Traducere engleză-română pentru "post-it"

EN

"post-it" română traducere

volume_up
post-it {substantiv}
RO
RO

"post-it" engleză traducere

EN
EN

post-it {substantiv}

volume_up
1. Marcă înregistrată
post-it
volume_up
post-it {n} (bilet cu o parte lipicioasă)
Is this Post-It note a document, for example?
De exemplu, această notă post-it este oare un document?
RO

post-it {neutru}

volume_up
1. "bilet cu o parte lipicioasă", Marcă înregistrată
post-it
De exemplu, această notă post-it este oare un document?
Is this Post-It note a document, for example?

Exemple de folosire pentru "post-it" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou can post questions about Windows Media Player errors in the Windows forum.
Puteți publica întrebări despre erorile Windows Media Player pe forumul Windows.
EnglishThe post-crisis economic world will have coalesced into several economic power centres.
Lumea economică post-criză se va fi grupat în câteva centre de putere economică.
EnglishIt is to be welcomed that President Rahmon has created the post of an ombudsman.
Trebuie salutat faptul că preşedintele Rahmon a creat postul de mediator.
EnglishThere are still many undecided questions standing in the way of a post-Kyoto agreement.
Există încă multe probleme fără răspuns care stau în calea unui acord post-Kyoto.
EnglishSome accounts can’t be added because they use POP (Post Office Protocol).
Unele conturi nu pot fi adăugate, deoarece utilizează POP (Protocol Post Office).
EnglishIn this report we describe the effects of the common agricultural policy post 2013.
În acest raport descriem efectele politicii agricole comune după anul 2013.
EnglishWill you now work to bring the United Kingdom into the euro in the post-recession period?
Veţi lucra acum să aduceţi Regatul Unit în zona euro în perioada post-recesiune?
EnglishMr President, pre-Lisbon, post-Lisbon, we have very little to be proud of.
Dle președinte, înainte sau după Lisabona, avem puține lucruri cu care să ne mândrim.
EnglishAfter you choose the pictures that you want to add, they'll appear in your post.
După ce ați ales imaginile pe care doriți să le adăugați, acestea vor apărea în mesajul dvs.
EnglishThe post-Lisbon process will, then, be taken care of by the new Commission collectively.
Procesul post-Lisabona va fi apoi preluat la modul colectiv de noua Comisie.
EnglishCan far-reaching reforms be carried out in a post-communist country without that promise?
Se pot realiza reforme ample într-o ţară post-comunistă fără acea promisiune?
EnglishConcerning the period post-2013, there is no official Commission position at this stage.
În prezent, nu există nicio poziţie oficială a Comisiei pentru perioada de după 2013.
EnglishThe first is that we are adjusting to the post-Lisbon Treaty environment.
Primul este că ne adaptăm la contextul ulterior Tratatului de la Lisabona.
EnglishNo one who believes in democracy would accept the post of President of the European Union.
Oricine crede în democraţie nu ar accepta postul de preşedinte al Uniunii Europene.
EnglishMarket-based instruments must be given more scope in the post-Kyoto system.
Instrumentele bazate pe piaţă trebuie să aibă o mai mare amploare în sistemul post-Kyoto.
EnglishIn Georgia, additional EU post-conflict financial support is being provided.
În Georgia UE acordă asistenţă financiară suplimentară post-conflict.
EnglishThat is why I am convinced that he has the qualities required for this post.
De aceea, sunt convinsă că are calitățile necesare pentru acest post.
EnglishThis will be done during an ex post evaluation exercise foreseen by the directive.
Acest lucru se va efectua în cadrul unui exerciţiu de evaluare ex post, prevăzut în directivă.
EnglishBut the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
Dar impulsul pozitiv al perioadei de după referendum a dispărut.
EnglishAlmost all post-Soviet system states firstly require a certain amount of financial support.
Aproape toate sistemele post-sovietice necesită la început un anumit sprijin financiar.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

it pronume
Romanian
post substantiv
post adjectiv
Romanian
to foot it verb
to toe and heel it verb
Romanian
post office substantiv
Romanian
(to) it pronume
Romanian
to get over it verb
to make it verb
Romanian