Traducere engleză-română pentru "post office"

EN

"post office" română traducere

EN

post office {substantiv}

volume_up
post office
volume_up
poștă {f} (clădire)
IMAP e‑mail accounts offer a number of advantages over traditional Post Office Protocol (POP3) e‑mail accounts, including:
Conturile de poștă electronică IMAP oferă un număr de avantaje suplimentare față de conturile tradiționale POP3 (Post Office Protocol), incluzând:
Post Office Protocol 3 (POP3) servers hold incoming e‑mail messages until you check your e‑mail, at which point they're transferred to your computer.
Serverele POP3 (Post Office Protocol 3) stochează mesajele de poștă electronică de intrare până la verificarea poștei electronice, moment în care le transferă pe computerul dvs.
In fact, this means the staff at the local post office.
În realitate, acestea se referă la personalul de la poşta locală.

Exemple de folosire pentru "post office" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSome accounts can’t be added because they use POP (Post Office Protocol).
Unele conturi nu pot fi adăugate, deoarece utilizează POP (Protocol Post Office).
EnglishIn the space of a year or so, we have had three robberies: in the bank, the canteen and the post office.
În aproximativ un an, am avut trei jafuri: la bancă, la cantină și la oficiul poștal.
EnglishRip-off companies hide behind post office boxes, front men and name-changing.
Companiile care înşeală se ascund în spatele căsuţelor poştale, al oamenilor-paravan şi îşi schimbă numele.
EnglishIn fact, this means the staff at the local post office.
În realitate, acestea se referă la personalul de la poşta locală.
EnglishPost Office Protocol 3 (POP3) servers.
EnglishIMAP e‑mail accounts offer a number of advantages over traditional Post Office Protocol (POP3) e‑mail accounts, including:
Conturile de poștă electronică IMAP oferă un număr de avantaje suplimentare față de conturile tradiționale POP3 (Post Office Protocol), incluzând:
EnglishIf the deregulation of national post services leads to a wave of post office closures, entire regions will be left without any resources.
Dacă dereglementarea serviciilor poştale naţionale duce la un val de închideri de oficii poştale, regiuni întregi vor rămâne fără resurse.
EnglishIt is no use having a vibrant village centre if the village is almost cut off from the public transport network and the post office has been closed down.
Nu are niciun rost să avem un centru plin de viaţă al satului dacă acesta este aproape deconectat de la reţeaua de transport public şi dacă oficiul poştal a fost închis.
EnglishPost Office Protocol 3 (POP3) servers hold incoming e‑mail messages until you check your e‑mail, at which point they're transferred to your computer.
Serverele POP3 (Post Office Protocol 3) stochează mesajele de poștă electronică de intrare până la verificarea poștei electronice, moment în care le transferă pe computerul dvs.

Sinonime (în engleză) pentru "post office":

post office

Traduceri similare în dicționarul englez-român

office substantiv
post substantiv