EN

possibly {adverb}

volume_up
I also think that the Horn of Africa is possibly the poorest region in the world.
De altfel, cred că Cornul Africii este poate cea mai săracă zonă din lume.
Possibly it will come out debilitated militarily, but strengthened politically.
Se poate să iasă, în final, slăbită din punct de vedere militar, dar întărită din punct de vedere politic.
It can be stretched to six minutes, possibly seven.
Timpul acordat poate fi extins la şase, posibil, chiar şapte minute.
possibly (dar şi: maybe, perhaps, belike)
Possibly the Hungarian Government was inspired by Latvian 'independence'.
Este posibil ca guvernul maghiar să fi fost inspirat de "independența” letonă.
This is possibly more important than funding and other matters.
Este posibil ca acest lucru să fie mai important decât finanțarea sau alte probleme.
That will possibly also mean constitutional change.
Este posibil ca acest lucru să însemne şi schimbări constituţionale.
possibly
One road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
Un drum duce la o încetinire a integrării europene și, eventual, la o destrămare.
I ask that the - possibly amended - motion for a resolution be approved on Thursday.
Solicit ca moţiunea pentru o rezoluţie - eventual modificată - să fie aprobată joi.
The EU is now coyly asking if these could possibly be carried out.
În prezent, UE întreabă în mod rezervat dacă acestea ar putea fi, eventual, realizate.

Exemple de folosire pentru "possibly" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOne road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
Un drum duce la o încetinire a integrării europene și, eventual, la o destrămare.
Englishshe said, 'I can't possibly sit next to this disgusting human.
"Nu vedeţi?” a spus ea, "nu pot să călătoresc lângă această fiinţă dezgustătoare.
EnglishI also think that the Horn of Africa is possibly the poorest region in the world.
De altfel, cred că Cornul Africii este poate cea mai săracă zonă din lume.
EnglishI ask that the - possibly amended - motion for a resolution be approved on Thursday.
Solicit ca moţiunea pentru o rezoluţie - eventual modificată - să fie aprobată joi.
EnglishThe high costs of patents in Europe, you say, might possibly explain this.
Costurile ridicate ale brevetelor în Europa ar putea justifica oarecum acest lucru.
EnglishPossibly the Hungarian Government was inspired by Latvian 'independence'.
Este posibil ca guvernul maghiar să fi fost inspirat de "independența” letonă.
EnglishThe plight of the bee offers a possibly unique opportunity to work with citizens.
Situația albinelor oferă o șansă posibil unică de a lucra cu cetățenii.
EnglishWe must do everything that we possibly can to achieve gender equality.
Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a realiza egalitatea de gen.
EnglishOtherwise, we will lose the trust of the citizens faster than we can possibly imagine.
În mod contrar, vom pierde încrederea cetăţenilor mai repede decât putem să ne imaginăm.
EnglishThose are the basic reasons why I cannot possibly support this report.
Acestea sunt motivele principale pentru care nu pot să susţin acest raport.
EnglishCompulsory schooling involves learning the language of the country and possibly other languages.
Învăţământul obligatoriu implică învăţarea limbii ţării şi posibil a altor limbi.
EnglishWhat could we possibly aim to do with these resolutions other than enforcing sanctions?
Care ar fi scopul acestor rezoluții dacă nu impunerea unor sancțiuni?
EnglishWe are moving forward to try and achieve that as swiftly as we possibly can.
Avansăm pentru a încerca să realizăm acest lucru cât mai repede.
EnglishThe EU is now coyly asking if these could possibly be carried out.
În prezent, UE întreabă în mod rezervat dacă acestea ar putea fi, eventual, realizate.
EnglishThis is possibly more important than funding and other matters.
Este posibil ca acest lucru să fie mai important decât finanțarea sau alte probleme.
EnglishWe are making every effort to table a legislative proposal as soon as we possibly can in 2009.
Facem toate eforturile de a prezenta o propunere legislativă cât mai curând posibil în 2009.
EnglishPossibly it will come out debilitated militarily, but strengthened politically.
Se poate să iasă, în final, slăbită din punct de vedere militar, dar întărită din punct de vedere politic.
EnglishWe could then possibly add financial assistance to facilitate reception in some Member States.
Astfel, am putea oferi asistenţă financiară pentru a facilita primirea în unele state membre.
EnglishThis is possibly our last opportunity to rally behind Nabucco.
Aceasta este probabil ultima noastră şansă de a ne alătura în cadrul proiectului Nabucco.
EnglishThe same currency value cannot possibly reflect the economic conditions in 17 different countries.
Aceeași valoare a unei monede nu poate reflecta condițiile economice din 17 țări diferite.

Sinonime (în engleză) pentru "possibly":

possibly
possibility
possible
English