EN

posting {substantiv}

volume_up
posting (dar şi: display)

Exemple de folosire pentru "posting" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMany countries require this declaration, to ease controls on posting procedures.
Această măsură facilitează eventualele controale ale procedurilor de detaşare.
EnglishWe expect the new Commission to restructure the Posting of Workers Directive.
Ne aşteptăm ca noua Comisie să restructureze directiva privind detaşarea lucrătorilor.
EnglishThe posting of this information on websites must be transparent and independent.
Postarea acestor informații pe site-urile web trebuie să fie transparentă și independentă.
EnglishIncome earned during a posting abroad may be taxed in that country.
Uneori, venitul obţinut pe durata detaşării poate fi impozitat în ţara gazdă.
EnglishTherefore, the Commission has a responsibility to amend the Posting of Workers Directive.
Prin urmare, Comisiei îi revine responsabilitatea de a modifica Directiva privind detaşarea lucrătorilor.
EnglishA posting is when your employer requires you to work abroad for a limited period.
Sunteţi detaşat atunci când angajatorul dumneavoastră vă trimite să lucraţi în străinătate pe o perioadă limitată.
EnglishKey proposals on posting of workers and working time will be developed and tabled in 2011.
Propuneri-cheie privind detașarea lucrătorilor și timpul de lucru vor fi elaborate și prezentate în 2011.
EnglishThe posting directive should reinforce workers' rights and not help to weaken them.
Directiva privind detaşarea trebuie să întărească drepturile lucrătorilor şi nu să contribuie la reducerea acestora.
EnglishLisa and Ole from Sweden have the chance to spend 2 years in Holland if Ole takes up a posting there.
Lisa şi Ole sunt cetăţeni suedezi şi aşteaptă un copil.
EnglishWith regard to the posting of workers, the Council has a much more unequal position than the Commission.
În ceea ce privește detașarea lucrătorilor, Consiliul are o poziție mult mai inechitabilă decât Comisia.
EnglishThe second point is about posting of workers.
Cel de-al doilea aspect are legătură cu detaşarea lucrătorilor.
EnglishMicrosoft is not responsible for the content of any user-created posting, listing or message.
Compania Microsoft nu este răspunzătoare pentru conţinutul niciunei publicări, liste şi a niciunui mesaj create de utilizator.
EnglishIf you're on a posting, the country from which you've been posted remains responsible for paying your family benefits.
Dacă aţi fost detaşat, ţara din care aţi fost detaşat va continua să vă plătească prestaţiile familiale.
EnglishThe most common sharing methods are posting pictures on a website and sending pictures in e‑mail.
Cele mai uzuale metode de partajare sunt publicarea imaginilor pe un site Web sau trimiterea imaginilor prin poșta electronică.
EnglishMost importantly, we are waiting for concrete proposals from you concerning the Posting of Workers Directive.
În primul rând, așteptăm propuneri concrete de la dvs. în ceea ce privește directiva privind detașarea lucrătorilor.
EnglishThe Services Directive does not cover labour law and the posting of workers is excluded from it.
Directiva privind serviciile nu reglementează legislaţia muncii şi detaşarea lucrătorilor nu intră în domeniul de aplicare a acesteia.
EnglishWe have a Posting of Workers Directive that has upset that balance and which puts such a social pact at risk.
Avem o directivă privind detaşarea lucrătorilor care a afectat acest echilibru şi care pune în pericol acest pact social.
EnglishMoving abroad for the whole posting?
Vă mutaţi în străinătate pe toată durata detaşării?
EnglishWe especially regret the failure to prioritise a reference to the revision of the Posting of Workers Directive.
În special, regretăm faptul că nu am putut acorda prioritate unei referințe la revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor.
EnglishThe next Commission should assess the transposition of the Posting Directive in Member States.
Membrii Comisiei din viitoarea legislatură ar trebui să evalueze modul în care Directiva privind detaşarea lucrătorilor este transpusă în statele membre.