Traducere engleză-română pentru "potential"

EN

"potential" română traducere

volume_up
potential {substantiv}
EN

potential {adjectiv}

volume_up
potential
This represents a potential danger for the interpretation of this directive.
Aceasta reprezintă un potenţial pericol pentru interpretarea acestei directive.
If we set the hurdles too high, we will be frustrating a major potential for Europe.
Dacă stabilim praguri prea mari, vom frustra un potenţial major pentru Europa.
This holds true for Croatia and any other potential candidate country.
Acest lucru rămâne valabil pentru Croaţia şi pentru orice ţară potenţial candidată.

Exemple de folosire pentru "potential" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor the first time in its history, Europe is facing a potential water shortage.
Pentru prima dată în istoria sa, Europa se confruntă cu o potenţială lipsă a apei.
EnglishThis represents a potential danger for the interpretation of this directive.
Aceasta reprezintă un potenţial pericol pentru interpretarea acestei directive.
EnglishThe Commission is calculating this potential impact under the public interest test.
Comisia calculează acest impact potențial cu ajutorul testului interesului public.
EnglishI cannot reasonably vote for a budget that endorses so many potential disasters.
Nu pot vota pentru un buget care susţine atât de multe dezastre potenţiale.
EnglishIt is young people in particular who underestimate the potential risk of infection.
Tinerii, în special, sunt cei care subestimează potenţialul risc al infecţiei.
EnglishNevertheless, the online market is still not being used to its full potential.
Cu toate acestea, piața online tot nu este folosită la adevăratul potențial.
EnglishIf we set the hurdles too high, we will be frustrating a major potential for Europe.
Dacă stabilim praguri prea mari, vom frustra un potenţial major pentru Europa.
EnglishThese are ways to help protect your computer against potential security threats:
Acestea sunt modalități de a proteja computerul împotriva amenințărilor de securitate:
EnglishWell, it is true that it has a lot of potential, but with a grid we have a challenge.
Este adevărat că are foarte mult potenţial, însă, odată cu grila, avem o provocare.
EnglishThis is a potential leap forward for the European Union's democratic legitimacy.
Acesta este un posibil salt înainte pentru legitimitatea democratică a Uniunii Europene.
EnglishSarajevo deserves to be given the chance to demonstrate its huge potential.
Sarajevo merită să îi fie acordată șansa de a-și demonstra potențialul imens.
EnglishThis is most unfortunate if we really want to strengthen our innovative potential.
Ceea ce este regretabil, dacă vrem să ne consolidăm potenţialul inovator.
EnglishI am pleased that the EU is helping to revive and activate this potential.
Sunt încântat că UE ajută la revitalizarea şi la activarea acestui potenţial.
EnglishIt wants to demonstrate its huge potential and promote itself to Europeans.
Dorește să își demonstreze potențialul enorm și să se promoveze europenilor.
EnglishThere exists a strong potential for cross-border trade in on-line commerce.
Există un potenţial mare pentru comerţul transfrontalier în comerţul online.
EnglishSix of them are EU Member States, and the rest are potential candidates.
Dintre acestea, şase sunt state membre ale UE, restul fiind posibile candidate.
EnglishThis, it seems to me, has the potential of being a new common fisheries policy.
Cred că aceasta poate fi o politică comună nouă în domeniul pescuitului.
EnglishThis means a huge number of potential European groupings in very different fields.
Acest lucru presupune un număr de potenţiale grupări europene în domenii foarte variate.
EnglishTherefore we should exploit this potential of the European budget to its limits.
Prin urmare, ar trebui să exploatăm acest potențial al bugetului european până la extreme.
EnglishMy question is: what is Europe doing to utilise primarily its human resource potential?
Întrebarea este: ce face Europa pentru a se folosi în primul rând potențialul uman?