Traducere engleză-română pentru "postponing"

EN

"postponing" română traducere

volume_up
postponing {substantiv}
EN

postponing {substantiv}

volume_up
There is talk already about postponing it, even if the technical requirements were met in full.
Se vorbește deja despre amânare, inclusiv în ipoteza în care cerințele tehnice ar fi respectate în chip impecabil.
However, simply postponing matters will not help, because the postponement process is not governed by any conditions.
Totuşi, simpla amânare a chestiunii nu va fi de ajutor, pentru că procesul de amânare nu este guvernat de nicio condiţie.
Thirdly: the possible effect of postponing the execution of the return of an illegal migrant until that person receives their wages.
În al treilea rând: efectul posibil de amânare a execuţiei returnării unui imigrant ilegal până în momentul în care persoana respectivă îşi primeşte salariul.

Exemple de folosire pentru "postponing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOn the contrary, we should support the reports which propose postponing discharge.
Dimpotrivă, ar trebui să sprijinim rapoartele care propun amânarea descărcării de gestiune.
EnglishPostponing decision-making on the package does not solve the problem.
Amânarea luării deciziei referitoare la acest pachet nu va rezolva problema.
EnglishPostponing it would create a vacuum and would weaken both the Commission and Europe.
Amânarea ei ar crea un vid şi ar slăbi atât Comisia, cât şi Europa.
EnglishThat is why I was not happy when we spoke about postponing the vote.
De aceea nu m-am bucurat când am discutat despre amânarea votului.
EnglishI am therefore in favour of postponing the 2009 discharge.
Prin urmare, sunt în favoarea amânării descărcării de gestiune pentru 2009.
EnglishThis is why we are postponing the granting of discharge.
Acesta este motivul pentru care amânăm acordarea descărcării de gestiune.
EnglishPostponing a decision would be to accept that Europe is irrelevant in a more global world.
Amânarea unei decizii ar însemna să acceptăm că Europa este irelevantă într-o lume din ce în ce mai globalizată.
English. - Madam President, I also suggest postponing the vote on the draft legislative resolution.
raportor. - Doamnă preşedintă, şi eu sugerez amânarea votului asupra proiectului de rezoluţie legislativă.
EnglishThere is talk already about postponing it, even if the technical requirements were met in full.
Se vorbește deja despre amânare, inclusiv în ipoteza în care cerințele tehnice ar fi respectate în chip impecabil.
EnglishIt must be clear that postponing the process entails an increasingly higher cost for Macedonia's citizens.
Trebuie să fie clar că amânarea procesului implică un cost din ce în ce mai mare pentru cetățenii din Macedonia.
EnglishIt contented itself with postponing the final vote.
EnglishIt is also good that we are doing it before the elections and not postponing it until the next legislative period.
De asemenea, este bine că facem acest lucru înainte de alegeri şi nu îl amânăm până la următoarea legislatură.
EnglishThis is also a reason why young women are postponing motherhood and giving priority to a professional career.
Acesta este şi motivul pentru care femeile tinere amână maternitatea şi acordă prioritate unei cariere profesionale.
EnglishIf we keep on endlessly postponing the debate, we shall deprive ourselves of our right to provide political momentum.
Dacă vom continua să amânăm această dezbatere la nesfârșit, ne vom lipsi de dreptul nostru la impuls politic.
EnglishSecondly, I would like to know what you think about postponing the elections, because that is again on the agenda.
În al doilea rând, aș dori să știu ce credeți despre amânarea alegerilor, acest lucru aflându-se din nou pe ordinea de zi.
EnglishHowever, simply postponing matters will not help, because the postponement process is not governed by any conditions.
Totuşi, simpla amânare a chestiunii nu va fi de ajutor, pentru că procesul de amânare nu este guvernat de nicio condiţie.
EnglishPersonally, I can live with postponing it until 5 March; I can even live with a 'speed vote' withdrawing that amendment.
Personal, pot accepta amânarea sa până la 5 martie; Pot accepta chiar şi un "vot urgent” de retragere a amendamentului.
EnglishBy postponing the decision on authorisation until after the elections of 7 June, you are ultimately playing the Euroscepticism card.
Amânând decizia privind autorizarea până după alegerile din 7 iunie, jucaţi, în fond, cartea euroscepticismului.
EnglishI recommend postponing the draft resolution and returning to a discussion on this topic after the delegation returns from Kiev.
Recomand amânarea proiectului de rezoluție și revenirea la o discuție pe această temă după întoarcerea delegației de la Kiev.
EnglishI therefore invite you all to vote in favour of postponing the vote on this report and the one that follows five items later.
Prin urmare, vă invit pe toți să votați în favoarea amânării votului asupra acestui raport și asupra celui care urmează după cinci puncte.