Traducere engleză-română pentru "potentially"

EN

"potentially" română traducere

volume_up
potential {substantiv}
EN

potentially {adverb}

volume_up
potentially
Microsoft‌ Outlook and Windows Mail help block potentially dangerous attachments.
MicrosoftOutlook și Windows Mail vă ajută să blocați atașările potențial periculoase.
Running a program can potentially expose your computer to viruses or worms.
Executarea unui program poate expune potențial computerul la viruși sau la viermi.
Microsoft Outlook and Windows Mail can help block potentially dangerous attachments.
MicrosoftOutlook și Windows Mail vă ajută să blocați atașările potențial periculoase.

Exemple de folosire pentru "potentially" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn short, this agreement is, as it stands, pointless and potentially harmful.
Pe scurt, acest acord este, în forma sa actuală, inutil și potențial dăunător.
EnglishMicrosoft‌ Outlook and Windows Mail help block potentially dangerous attachments.
MicrosoftOutlook și Windows Mail vă ajută să blocați atașările potențial periculoase.
EnglishRunning a program can potentially expose your computer to viruses or worms.
Executarea unui program poate expune potențial computerul la viruși sau la viermi.
EnglishIs it ever right to test on animals in order to potentially save the lives of humans?
Este corect să efectuăm experimente pe animale pentru a salva poate vieţi omeneşti?
EnglishMicrosoft Outlook and Windows Mail can help block potentially dangerous attachments.
MicrosoftOutlook și Windows Mail vă ajută să blocați atașările potențial periculoase.
EnglishWhere do viruses, spyware, and other potentially unwanted software come from?
De unde provin virușii, programele spion și alte programe software potențial nedorite?
EnglishClearly, this is potentially detrimental to road safety and to competition.
Evident, acest lucru ar putea prejudicia siguranţa rutieră şi concurenţa.
EnglishMicrosoft Outlook and Windows Mail can help block potentially dangerous attachments.
Microsoft Outlook și Windows Mail pot contribui la blocarea atașărilor potențial periculoase.
EnglishWe could discuss here in the European Parliament millions of potentially dangerous scenarios.
Am putea discuta în Parlamentul European milioane de situaţii potenţial periculoase.
EnglishRussia is a member of the Council of Europe, the OECD, the G8 and potentially a member of the WTO.
Rusia este membră a Consiliului Europei, OCDE, G8 şi un membru potenţial al OMC.
EnglishSuch a framework regulation could potentially have significant advantages.
Un astfel de regulament-cadru ar putea avea avantaje semnificative.
EnglishThe TBVI has, moreover, proposed a model that can potentially become a useful tool in the future.
În plus, TBVI a propus un model care poate să devină un instrument util pe viitor.
EnglishI myself have been pricked by potentially infectious needles and instruments.
Am fost înţepată de ace şi instrumente care puteau fi infectate.
EnglishSome files that can potentially be harmful are blocked from being downloaded by Windows Mail.
Descărcarea unor fișiere care pot fi potențial dăunătoare este blocată în Windows Mail.
EnglishThe phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.
Fraza utilizată în text riscă să fie jignitoare pentru indieni.
EnglishYellow indicates that your PC's status is "potentially unprotected."
Galben indică faptul că starea computerului este „posibil neprotejat”.
EnglishWhat's the difference between viruses, spyware, and other potentially harmful software?
Care este diferența între viruși, programe spion și alte programe software potențial dăunătoare?
EnglishWindows Defender detects known spyware and other potentially unwanted software.
Windows Defender detectează programele spyware cunoscute și alte tipuri de software potențial nedorite.
EnglishFor more information, see Scan for spyware and other potentially unwanted software.
Pentru mai multe informații, consultați Scanarea pentru spyware și alte software-uri potențial nedorite.
EnglishEuropean innovation partnerships can be such an instrument, and a potentially excellent one.
Parteneriatele pentru inovare pot fi astfel de instrumente şi probabil chiar unele foarte bune.