should be seen positively and therefore so should the result of the vote.
Cred că această inițiativă ar trebui privită pozitiv, la fel ca rezultatul acestui vot, de altfel.
EnglishConsistent with X's findings, ...is positively related to…
În acord cu descoperirile lui X, ...este într-o legătură de proporţionalitate cu...
EnglishIt is something we should welcome and positively encourage.
Este un lucru pe care trebuie să-l salutăm şi să-l încurajăm în mod pozitiv.
EnglishIn its recent opinion the Commission commented positively on inter-ethnic relations in Albania.
În opinia sa recentă, Comisia a comentat pozitiv pe marginea relațiilor interetnice din Albania.
EnglishHe also spoke positively about where improvements have been made.
Acesta a vorbit în mod pozitiv şi despre îmbunătăţirile făcute.
EnglishConsistent with X's findings, ...is positively related to…
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
EnglishI believe that is why we also have to view and evaluate the proposals made in the report very positively.
Iată de ce consider că trebuie să privim și să evaluăm în mod pozitiv propunerile făcute în raport.
EnglishThe European Commission cannot fail to respond positively to this challenge and I urge it to do so.
Comisia Europeană trebuie să răspundă pozitiv la această provocare şi îi recomand să acţioneze în acest sens.
EnglishIn addition we can positively consider the second part of the amendment regarding the derogations on distance.
În plus, putem analiza în mod pozitiv a doua parte a amendamentului privind derogările la distanţă.
EnglishHowever, we must also take into account the fears of our fellow citizens and respond positively to them.
Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere temerile concetăţenilor noştri şi să le răspundem în mod pozitiv.
EnglishThe purpose of the passkey exchange is for Windows to positively identify the device that you want to connect to.
Scopul schimbului de chei de acces este ca Windows să identifice dispozitivul la care doriți să vă conectați.
EnglishWe should talk positively about the euro.
Ar trebui să vorbim despre euro în termeni pozitivi.
EnglishThis vote emphasises the desire for negotiations on all aspects which are still open to be resolved positively.
Acest vot pune în evidenţă dorinţa ca negocierile privind aspectele încă nesoluţionate să se rezolve în mod pozitiv.
EnglishThe report comments positively that the 2009 budget provides a true picture of the Foundation's financial situation.
Raportul comentează în mod pozitiv faptul că bugetul 2009 oferă o imagine fidelă a situaţiei financiare a Fundaţiei.