Traducere engleză-română pentru "postal"

EN

"postal" română traducere

RO
RO
EN

postal {adjectiv}

volume_up
postal (dar şi: post)
The providers listed in Windows Media Center vary by ZIP or Postal Code.
Furnizorii listați în Windows Media Center variază după codul poștal.
Postal: PO Box 430, Cardiff University, CF24 ODE Visitors: Guest Building, Colum Drive
Postal: PO Box 430, Cardiff University, CF24 ODE Visitors: Guest Building, Colum Drive
To change your region and ZIP or Postal Code, do the following:
Pentru a modifica regiunea și codul poștal, procedați astfel:

Exemple de folosire pentru "postal" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishPostal: PO Box 430, Cardiff University, CF24 ODE Visitors: Guest Building, Colum Drive
Postal: PO Box 430, Cardiff University, CF24 ODE Visitors: Guest Building, Colum Drive
EnglishThis would make the postal market accessible to any postal operator.
Aceasta ar face piața poștală accesibilă pentru orice furnizor de servicii poștale.
EnglishThe providers listed in Windows Media Center vary by ZIP or Postal Code.
Furnizorii listați în Windows Media Center variază după codul poștal.
EnglishGovernments propped up their postal provider just before entering the private market.
Guvernele şi-au sprijinit furnizorul de servicii poştale chiar înainte de a intra pe piaţa privată.
EnglishThe repercussions of the economic and financial crisis are well known, including on the postal market.
Criza economico-financiară are repercusiunile cunoscute, inclusiv pe piaţa poştală.
EnglishPostal address: Research Executive Agency COVE B-1049 Brussels
Adresa poştală: Agenţia Executivă pentru Cercetare COVE B-1049 Bruxelles
EnglishPostal address: European Research Council Executive Agency COV2 24/164 BE-1049 Brussels
Adresa poştală: Agenţia Executivă a Consiliului European pentru Cercetare COV2 24/164 BE-1049 Bruxelles
EnglishPostal address: European Commission EACI Agency B-1049 Brussels
Adresa poştală: Comisia Europeană Agenţia EACI B-1049 Bruxelles
EnglishTo change your region and ZIP or Postal Code, do the following:
Pentru a modifica regiunea și codul poștal, procedați astfel:
EnglishConfiguring your Guide listings using a ZIP or Postal Code might not be available in all markets.
Configurarea Listelor ghiduri utilizând codul poștal este posibil să nu fie disponibilă pe toate piețele.
EnglishOude Gracht 167 Postal adress: St Jacobsstraat 12 or P.O.
Oude Gracht 167 Postal adress: St Jacobsstraat 12 or P.O.
EnglishThis mainly concerns insurance, postal, financial, retail, legal and accountancy services.
Este vorba în special de serviciile de asigurări, serviciile poștale, financiare, contabile și comerțul cu amănuntul.
EnglishPostal address: European Union Satellite Centre Apdo.
Adresa poştală: Uniunea Europeană Centrul Satelitar Apdo.
EnglishIn a letter, I reminded Commissioner Almunia of the long-lasting investigation into the German postal provider.
Într-o scrisoare, i-am amintit comisarului Almunia de lunga anchetare a furnizorului german de servicii poştale.
EnglishIt is a shame that the postal market and the energy market, in particular, have lagged behind in this respect.
Este păcat că piaţa serviciilor poştale şi cea energetică, în special, au rămas în urmă din acest punct de vedere.
EnglishPostal Address: ECDC 171 83 Stockholm Sweden
EnglishI remember it too well in the postal sector.
EnglishPostal address: PO Box 101253 D-50452 Köln
EnglishHowever, the same might be said of sectors like the postal services, telecommunications or the financial sector.
Cu toate acestea, se poate spune același lucru despre sectoare cum ar fi serviciile poștale, telecomunicațiile sau sectorul financiar.
EnglishGeneral postal address of the Agency:

Sinonime (în engleză) pentru "postal code":

postal code
postal service